composer.lock 102 KB


 1. {
 2. "_readme": [
 3. "This file locks the dependencies of your project to a known state",
 4. "Read more about it at https://getcomposer.org/doc/01-basic-usage.md#installing-dependencies",
 5. "This file is @generated automatically"
 6. ],
 7. "content-hash": "085b03ce38cd1106ad0e3af1ef3014c2",
 8. "packages": [
 9. {
 10. "name": "arthurhoaro/web-thumbnailer",
 11. "version": "v1.3.1",
 12. "source": {
 13. "type": "git",
 14. "url": "https://github.com/ArthurHoaro/web-thumbnailer.git",
 15. "reference": "7142bd94ec93719a756a7012ebb8e1c5813c6860"
 16. },
 17. "dist": {
 18. "type": "zip",
 19. "url": "https://api.github.com/repos/ArthurHoaro/web-thumbnailer/zipball/7142bd94ec93719a756a7012ebb8e1c5813c6860",
 20. "reference": "7142bd94ec93719a756a7012ebb8e1c5813c6860",
 21. "shasum": ""
 22. },
 23. "require": {
 24. "php": ">=5.6",
 25. "phpunit/php-text-template": "^1.2"
 26. },
 27. "conflict": {
 28. "phpunit/php-timer": ">=2"
 29. },
 30. "require-dev": {
 31. "php-coveralls/php-coveralls": "^2.0",
 32. "phpunit/phpunit": "5.2.*",
 33. "squizlabs/php_codesniffer": "^3.2"
 34. },
 35. "type": "library",
 36. "autoload": {
 37. "psr-0": {
 38. "WebThumbnailer\\": [
 39. "src/",
 40. "tests/"
 41. ]
 42. }
 43. },
 44. "notification-url": "https://packagist.org/downloads/",
 45. "license": [
 46. "MIT"
 47. ],
 48. "authors": [
 49. {
 50. "name": "Arthur Hoaro",
 51. "homepage": "http://hoa.ro"
 52. }
 53. ],
 54. "description": "PHP library which will retrieve a thumbnail for any given URL",
 55. "time": "2018-08-11T12:21:52+00:00"
 56. },
 57. {
 58. "name": "container-interop/container-interop",
 59. "version": "1.2.0",
 60. "source": {
 61. "type": "git",
 62. "url": "https://github.com/container-interop/container-interop.git",
 63. "reference": "79cbf1341c22ec75643d841642dd5d6acd83bdb8"
 64. },
 65. "dist": {
 66. "type": "zip",
 67. "url": "https://api.github.com/repos/container-interop/container-interop/zipball/79cbf1341c22ec75643d841642dd5d6acd83bdb8",
 68. "reference": "79cbf1341c22ec75643d841642dd5d6acd83bdb8",
 69. "shasum": ""
 70. },
 71. "require": {
 72. "psr/container": "^1.0"
 73. },
 74. "type": "library",
 75. "autoload": {
 76. "psr-4": {
 77. "Interop\\Container\\": "src/Interop/Container/"
 78. }
 79. },
 80. "notification-url": "https://packagist.org/downloads/",
 81. "license": [
 82. "MIT"
 83. ],
 84. "description": "Promoting the interoperability of container objects (DIC, SL, etc.)",
 85. "homepage": "https://github.com/container-interop/container-interop",
 86. "time": "2017-02-14T19:40:03+00:00"
 87. },
 88. {
 89. "name": "erusev/parsedown",
 90. "version": "1.7.3",
 91. "source": {
 92. "type": "git",
 93. "url": "https://github.com/erusev/parsedown.git",
 94. "reference": "6d893938171a817f4e9bc9e86f2da1e370b7bcd7"
 95. },
 96. "dist": {
 97. "type": "zip",
 98. "url": "https://api.github.com/repos/erusev/parsedown/zipball/6d893938171a817f4e9bc9e86f2da1e370b7bcd7",
 99. "reference": "6d893938171a817f4e9bc9e86f2da1e370b7bcd7",
 100. "shasum": ""
 101. },
 102. "require": {
 103. "ext-mbstring": "*",
 104. "php": ">=5.3.0"
 105. },
 106. "require-dev": {
 107. "phpunit/phpunit": "^4.8.35"
 108. },
 109. "type": "library",
 110. "autoload": {
 111. "psr-0": {
 112. "Parsedown": ""
 113. }
 114. },
 115. "notification-url": "https://packagist.org/downloads/",
 116. "license": [
 117. "MIT"
 118. ],
 119. "authors": [
 120. {
 121. "name": "Emanuil Rusev",
 122. "email": "hello@erusev.com",
 123. "homepage": "http://erusev.com"
 124. }
 125. ],
 126. "description": "Parser for Markdown.",
 127. "homepage": "http://parsedown.org",
 128. "keywords": [
 129. "markdown",
 130. "parser"
 131. ],
 132. "time": "2019-03-17T18:48:37+00:00"
 133. },
 134. {
 135. "name": "gettext/gettext",
 136. "version": "v4.6.3",
 137. "source": {
 138. "type": "git",
 139. "url": "https://github.com/oscarotero/Gettext.git",
 140. "reference": "70c6ff2fecd275e6ef9cdd542f55939a3d1904d6"
 141. },
 142. "dist": {
 143. "type": "zip",
 144. "url": "https://api.github.com/repos/oscarotero/Gettext/zipball/70c6ff2fecd275e6ef9cdd542f55939a3d1904d6",
 145. "reference": "70c6ff2fecd275e6ef9cdd542f55939a3d1904d6",
 146. "shasum": ""
 147. },
 148. "require": {
 149. "gettext/languages": "^2.3",
 150. "php": ">=5.4.0"
 151. },
 152. "require-dev": {
 153. "illuminate/view": "*",
 154. "phpunit/phpunit": "^4.8|^5.7|^6.5",
 155. "squizlabs/php_codesniffer": "^3.0",
 156. "symfony/yaml": "~2",
 157. "twig/extensions": "*",
 158. "twig/twig": "^1.31|^2.0"
 159. },
 160. "suggest": {
 161. "illuminate/view": "Is necessary if you want to use the Blade extractor",
 162. "symfony/yaml": "Is necessary if you want to use the Yaml extractor/generator",
 163. "twig/extensions": "Is necessary if you want to use the Twig extractor",
 164. "twig/twig": "Is necessary if you want to use the Twig extractor"
 165. },
 166. "type": "library",
 167. "autoload": {
 168. "psr-4": {
 169. "Gettext\\": "src"
 170. }
 171. },
 172. "notification-url": "https://packagist.org/downloads/",
 173. "license": [
 174. "MIT"
 175. ],
 176. "authors": [
 177. {
 178. "name": "Oscar Otero",
 179. "email": "oom@oscarotero.com",
 180. "homepage": "http://oscarotero.com",
 181. "role": "Developer"
 182. }
 183. ],
 184. "description": "PHP gettext manager",
 185. "homepage": "https://github.com/oscarotero/Gettext",
 186. "keywords": [
 187. "JS",
 188. "gettext",
 189. "i18n",
 190. "mo",
 191. "po",
 192. "translation"
 193. ],
 194. "time": "2019-07-15T12:56:31+00:00"
 195. },
 196. {
 197. "name": "gettext/languages",
 198. "version": "2.5.0",
 199. "source": {
 200. "type": "git",
 201. "url": "https://github.com/mlocati/cldr-to-gettext-plural-rules.git",
 202. "reference": "78db2d17933f0765a102f368a6663f057162ddbd"
 203. },
 204. "dist": {
 205. "type": "zip",
 206. "url": "https://api.github.com/repos/mlocati/cldr-to-gettext-plural-rules/zipball/78db2d17933f0765a102f368a6663f057162ddbd",
 207. "reference": "78db2d17933f0765a102f368a6663f057162ddbd",
 208. "shasum": ""
 209. },
 210. "require": {
 211. "php": ">=5.3"
 212. },
 213. "require-dev": {
 214. "phpunit/phpunit": "^4"
 215. },
 216. "bin": [
 217. "bin/export-plural-rules",
 218. "bin/export-plural-rules.php"
 219. ],
 220. "type": "library",
 221. "autoload": {
 222. "psr-4": {
 223. "Gettext\\Languages\\": "src/"
 224. }
 225. },
 226. "notification-url": "https://packagist.org/downloads/",
 227. "license": [
 228. "MIT"
 229. ],
 230. "authors": [
 231. {
 232. "name": "Michele Locati",
 233. "email": "mlocati@gmail.com",
 234. "role": "Developer"
 235. }
 236. ],
 237. "description": "gettext languages with plural rules",
 238. "homepage": "https://github.com/mlocati/cldr-to-gettext-plural-rules",
 239. "keywords": [
 240. "cldr",
 241. "i18n",
 242. "internationalization",
 243. "l10n",
 244. "language",
 245. "languages",
 246. "localization",
 247. "php",
 248. "plural",
 249. "plural rules",
 250. "plurals",
 251. "translate",
 252. "translations",
 253. "unicode"
 254. ],
 255. "time": "2018-11-13T22:06:07+00:00"
 256. },
 257. {
 258. "name": "katzgrau/klogger",
 259. "version": "1.2.1",
 260. "source": {
 261. "type": "git",
 262. "url": "https://github.com/katzgrau/KLogger.git",
 263. "reference": "a4ed373fa8a214aa4ae7aa4f221fe2c6ce862ef1"
 264. },
 265. "dist": {
 266. "type": "zip",
 267. "url": "https://api.github.com/repos/katzgrau/KLogger/zipball/a4ed373fa8a214aa4ae7aa4f221fe2c6ce862ef1",
 268. "reference": "a4ed373fa8a214aa4ae7aa4f221fe2c6ce862ef1",
 269. "shasum": ""
 270. },
 271. "require": {
 272. "php": ">=5.3",
 273. "psr/log": "^1.0.0"
 274. },
 275. "require-dev": {
 276. "phpunit/phpunit": "4.0.*"
 277. },
 278. "type": "library",
 279. "autoload": {
 280. "psr-4": {
 281. "Katzgrau\\KLogger\\": "src/"
 282. },
 283. "classmap": [
 284. "src/"
 285. ]
 286. },
 287. "notification-url": "https://packagist.org/downloads/",
 288. "license": [
 289. "MIT"
 290. ],
 291. "authors": [
 292. {
 293. "name": "Kenny Katzgrau",
 294. "email": "katzgrau@gmail.com"
 295. },
 296. {
 297. "name": "Dan Horrigan",
 298. "email": "dan@dhorrigan.com"
 299. }
 300. ],
 301. "description": "A Simple Logging Class",
 302. "keywords": [
 303. "logging"
 304. ],
 305. "time": "2016-11-07T19:29:14+00:00"
 306. },
 307. {
 308. "name": "nikic/fast-route",
 309. "version": "v1.3.0",
 310. "source": {
 311. "type": "git",
 312. "url": "https://github.com/nikic/FastRoute.git",
 313. "reference": "181d480e08d9476e61381e04a71b34dc0432e812"
 314. },
 315. "dist": {
 316. "type": "zip",
 317. "url": "https://api.github.com/repos/nikic/FastRoute/zipball/181d480e08d9476e61381e04a71b34dc0432e812",
 318. "reference": "181d480e08d9476e61381e04a71b34dc0432e812",
 319. "shasum": ""
 320. },
 321. "require": {
 322. "php": ">=5.4.0"
 323. },
 324. "require-dev": {
 325. "phpunit/phpunit": "^4.8.35|~5.7"
 326. },
 327. "type": "library",
 328. "autoload": {
 329. "psr-4": {
 330. "FastRoute\\": "src/"
 331. },
 332. "files": [
 333. "src/functions.php"
 334. ]
 335. },
 336. "notification-url": "https://packagist.org/downloads/",
 337. "license": [
 338. "BSD-3-Clause"
 339. ],
 340. "authors": [
 341. {
 342. "name": "Nikita Popov",
 343. "email": "nikic@php.net"
 344. }
 345. ],
 346. "description": "Fast request router for PHP",
 347. "keywords": [
 348. "router",
 349. "routing"
 350. ],
 351. "time": "2018-02-13T20:26:39+00:00"
 352. },
 353. {
 354. "name": "phpunit/php-text-template",
 355. "version": "1.2.1",
 356. "source": {
 357. "type": "git",
 358. "url": "https://github.com/sebastianbergmann/php-text-template.git",
 359. "reference": "31f8b717e51d9a2afca6c9f046f5d69fc27c8686"
 360. },
 361. "dist": {
 362. "type": "zip",
 363. "url": "https://api.github.com/repos/sebastianbergmann/php-text-template/zipball/31f8b717e51d9a2afca6c9f046f5d69fc27c8686",
 364. "reference": "31f8b717e51d9a2afca6c9f046f5d69fc27c8686",
 365. "shasum": ""
 366. },
 367. "require": {
 368. "php": ">=5.3.3"
 369. },
 370. "type": "library",
 371. "autoload": {
 372. "classmap": [
 373. "src/"
 374. ]
 375. },
 376. "notification-url": "https://packagist.org/downloads/",
 377. "license": [
 378. "BSD-3-Clause"
 379. ],
 380. "authors": [
 381. {
 382. "name": "Sebastian Bergmann",
 383. "email": "sebastian@phpunit.de",
 384. "role": "lead"
 385. }
 386. ],
 387. "description": "Simple template engine.",
 388. "homepage": "https://github.com/sebastianbergmann/php-text-template/",
 389. "keywords": [
 390. "template"
 391. ],
 392. "time": "2015-06-21T13:50:34+00:00"
 393. },
 394. {
 395. "name": "pimple/pimple",
 396. "version": "v3.2.3",
 397. "source": {
 398. "type": "git",
 399. "url": "https://github.com/silexphp/Pimple.git",
 400. "reference": "9e403941ef9d65d20cba7d54e29fe906db42cf32"
 401. },
 402. "dist": {
 403. "type": "zip",
 404. "url": "https://api.github.com/repos/silexphp/Pimple/zipball/9e403941ef9d65d20cba7d54e29fe906db42cf32",
 405. "reference": "9e403941ef9d65d20cba7d54e29fe906db42cf32",
 406. "shasum": ""
 407. },
 408. "require": {
 409. "php": ">=5.3.0",
 410. "psr/container": "^1.0"
 411. },
 412. "require-dev": {
 413. "symfony/phpunit-bridge": "^3.2"
 414. },
 415. "type": "library",
 416. "extra": {
 417. "branch-alias": {
 418. "dev-master": "3.2.x-dev"
 419. }
 420. },
 421. "autoload": {
 422. "psr-0": {
 423. "Pimple": "src/"
 424. }
 425. },
 426. "notification-url": "https://packagist.org/downloads/",
 427. "license": [
 428. "MIT"
 429. ],
 430. "authors": [
 431. {
 432. "name": "Fabien Potencier",
 433. "email": "fabien@symfony.com"
 434. }
 435. ],
 436. "description": "Pimple, a simple Dependency Injection Container",
 437. "homepage": "http://pimple.sensiolabs.org",
 438. "keywords": [
 439. "container",
 440. "dependency injection"
 441. ],
 442. "time": "2018-01-21T07:42:36+00:00"
 443. },
 444. {
 445. "name": "psr/container",
 446. "version": "1.0.0",
 447. "source": {
 448. "type": "git",
 449. "url": "https://github.com/php-fig/container.git",
 450. "reference": "b7ce3b176482dbbc1245ebf52b181af44c2cf55f"
 451. },
 452. "dist": {
 453. "type": "zip",
 454. "url": "https://api.github.com/repos/php-fig/container/zipball/b7ce3b176482dbbc1245ebf52b181af44c2cf55f",
 455. "reference": "b7ce3b176482dbbc1245ebf52b181af44c2cf55f",
 456. "shasum": ""
 457. },
 458. "require": {
 459. "php": ">=5.3.0"
 460. },
 461. "type": "library",
 462. "extra": {
 463. "branch-alias": {
 464. "dev-master": "1.0.x-dev"
 465. }
 466. },
 467. "autoload": {
 468. "psr-4": {
 469. "Psr\\Container\\": "src/"
 470. }
 471. },
 472. "notification-url": "https://packagist.org/downloads/",
 473. "license": [
 474. "MIT"
 475. ],
 476. "authors": [
 477. {
 478. "name": "PHP-FIG",
 479. "homepage": "http://www.php-fig.org/"
 480. }
 481. ],
 482. "description": "Common Container Interface (PHP FIG PSR-11)",
 483. "homepage": "https://github.com/php-fig/container",
 484. "keywords": [
 485. "PSR-11",
 486. "container",
 487. "container-interface",
 488. "container-interop",
 489. "psr"
 490. ],
 491. "time": "2017-02-14T16:28:37+00:00"
 492. },
 493. {
 494. "name": "psr/http-message",
 495. "version": "1.0.1",
 496. "source": {
 497. "type": "git",
 498. "url": "https://github.com/php-fig/http-message.git",
 499. "reference": "f6561bf28d520154e4b0ec72be95418abe6d9363"
 500. },
 501. "dist": {
 502. "type": "zip",
 503. "url": "https://api.github.com/repos/php-fig/http-message/zipball/f6561bf28d520154e4b0ec72be95418abe6d9363",
 504. "reference": "f6561bf28d520154e4b0ec72be95418abe6d9363",
 505. "shasum": ""
 506. },
 507. "require": {
 508. "php": ">=5.3.0"
 509. },
 510. "type": "library",
 511. "extra": {
 512. "branch-alias": {
 513. "dev-master": "1.0.x-dev"
 514. }
 515. },
 516. "autoload": {
 517. "psr-4": {
 518. "Psr\\Http\\Message\\": "src/"
 519. }
 520. },
 521. "notification-url": "https://packagist.org/downloads/",
 522. "license": [
 523. "MIT"
 524. ],
 525. "authors": [
 526. {
 527. "name": "PHP-FIG",
 528. "homepage": "http://www.php-fig.org/"
 529. }
 530. ],
 531. "description": "Common interface for HTTP messages",
 532. "homepage": "https://github.com/php-fig/http-message",
 533. "keywords": [
 534. "http",
 535. "http-message",
 536. "psr",
 537. "psr-7",
 538. "request",
 539. "response"
 540. ],
 541. "time": "2016-08-06T14:39:51+00:00"
 542. },
 543. {
 544. "name": "psr/log",
 545. "version": "1.1.0",
 546. "source": {
 547. "type": "git",
 548. "url": "https://github.com/php-fig/log.git",
 549. "reference": "6c001f1daafa3a3ac1d8ff69ee4db8e799a654dd"
 550. },
 551. "dist": {
 552. "type": "zip",
 553. "url": "https://api.github.com/repos/php-fig/log/zipball/6c001f1daafa3a3ac1d8ff69ee4db8e799a654dd",
 554. "reference": "6c001f1daafa3a3ac1d8ff69ee4db8e799a654dd",
 555. "shasum": ""
 556. },
 557. "require": {
 558. "php": ">=5.3.0"
 559. },
 560. "type": "library",
 561. "extra": {
 562. "branch-alias": {
 563. "dev-master": "1.0.x-dev"
 564. }
 565. },
 566. "autoload": {
 567. "psr-4": {
 568. "Psr\\Log\\": "Psr/Log/"
 569. }
 570. },
 571. "notification-url": "https://packagist.org/downloads/",
 572. "license": [
 573. "MIT"
 574. ],
 575. "authors": [
 576. {
 577. "name": "PHP-FIG",
 578. "homepage": "http://www.php-fig.org/"
 579. }
 580. ],
 581. "description": "Common interface for logging libraries",
 582. "homepage": "https://github.com/php-fig/log",
 583. "keywords": [
 584. "log",
 585. "psr",
 586. "psr-3"
 587. ],
 588. "time": "2018-11-20T15:27:04+00:00"
 589. },
 590. {
 591. "name": "pubsubhubbub/publisher",
 592. "version": "dev-master",
 593. "source": {
 594. "type": "git",
 595. "url": "https://github.com/pubsubhubbub/php-publisher.git",
 596. "reference": "047b0faf6219071527a45942d6fef4dbc6d1d884"
 597. },
 598. "dist": {
 599. "type": "zip",
 600. "url": "https://api.github.com/repos/pubsubhubbub/php-publisher/zipball/047b0faf6219071527a45942d6fef4dbc6d1d884",
 601. "reference": "047b0faf6219071527a45942d6fef4dbc6d1d884",
 602. "shasum": ""
 603. },
 604. "require": {
 605. "ext-curl": "*",
 606. "php": "~5.4 || ~7.0"
 607. },
 608. "type": "library",
 609. "autoload": {
 610. "psr-4": {
 611. "pubsubhubbub\\publisher\\": "library/"
 612. }
 613. },
 614. "notification-url": "https://packagist.org/downloads/",
 615. "license": [
 616. "Apache-2.0"
 617. ],
 618. "authors": [
 619. {
 620. "name": "pubsubhubbub publisher Contributors",
 621. "homepage": "https://github.com/pubsubhubbub/php-publisher/contributors"
 622. }
 623. ],
 624. "description": "pubsubhubbub implementation of publisher.",
 625. "homepage": "https://github.com/pubsubhubbub/php-publisher",
 626. "keywords": [
 627. "data",
 628. "feeds",
 629. "publishers",
 630. "pubsubhubbub",
 631. "websub"
 632. ],
 633. "time": "2018-10-09T05:20:28+00:00"
 634. },
 635. {
 636. "name": "shaarli/netscape-bookmark-parser",
 637. "version": "v2.1.0",
 638. "source": {
 639. "type": "git",
 640. "url": "https://github.com/shaarli/netscape-bookmark-parser.git",
 641. "reference": "819008ee42c4dd7e45d988176a4a22d6ed689577"
 642. },
 643. "dist": {
 644. "type": "zip",
 645. "url": "https://api.github.com/repos/shaarli/netscape-bookmark-parser/zipball/819008ee42c4dd7e45d988176a4a22d6ed689577",
 646. "reference": "819008ee42c4dd7e45d988176a4a22d6ed689577",
 647. "shasum": ""
 648. },
 649. "require": {
 650. "katzgrau/klogger": "~1.0",
 651. "php": ">=5.6"
 652. },
 653. "require-dev": {
 654. "phpunit/phpunit": "^5.0"
 655. },
 656. "type": "library",
 657. "autoload": {
 658. "files": [
 659. "NetscapeBookmarkParser.php"
 660. ]
 661. },
 662. "notification-url": "https://packagist.org/downloads/",
 663. "license": [
 664. "MIT"
 665. ],
 666. "authors": [
 667. {
 668. "name": "Kafene",
 669. "email": "io@kafene.org",
 670. "homepage": "https://github.com/kafene",
 671. "role": "Developer"
 672. },
 673. {
 674. "name": "VirtualTam",
 675. "email": "virtualtam@flibidi.net",
 676. "homepage": "https://github.com/virtualtam",
 677. "role": "Developer"
 678. }
 679. ],
 680. "description": "Generic Netscape bookmark parser",
 681. "homepage": "https://github.com/shaarli/netscape-bookmark-parser",
 682. "keywords": [
 683. "bookmark",
 684. "link",
 685. "netscape",
 686. "parser"
 687. ],
 688. "time": "2018-10-06T14:43:38+00:00"
 689. },
 690. {
 691. "name": "slim/slim",
 692. "version": "3.12.1",
 693. "source": {
 694. "type": "git",
 695. "url": "https://github.com/slimphp/Slim.git",
 696. "reference": "eaee12ef8d0750db62b8c548016d82fb33addb6b"
 697. },
 698. "dist": {
 699. "type": "zip",
 700. "url": "https://api.github.com/repos/slimphp/Slim/zipball/eaee12ef8d0750db62b8c548016d82fb33addb6b",
 701. "reference": "eaee12ef8d0750db62b8c548016d82fb33addb6b",
 702. "shasum": ""
 703. },
 704. "require": {
 705. "container-interop/container-interop": "^1.2",
 706. "nikic/fast-route": "^1.0",
 707. "php": ">=5.5.0",
 708. "pimple/pimple": "^3.0",
 709. "psr/container": "^1.0",
 710. "psr/http-message": "^1.0"
 711. },
 712. "provide": {
 713. "psr/http-message-implementation": "1.0"
 714. },
 715. "require-dev": {
 716. "phpunit/phpunit": "^4.0",
 717. "squizlabs/php_codesniffer": "^2.5"
 718. },
 719. "type": "library",
 720. "autoload": {
 721. "psr-4": {
 722. "Slim\\": "Slim"
 723. }
 724. },
 725. "notification-url": "https://packagist.org/downloads/",
 726. "license": [
 727. "MIT"
 728. ],
 729. "authors": [
 730. {
 731. "name": "Rob Allen",
 732. "email": "rob@akrabat.com",
 733. "homepage": "http://akrabat.com"
 734. },
 735. {
 736. "name": "Josh Lockhart",
 737. "email": "hello@joshlockhart.com",
 738. "homepage": "https://joshlockhart.com"
 739. },
 740. {
 741. "name": "Gabriel Manricks",
 742. "email": "gmanricks@me.com",
 743. "homepage": "http://gabrielmanricks.com"
 744. },
 745. {
 746. "name": "Andrew Smith",
 747. "email": "a.smith@silentworks.co.uk",
 748. "homepage": "http://silentworks.co.uk"
 749. }
 750. ],
 751. "description": "Slim is a PHP micro framework that helps you quickly write simple yet powerful web applications and APIs",
 752. "homepage": "https://slimframework.com",
 753. "keywords": [
 754. "api",
 755. "framework",
 756. "micro",
 757. "router"
 758. ],
 759. "time": "2019-04-16T16:47:29+00:00"
 760. }
 761. ],
 762. "packages-dev": [
 763. {
 764. "name": "doctrine/instantiator",
 765. "version": "1.2.0",
 766. "source": {
 767. "type": "git",
 768. "url": "https://github.com/doctrine/instantiator.git",
 769. "reference": "a2c590166b2133a4633738648b6b064edae0814a"
 770. },
 771. "dist": {
 772. "type": "zip",
 773. "url": "https://api.github.com/repos/doctrine/instantiator/zipball/a2c590166b2133a4633738648b6b064edae0814a",
 774. "reference": "a2c590166b2133a4633738648b6b064edae0814a",
 775. "shasum": ""
 776. },
 777. "require": {
 778. "php": "^7.1"
 779. },
 780. "require-dev": {
 781. "doctrine/coding-standard": "^6.0",
 782. "ext-pdo": "*",
 783. "ext-phar": "*",
 784. "phpbench/phpbench": "^0.13",
 785. "phpstan/phpstan-phpunit": "^0.11",
 786. "phpstan/phpstan-shim": "^0.11",
 787. "phpunit/phpunit": "^7.0"
 788. },
 789. "type": "library",
 790. "extra": {
 791. "branch-alias": {
 792. "dev-master": "1.2.x-dev"
 793. }
 794. },
 795. "autoload": {
 796. "psr-4": {
 797. "Doctrine\\Instantiator\\": "src/Doctrine/Instantiator/"
 798. }
 799. },
 800. "notification-url": "https://packagist.org/downloads/",
 801. "license": [
 802. "MIT"
 803. ],
 804. "authors": [
 805. {
 806. "name": "Marco Pivetta",
 807. "email": "ocramius@gmail.com",
 808. "homepage": "http://ocramius.github.com/"
 809. }
 810. ],
 811. "description": "A small, lightweight utility to instantiate objects in PHP without invoking their constructors",
 812. "homepage": "https://www.doctrine-project.org/projects/instantiator.html",
 813. "keywords": [
 814. "constructor",
 815. "instantiate"
 816. ],
 817. "time": "2019-03-17T17:37:11+00:00"
 818. },
 819. {
 820. "name": "myclabs/deep-copy",
 821. "version": "1.9.1",
 822. "source": {
 823. "type": "git",
 824. "url": "https://github.com/myclabs/DeepCopy.git",
 825. "reference": "e6828efaba2c9b79f4499dae1d66ef8bfa7b2b72"
 826. },
 827. "dist": {
 828. "type": "zip",
 829. "url": "https://api.github.com/repos/myclabs/DeepCopy/zipball/e6828efaba2c9b79f4499dae1d66ef8bfa7b2b72",
 830. "reference": "e6828efaba2c9b79f4499dae1d66ef8bfa7b2b72",
 831. "shasum": ""
 832. },
 833. "require": {
 834. "php": "^7.1"
 835. },
 836. "replace": {
 837. "myclabs/deep-copy": "self.version"
 838. },
 839. "require-dev": {
 840. "doctrine/collections": "^1.0",
 841. "doctrine/common": "^2.6",
 842. "phpunit/phpunit": "^7.1"
 843. },
 844. "type": "library",
 845. "autoload": {
 846. "psr-4": {
 847. "DeepCopy\\": "src/DeepCopy/"
 848. },
 849. "files": [
 850. "src/DeepCopy/deep_copy.php"
 851. ]
 852. },
 853. "notification-url": "https://packagist.org/downloads/",
 854. "license": [
 855. "MIT"
 856. ],
 857. "description": "Create deep copies (clones) of your objects",
 858. "keywords": [
 859. "clone",
 860. "copy",
 861. "duplicate",
 862. "object",
 863. "object graph"
 864. ],
 865. "time": "2019-04-07T13:18:21+00:00"
 866. },
 867. {
 868. "name": "phpdocumentor/reflection-common",
 869. "version": "1.0.1",
 870. "source": {
 871. "type": "git",
 872. "url": "https://github.com/phpDocumentor/ReflectionCommon.git",
 873. "reference": "21bdeb5f65d7ebf9f43b1b25d404f87deab5bfb6"
 874. },
 875. "dist": {
 876. "type": "zip",
 877. "url": "https://api.github.com/repos/phpDocumentor/ReflectionCommon/zipball/21bdeb5f65d7ebf9f43b1b25d404f87deab5bfb6",
 878. "reference": "21bdeb5f65d7ebf9f43b1b25d404f87deab5bfb6",
 879. "shasum": ""
 880. },
 881. "require": {
 882. "php": ">=5.5"
 883. },
 884. "require-dev": {
 885. "phpunit/phpunit": "^4.6"
 886. },
 887. "type": "library",
 888. "extra": {
 889. "branch-alias": {
 890. "dev-master": "1.0.x-dev"
 891. }
 892. },
 893. "autoload": {
 894. "psr-4": {
 895. "phpDocumentor\\Reflection\\": [
 896. "src"
 897. ]
 898. }
 899. },
 900. "notification-url": "https://packagist.org/downloads/",
 901. "license": [
 902. "MIT"
 903. ],
 904. "authors": [
 905. {
 906. "name": "Jaap van Otterdijk",
 907. "email": "opensource@ijaap.nl"
 908. }
 909. ],
 910. "description": "Common reflection classes used by phpdocumentor to reflect the code structure",
 911. "homepage": "http://www.phpdoc.org",
 912. "keywords": [
 913. "FQSEN",
 914. "phpDocumentor",
 915. "phpdoc",
 916. "reflection",
 917. "static analysis"
 918. ],
 919. "time": "2017-09-11T18:02:19+00:00"
 920. },
 921. {
 922. "name": "phpdocumentor/reflection-docblock",
 923. "version": "4.3.1",
 924. "source": {
 925. "type": "git",
 926. "url": "https://github.com/phpDocumentor/ReflectionDocBlock.git",
 927. "reference": "bdd9f737ebc2a01c06ea7ff4308ec6697db9b53c"
 928. },
 929. "dist": {
 930. "type": "zip",
 931. "url": "https://api.github.com/repos/phpDocumentor/ReflectionDocBlock/zipball/bdd9f737ebc2a01c06ea7ff4308ec6697db9b53c",
 932. "reference": "bdd9f737ebc2a01c06ea7ff4308ec6697db9b53c",
 933. "shasum": ""
 934. },
 935. "require": {
 936. "php": "^7.0",
 937. "phpdocumentor/reflection-common": "^1.0.0",
 938. "phpdocumentor/type-resolver": "^0.4.0",
 939. "webmozart/assert": "^1.0"
 940. },
 941. "require-dev": {
 942. "doctrine/instantiator": "~1.0.5",
 943. "mockery/mockery": "^1.0",
 944. "phpunit/phpunit": "^6.4"
 945. },
 946. "type": "library",
 947. "extra": {
 948. "branch-alias": {
 949. "dev-master": "4.x-dev"
 950. }
 951. },
 952. "autoload": {
 953. "psr-4": {
 954. "phpDocumentor\\Reflection\\": [
 955. "src/"
 956. ]
 957. }
 958. },
 959. "notification-url": "https://packagist.org/downloads/",
 960. "license": [
 961. "MIT"
 962. ],
 963. "authors": [
 964. {
 965. "name": "Mike van Riel",
 966. "email": "me@mikevanriel.com"
 967. }
 968. ],
 969. "description": "With this component, a library can provide support for annotations via DocBlocks or otherwise retrieve information that is embedded in a DocBlock.",
 970. "time": "2019-04-30T17:48:53+00:00"
 971. },
 972. {
 973. "name": "phpdocumentor/type-resolver",
 974. "version": "0.4.0",
 975. "source": {
 976. "type": "git",
 977. "url": "https://github.com/phpDocumentor/TypeResolver.git",
 978. "reference": "9c977708995954784726e25d0cd1dddf4e65b0f7"
 979. },
 980. "dist": {
 981. "type": "zip",
 982. "url": "https://api.github.com/repos/phpDocumentor/TypeResolver/zipball/9c977708995954784726e25d0cd1dddf4e65b0f7",
 983. "reference": "9c977708995954784726e25d0cd1dddf4e65b0f7",
 984. "shasum": ""
 985. },
 986. "require": {
 987. "php": "^5.5 || ^7.0",
 988. "phpdocumentor/reflection-common": "^1.0"
 989. },
 990. "require-dev": {
 991. "mockery/mockery": "^0.9.4",
 992. "phpunit/phpunit": "^5.2||^4.8.24"
 993. },
 994. "type": "library",
 995. "extra": {
 996. "branch-alias": {
 997. "dev-master": "1.0.x-dev"
 998. }
 999. },
 1000. "autoload": {
 1001. "psr-4": {
 1002. "phpDocumentor\\Reflection\\": [
 1003. "src/"
 1004. ]
 1005. }
 1006. },
 1007. "notification-url": "https://packagist.org/downloads/",
 1008. "license": [
 1009. "MIT"
 1010. ],
 1011. "authors": [
 1012. {
 1013. "name": "Mike van Riel",
 1014. "email": "me@mikevanriel.com"
 1015. }
 1016. ],
 1017. "time": "2017-07-14T14:27:02+00:00"
 1018. },
 1019. {
 1020. "name": "phpspec/prophecy",
 1021. "version": "1.8.1",
 1022. "source": {
 1023. "type": "git",
 1024. "url": "https://github.com/phpspec/prophecy.git",
 1025. "reference": "1927e75f4ed19131ec9bcc3b002e07fb1173ee76"
 1026. },
 1027. "dist": {
 1028. "type": "zip",
 1029. "url": "https://api.github.com/repos/phpspec/prophecy/zipball/1927e75f4ed19131ec9bcc3b002e07fb1173ee76",
 1030. "reference": "1927e75f4ed19131ec9bcc3b002e07fb1173ee76",
 1031. "shasum": ""
 1032. },
 1033. "require": {
 1034. "doctrine/instantiator": "^1.0.2",
 1035. "php": "^5.3|^7.0",
 1036. "phpdocumentor/reflection-docblock": "^2.0|^3.0.2|^4.0",
 1037. "sebastian/comparator": "^1.1|^2.0|^3.0",
 1038. "sebastian/recursion-context": "^1.0|^2.0|^3.0"
 1039. },
 1040. "require-dev": {
 1041. "phpspec/phpspec": "^2.5|^3.2",
 1042. "phpunit/phpunit": "^4.8.35 || ^5.7 || ^6.5 || ^7.1"
 1043. },
 1044. "type": "library",
 1045. "extra": {
 1046. "branch-alias": {
 1047. "dev-master": "1.8.x-dev"
 1048. }
 1049. },
 1050. "autoload": {
 1051. "psr-4": {
 1052. "Prophecy\\": "src/Prophecy"
 1053. }
 1054. },
 1055. "notification-url": "https://packagist.org/downloads/",
 1056. "license": [
 1057. "MIT"
 1058. ],
 1059. "authors": [
 1060. {
 1061. "name": "Konstantin Kudryashov",
 1062. "email": "ever.zet@gmail.com",
 1063. "homepage": "http://everzet.com"
 1064. },
 1065. {
 1066. "name": "Marcello Duarte",
 1067. "email": "marcello.duarte@gmail.com"
 1068. }
 1069. ],
 1070. "description": "Highly opinionated mocking framework for PHP 5.3+",
 1071. "homepage": "https://github.com/phpspec/prophecy",
 1072. "keywords": [
 1073. "Double",
 1074. "Dummy",
 1075. "fake",
 1076. "mock",
 1077. "spy",
 1078. "stub"
 1079. ],
 1080. "time": "2019-06-13T12:50:23+00:00"
 1081. },
 1082. {
 1083. "name": "phpunit/php-code-coverage",
 1084. "version": "4.0.8",
 1085. "source": {
 1086. "type": "git",
 1087. "url": "https://github.com/sebastianbergmann/php-code-coverage.git",
 1088. "reference": "ef7b2f56815df854e66ceaee8ebe9393ae36a40d"
 1089. },
 1090. "dist": {
 1091. "type": "zip",
 1092. "url": "https://api.github.com/repos/sebastianbergmann/php-code-coverage/zipball/ef7b2f56815df854e66ceaee8ebe9393ae36a40d",
 1093. "reference": "ef7b2f56815df854e66ceaee8ebe9393ae36a40d",
 1094. "shasum": ""
 1095. },
 1096. "require": {
 1097. "ext-dom": "*",
 1098. "ext-xmlwriter": "*",
 1099. "php": "^5.6 || ^7.0",
 1100. "phpunit/php-file-iterator": "^1.3",
 1101. "phpunit/php-text-template": "^1.2",
 1102. "phpunit/php-token-stream": "^1.4.2 || ^2.0",
 1103. "sebastian/code-unit-reverse-lookup": "^1.0",
 1104. "sebastian/environment": "^1.3.2 || ^2.0",
 1105. "sebastian/version": "^1.0 || ^2.0"
 1106. },
 1107. "require-dev": {
 1108. "ext-xdebug": "^2.1.4",
 1109. "phpunit/phpunit": "^5.7"
 1110. },
 1111. "suggest": {
 1112. "ext-xdebug": "^2.5.1"
 1113. },
 1114. "type": "library",
 1115. "extra": {
 1116. "branch-alias": {
 1117. "dev-master": "4.0.x-dev"
 1118. }
 1119. },
 1120. "autoload": {
 1121. "classmap": [
 1122. "src/"
 1123. ]
 1124. },
 1125. "notification-url": "https://packagist.org/downloads/",
 1126. "license": [
 1127. "BSD-3-Clause"
 1128. ],
 1129. "authors": [
 1130. {
 1131. "name": "Sebastian Bergmann",
 1132. "email": "sb@sebastian-bergmann.de",
 1133. "role": "lead"
 1134. }
 1135. ],
 1136. "description": "Library that provides collection, processing, and rendering functionality for PHP code coverage information.",
 1137. "homepage": "https://github.com/sebastianbergmann/php-code-coverage",
 1138. "keywords": [
 1139. "coverage",
 1140. "testing",
 1141. "xunit"
 1142. ],
 1143. "time": "2017-04-02T07:44:40+00:00"
 1144. },
 1145. {
 1146. "name": "phpunit/php-file-iterator",
 1147. "version": "1.4.5",
 1148. "source": {
 1149. "type": "git",
 1150. "url": "https://github.com/sebastianbergmann/php-file-iterator.git",
 1151. "reference": "730b01bc3e867237eaac355e06a36b85dd93a8b4"
 1152. },
 1153. "dist": {
 1154. "type": "zip",
 1155. "url": "https://api.github.com/repos/sebastianbergmann/php-file-iterator/zipball/730b01bc3e867237eaac355e06a36b85dd93a8b4",
 1156. "reference": "730b01bc3e867237eaac355e06a36b85dd93a8b4",
 1157. "shasum": ""
 1158. },
 1159. "require": {
 1160. "php": ">=5.3.3"
 1161. },
 1162. "type": "library",
 1163. "extra": {
 1164. "branch-alias": {
 1165. "dev-master": "1.4.x-dev"
 1166. }
 1167. },
 1168. "autoload": {
 1169. "classmap": [
 1170. "src/"
 1171. ]
 1172. },
 1173. "notification-url": "https://packagist.org/downloads/",
 1174. "license": [
 1175. "BSD-3-Clause"
 1176. ],
 1177. "authors": [
 1178. {
 1179. "name": "Sebastian Bergmann",
 1180. "email": "sb@sebastian-bergmann.de",
 1181. "role": "lead"
 1182. }
 1183. ],
 1184. "description": "FilterIterator implementation that filters files based on a list of suffixes.",
 1185. "homepage": "https://github.com/sebastianbergmann/php-file-iterator/",
 1186. "keywords": [
 1187. "filesystem",
 1188. "iterator"
 1189. ],
 1190. "time": "2017-11-27T13:52:08+00:00"
 1191. },
 1192. {
 1193. "name": "phpunit/php-timer",
 1194. "version": "1.0.9",
 1195. "source": {
 1196. "type": "git",
 1197. "url": "https://github.com/sebastianbergmann/php-timer.git",
 1198. "reference": "3dcf38ca72b158baf0bc245e9184d3fdffa9c46f"
 1199. },
 1200. "dist": {
 1201. "type": "zip",
 1202. "url": "https://api.github.com/repos/sebastianbergmann/php-timer/zipball/3dcf38ca72b158baf0bc245e9184d3fdffa9c46f",
 1203. "reference": "3dcf38ca72b158baf0bc245e9184d3fdffa9c46f",
 1204. "shasum": ""
 1205. },
 1206. "require": {
 1207. "php": "^5.3.3 || ^7.0"
 1208. },
 1209. "require-dev": {
 1210. "phpunit/phpunit": "^4.8.35 || ^5.7 || ^6.0"
 1211. },
 1212. "type": "library",
 1213. "extra": {
 1214. "branch-alias": {
 1215. "dev-master": "1.0-dev"
 1216. }
 1217. },
 1218. "autoload": {
 1219. "classmap": [
 1220. "src/"
 1221. ]
 1222. },
 1223. "notification-url": "https://packagist.org/downloads/",
 1224. "license": [
 1225. "BSD-3-Clause"
 1226. ],
 1227. "authors": [
 1228. {
 1229. "name": "Sebastian Bergmann",
 1230. "email": "sb@sebastian-bergmann.de",
 1231. "role": "lead"
 1232. }
 1233. ],
 1234. "description": "Utility class for timing",
 1235. "homepage": "https://github.com/sebastianbergmann/php-timer/",
 1236. "keywords": [
 1237. "timer"
 1238. ],
 1239. "time": "2017-02-26T11:10:40+00:00"
 1240. },
 1241. {
 1242. "name": "phpunit/php-token-stream",
 1243. "version": "2.0.2",
 1244. "source": {
 1245. "type": "git",
 1246. "url": "https://github.com/sebastianbergmann/php-token-stream.git",
 1247. "reference": "791198a2c6254db10131eecfe8c06670700904db"
 1248. },
 1249. "dist": {
 1250. "type": "zip",
 1251. "url": "https://api.github.com/repos/sebastianbergmann/php-token-stream/zipball/791198a2c6254db10131eecfe8c06670700904db",
 1252. "reference": "791198a2c6254db10131eecfe8c06670700904db",
 1253. "shasum": ""
 1254. },
 1255. "require": {
 1256. "ext-tokenizer": "*",
 1257. "php": "^7.0"
 1258. },
 1259. "require-dev": {
 1260. "phpunit/phpunit": "^6.2.4"
 1261. },
 1262. "type": "library",
 1263. "extra": {
 1264. "branch-alias": {
 1265. "dev-master": "2.0-dev"
 1266. }
 1267. },
 1268. "autoload": {
 1269. "classmap": [
 1270. "src/"
 1271. ]
 1272. },
 1273. "notification-url": "https://packagist.org/downloads/",
 1274. "license": [
 1275. "BSD-3-Clause"
 1276. ],
 1277. "authors": [
 1278. {
 1279. "name": "Sebastian Bergmann",
 1280. "email": "sebastian@phpunit.de"
 1281. }
 1282. ],
 1283. "description": "Wrapper around PHP's tokenizer extension.",
 1284. "homepage": "https://github.com/sebastianbergmann/php-token-stream/",
 1285. "keywords": [
 1286. "tokenizer"
 1287. ],
 1288. "time": "2017-11-27T05:48:46+00:00"
 1289. },
 1290. {
 1291. "name": "phpunit/phpcov",
 1292. "version": "3.1.0",
 1293. "source": {
 1294. "type": "git",
 1295. "url": "https://github.com/sebastianbergmann/phpcov.git",
 1296. "reference": "2005bd90c2c8aae6d93ec82d9cda9d55dca96c3d"
 1297. },
 1298. "dist": {
 1299. "type": "zip",
 1300. "url": "https://api.github.com/repos/sebastianbergmann/phpcov/zipball/2005bd90c2c8aae6d93ec82d9cda9d55dca96c3d",
 1301. "reference": "2005bd90c2c8aae6d93ec82d9cda9d55dca96c3d",
 1302. "shasum": ""
 1303. },
 1304. "require": {
 1305. "php": "^5.6 || ^7.0",
 1306. "phpunit/php-code-coverage": "^4.0",
 1307. "phpunit/phpunit": "^5.0",
 1308. "sebastian/diff": "^1.1",
 1309. "sebastian/finder-facade": "^1.1",
 1310. "sebastian/version": "^1.0|^2.0",
 1311. "symfony/console": "^2|^3"
 1312. },
 1313. "bin": [
 1314. "phpcov"
 1315. ],
 1316. "type": "library",
 1317. "extra": {
 1318. "branch-alias": {
 1319. "dev-master": "3.1.x-dev"
 1320. }
 1321. },
 1322. "autoload": {
 1323. "classmap": [
 1324. "src/"
 1325. ]
 1326. },
 1327. "notification-url": "https://packagist.org/downloads/",
 1328. "license": [
 1329. "BSD-3-Clause"
 1330. ],
 1331. "authors": [
 1332. {
 1333. "name": "Sebastian Bergmann",
 1334. "email": "sebastian@phpunit.de",
 1335. "role": "lead"
 1336. }
 1337. ],
 1338. "description": "CLI frontend for PHP_CodeCoverage",
 1339. "homepage": "https://github.com/sebastianbergmann/phpcov",
 1340. "time": "2016-06-03T07:01:55+00:00"
 1341. },
 1342. {
 1343. "name": "phpunit/phpunit",
 1344. "version": "5.7.27",
 1345. "source": {
 1346. "type": "git",
 1347. "url": "https://github.com/sebastianbergmann/phpunit.git",
 1348. "reference": "b7803aeca3ccb99ad0a506fa80b64cd6a56bbc0c"
 1349. },
 1350. "dist": {
 1351. "type": "zip",
 1352. "url": "https://api.github.com/repos/sebastianbergmann/phpunit/zipball/b7803aeca3ccb99ad0a506fa80b64cd6a56bbc0c",
 1353. "reference": "b7803aeca3ccb99ad0a506fa80b64cd6a56bbc0c",
 1354. "shasum": ""
 1355. },
 1356. "require": {
 1357. "ext-dom": "*",
 1358. "ext-json": "*",
 1359. "ext-libxml": "*",
 1360. "ext-mbstring": "*",
 1361. "ext-xml": "*",
 1362. "myclabs/deep-copy": "~1.3",
 1363. "php": "^5.6 || ^7.0",
 1364. "phpspec/prophecy": "^1.6.2",
 1365. "phpunit/php-code-coverage": "^4.0.4",
 1366. "phpunit/php-file-iterator": "~1.4",
 1367. "phpunit/php-text-template": "~1.2",
 1368. "phpunit/php-timer": "^1.0.6",
 1369. "phpunit/phpunit-mock-objects": "^3.2",
 1370. "sebastian/comparator": "^1.2.4",
 1371. "sebastian/diff": "^1.4.3",
 1372. "sebastian/environment": "^1.3.4 || ^2.0",
 1373. "sebastian/exporter": "~2.0",
 1374. "sebastian/global-state": "^1.1",
 1375. "sebastian/object-enumerator": "~2.0",
 1376. "sebastian/resource-operations": "~1.0",
 1377. "sebastian/version": "^1.0.6|^2.0.1",
 1378. "symfony/yaml": "~2.1|~3.0|~4.0"
 1379. },
 1380. "conflict": {
 1381. "phpdocumentor/reflection-docblock": "3.0.2"
 1382. },
 1383. "require-dev": {
 1384. "ext-pdo": "*"
 1385. },
 1386. "suggest": {
 1387. "ext-xdebug": "*",
 1388. "phpunit/php-invoker": "~1.1"
 1389. },
 1390. "bin": [
 1391. "phpunit"
 1392. ],
 1393. "type": "library",
 1394. "extra": {
 1395. "branch-alias": {
 1396. "dev-master": "5.7.x-dev"
 1397. }
 1398. },
 1399. "autoload": {
 1400. "classmap": [
 1401. "src/"
 1402. ]
 1403. },
 1404. "notification-url": "https://packagist.org/downloads/",
 1405. "license": [
 1406. "BSD-3-Clause"
 1407. ],
 1408. "authors": [
 1409. {
 1410. "name": "Sebastian Bergmann",
 1411. "email": "sebastian@phpunit.de",
 1412. "role": "lead"
 1413. }
 1414. ],
 1415. "description": "The PHP Unit Testing framework.",
 1416. "homepage": "https://phpunit.de/",
 1417. "keywords": [
 1418. "phpunit",
 1419. "testing",
 1420. "xunit"
 1421. ],
 1422. "time": "2018-02-01T05:50:59+00:00"
 1423. },
 1424. {
 1425. "name": "phpunit/phpunit-mock-objects",
 1426. "version": "3.4.4",
 1427. "source": {
 1428. "type": "git",
 1429. "url": "https://github.com/sebastianbergmann/phpunit-mock-objects.git",
 1430. "reference": "a23b761686d50a560cc56233b9ecf49597cc9118"
 1431. },
 1432. "dist": {
 1433. "type": "zip",
 1434. "url": "https://api.github.com/repos/sebastianbergmann/phpunit-mock-objects/zipball/a23b761686d50a560cc56233b9ecf49597cc9118",
 1435. "reference": "a23b761686d50a560cc56233b9ecf49597cc9118",
 1436. "shasum": ""
 1437. },
 1438. "require": {
 1439. "doctrine/instantiator": "^1.0.2",
 1440. "php": "^5.6 || ^7.0",
 1441. "phpunit/php-text-template": "^1.2",
 1442. "sebastian/exporter": "^1.2 || ^2.0"
 1443. },
 1444. "conflict": {
 1445. "phpunit/phpunit": "<5.4.0"
 1446. },
 1447. "require-dev": {
 1448. "phpunit/phpunit": "^5.4"
 1449. },
 1450. "suggest": {
 1451. "ext-soap": "*"
 1452. },
 1453. "type": "library",
 1454. "extra": {
 1455. "branch-alias": {
 1456. "dev-master": "3.2.x-dev"
 1457. }
 1458. },
 1459. "autoload": {
 1460. "classmap": [
 1461. "src/"
 1462. ]
 1463. },
 1464. "notification-url": "https://packagist.org/downloads/",
 1465. "license": [
 1466. "BSD-3-Clause"
 1467. ],
 1468. "authors": [
 1469. {
 1470. "name": "Sebastian Bergmann",
 1471. "email": "sb@sebastian-bergmann.de",
 1472. "role": "lead"
 1473. }
 1474. ],
 1475. "description": "Mock Object library for PHPUnit",
 1476. "homepage": "https://github.com/sebastianbergmann/phpunit-mock-objects/",
 1477. "keywords": [
 1478. "mock",
 1479. "xunit"
 1480. ],
 1481. "abandoned": true,
 1482. "time": "2017-06-30T09:13:00+00:00"
 1483. },
 1484. {
 1485. "name": "roave/security-advisories",
 1486. "version": "dev-master",
 1487. "source": {
 1488. "type": "git",
 1489. "url": "https://github.com/Roave/SecurityAdvisories.git",
 1490. "reference": "ea693fa060702164985511acc3ceb5389c9ac761"
 1491. },
 1492. "dist": {
 1493. "type": "zip",
 1494. "url": "https://api.github.com/repos/Roave/SecurityAdvisories/zipball/ea693fa060702164985511acc3ceb5389c9ac761",
 1495. "reference": "ea693fa060702164985511acc3ceb5389c9ac761",
 1496. "shasum": ""
 1497. },
 1498. "conflict": {
 1499. "3f/pygmentize": "<1.2",
 1500. "adodb/adodb-php": "<5.20.12",
 1501. "alterphp/easyadmin-extension-bundle": ">=1.2,<1.2.11|>=1.3,<1.3.1",
 1502. "amphp/artax": "<1.0.6|>=2,<2.0.6",
 1503. "amphp/http": "<1.0.1",
 1504. "api-platform/core": ">=2.2,<2.2.10|>=2.3,<2.3.6",
 1505. "asymmetricrypt/asymmetricrypt": ">=0,<9.9.99",
 1506. "aws/aws-sdk-php": ">=3,<3.2.1",
 1507. "brightlocal/phpwhois": "<=4.2.5",
 1508. "bugsnag/bugsnag-laravel": ">=2,<2.0.2",
 1509. "cakephp/cakephp": ">=1.3,<1.3.18|>=2,<2.4.99|>=2.5,<2.5.99|>=2.6,<2.6.12|>=2.7,<2.7.6|>=3,<3.5.18|>=3.6,<3.6.15|>=3.7,<3.7.7",
 1510. "cart2quote/module-quotation": ">=4.1.6,<=4.4.5|>=5,<5.4.4",
 1511. "cartalyst/sentry": "<=2.1.6",
 1512. "codeigniter/framework": "<=3.0.6",
 1513. "composer/composer": "<=1-alpha.11",
 1514. "contao-components/mediaelement": ">=2.14.2,<2.21.1",
 1515. "contao/core": ">=2,<3.5.39",
 1516. "contao/core-bundle": ">=4,<4.4.39|>=4.5,<4.7.5",
 1517. "contao/listing-bundle": ">=4,<4.4.8",
 1518. "contao/newsletter-bundle": ">=4,<4.1",
 1519. "david-garcia/phpwhois": "<=4.3.1",
 1520. "doctrine/annotations": ">=1,<1.2.7",
 1521. "doctrine/cache": ">=1,<1.3.2|>=1.4,<1.4.2",
 1522. "doctrine/common": ">=2,<2.4.3|>=2.5,<2.5.1",
 1523. "doctrine/dbal": ">=2,<2.0.8|>=2.1,<2.1.2",
 1524. "doctrine/doctrine-bundle": "<1.5.2",
 1525. "doctrine/doctrine-module": "<=0.7.1",
 1526. "doctrine/mongodb-odm": ">=1,<1.0.2",
 1527. "doctrine/mongodb-odm-bundle": ">=2,<3.0.1",
 1528. "doctrine/orm": ">=2,<2.4.8|>=2.5,<2.5.1",
 1529. "dompdf/dompdf": ">=0.6,<0.6.2",
 1530. "drupal/core": ">=7,<7.67|>=8,<8.6.16|>=8.7,<8.7.1|>8.7.3,<8.7.5",
 1531. "drupal/drupal": ">=7,<7.67|>=8,<8.6.16|>=8.7,<8.7.1|>8.7.3,<8.7.5",
 1532. "erusev/parsedown": "<1.7.2",
 1533. "ezsystems/ezplatform-admin-ui": ">=1.3,<1.3.5|>=1.4,<1.4.4",
 1534. "ezsystems/ezpublish-kernel": ">=5.3,<5.3.12.1|>=5.4,<5.4.13.1|>=6,<6.7.9.1|>=6.8,<6.13.5.1|>=7,<7.2.4.1|>=7.3,<7.3.2.1",
 1535. "ezsystems/ezpublish-legacy": ">=5.3,<5.3.12.6|>=5.4,<5.4.12.3|>=2011,<2017.12.4.3|>=2018.6,<2018.6.1.4|>=2018.9,<2018.9.1.3",
 1536. "ezsystems/repository-forms": ">=2.3,<2.3.2.1",
 1537. "ezyang/htmlpurifier": "<4.1.1",
 1538. "firebase/php-jwt": "<2",
 1539. "fooman/tcpdf": "<6.2.22",
 1540. "fossar/tcpdf-parser": "<6.2.22",
 1541. "friendsofsymfony/rest-bundle": ">=1.2,<1.2.2",
 1542. "friendsofsymfony/user-bundle": ">=1.2,<1.3.5",
 1543. "fuel/core": "<1.8.1",
 1544. "gree/jose": "<=2.2",
 1545. "gregwar/rst": "<1.0.3",
 1546. "guzzlehttp/guzzle": ">=4-rc.2,<4.2.4|>=5,<5.3.1|>=6,<6.2.1",
 1547. "illuminate/auth": ">=4,<4.0.99|>=4.1,<=4.1.31|>=4.2,<=4.2.22|>=5,<=5.0.35|>=5.1,<=5.1.46|>=5.2,<=5.2.45|>=5.3,<=5.3.31|>=5.4,<=5.4.36|>=5.5,<5.5.10",
 1548. "illuminate/cookie": ">=4,<=4.0.11|>=4.1,<=4.1.31|>=4.2,<=4.2.22|>=5,<=5.0.35|>=5.1,<=5.1.46|>=5.2,<=5.2.45|>=5.3,<=5.3.31|>=5.4,<=5.4.36|>=5.5,<5.5.42|>=5.6,<5.6.30",
 1549. "illuminate/database": ">=4,<4.0.99|>=4.1,<4.1.29",
 1550. "illuminate/encryption": ">=4,<=4.0.11|>=4.1,<=4.1.31|>=4.2,<=4.2.22|>=5,<=5.0.35|>=5.1,<=5.1.46|>=5.2,<=5.2.45|>=5.3,<=5.3.31|>=5.4,<=5.4.36|>=5.5,<5.5.40|>=5.6,<5.6.15",
 1551. "ivankristianto/phpwhois": "<=4.3",
 1552. "james-heinrich/getid3": "<1.9.9",
 1553. "joomla/session": "<1.3.1",
 1554. "jsmitty12/phpwhois": "<5.1",
 1555. "kazist/phpwhois": "<=4.2.6",
 1556. "kreait/firebase-php": ">=3.2,<3.8.1",
 1557. "la-haute-societe/tcpdf": "<6.2.22",
 1558. "laravel/framework": ">=4,<4.0.99|>=4.1,<=4.1.31|>=4.2,<=4.2.22|>=5,<=5.0.35|>=5.1,<=5.1.46|>=5.2,<=5.2.45|>=5.3,<=5.3.31|>=5.4,<=5.4.36|>=5.5,<5.5.42|>=5.6,<5.6.30",
 1559. "laravel/socialite": ">=1,<1.0.99|>=2,<2.0.10",
 1560. "league/commonmark": "<0.18.3",
 1561. "magento/magento1ce": "<1.9.4.1",
 1562. "magento/magento1ee": ">=1.9,<1.14.4.1",
 1563. "magento/product-community-edition": ">=2,<2.2.8|>=2.3,<2.3.1",
 1564. "monolog/monolog": ">=1.8,<1.12",
 1565. "namshi/jose": "<2.2",
 1566. "onelogin/php-saml": "<2.10.4",
 1567. "openid/php-openid": "<2.3",
 1568. "oro/crm": ">=1.7,<1.7.4",
 1569. "oro/platform": ">=1.7,<1.7.4",
 1570. "padraic/humbug_get_contents": "<1.1.2",
 1571. "pagarme/pagarme-php": ">=0,<3",
 1572. "paragonie/random_compat": "<2",
 1573. "paypal/merchant-sdk-php": "<3.12",
 1574. "pear/archive_tar": "<1.4.4",
 1575. "phpmailer/phpmailer": ">=5,<5.2.27|>=6,<6.0.6",
 1576. "phpoffice/phpexcel": "<=1.8.1",
 1577. "phpoffice/phpspreadsheet": "<=1.5",
 1578. "phpunit/phpunit": ">=4.8.19,<4.8.28|>=5.0.10,<5.6.3",
 1579. "phpwhois/phpwhois": "<=4.2.5",
 1580. "phpxmlrpc/extras": "<0.6.1",
 1581. "propel/propel": ">=2-alpha.1,<=2-alpha.7",
 1582. "propel/propel1": ">=1,<=1.7.1",
 1583. "pusher/pusher-php-server": "<2.2.1",
 1584. "robrichards/xmlseclibs": ">=1,<3.0.2",
 1585. "sabre/dav": ">=1.6,<1.6.99|>=1.7,<1.7.11|>=1.8,<1.8.9",
 1586. "sensiolabs/connect": "<4.2.3",
 1587. "serluck/phpwhois": "<=4.2.6",
 1588. "shopware/shopware": "<5.3.7",
 1589. "silverstripe/cms": ">=3,<=3.0.11|>=3.1,<3.1.11",
 1590. "silverstripe/forum": "<=0.6.1|>=0.7,<=0.7.3",
 1591. "silverstripe/framework": ">=3,<3.6.7|>=3.7,<3.7.3|>=4,<4.4",
 1592. "silverstripe/graphql": ">=2,<2.0.5|>=3,<3.1.2",
 1593. "silverstripe/registry": ">=2.1,<2.1.2|>=2.2,<2.2.1",
 1594. "silverstripe/restfulserver": ">=1,<1.0.9|>=2,<2.0.4",
 1595. "silverstripe/userforms": "<3",
 1596. "simple-updates/phpwhois": "<=1",
 1597. "simplesamlphp/saml2": "<1.10.6|>=2,<2.3.8|>=3,<3.1.4",
 1598. "simplesamlphp/simplesamlphp": "<1.17.3",
 1599. "simplesamlphp/simplesamlphp-module-infocard": "<1.0.1",
 1600. "slim/slim": "<2.6",
 1601. "smarty/smarty": "<3.1.33",
 1602. "socalnick/scn-social-auth": "<1.15.2",
 1603. "spoonity/tcpdf": "<6.2.22",
 1604. "squizlabs/php_codesniffer": ">=1,<2.8.1|>=3,<3.0.1",
 1605. "stormpath/sdk": ">=0,<9.9.99",
 1606. "swiftmailer/swiftmailer": ">=4,<5.4.5",
 1607. "sylius/admin-bundle": ">=1,<1.0.17|>=1.1,<1.1.9|>=1.2,<1.2.2",
 1608. "sylius/grid": ">=1,<1.1.19|>=1.2,<1.2.18|>=1.3,<1.3.13|>=1.4,<1.4.5|>=1.5,<1.5.1",
 1609. "sylius/grid-bundle": ">=1,<1.1.19|>=1.2,<1.2.18|>=1.3,<1.3.13|>=1.4,<1.4.5|>=1.5,<1.5.1",
 1610. "sylius/sylius": ">=1,<1.1.18|>=1.2,<1.2.17|>=1.3,<1.3.12|>=1.4,<1.4.4",
 1611. "symfony/cache": ">=3.1,<3.4.26|>=4,<4.1.12|>=4.2,<4.2.7",
 1612. "symfony/dependency-injection": ">=2,<2.0.17|>=2.7,<2.7.51|>=2.8,<2.8.50|>=3,<3.4.26|>=4,<4.1.12|>=4.2,<4.2.7",
 1613. "symfony/form": ">=2.3,<2.3.35|>=2.4,<2.6.12|>=2.7,<2.7.50|>=2.8,<2.8.49|>=3,<3.4.20|>=4,<4.0.15|>=4.1,<4.1.9|>=4.2,<4.2.1",
 1614. "symfony/framework-bundle": ">=2,<2.3.18|>=2.4,<2.4.8|>=2.5,<2.5.2|>=2.7,<2.7.51|>=2.8,<2.8.50|>=3,<3.4.26|>=4,<4.1.12|>=4.2,<4.2.7",
 1615. "symfony/http-foundation": ">=2,<2.7.51|>=2.8,<2.8.50|>=3,<3.4.26|>=4,<4.1.12|>=4.2,<4.2.7",
 1616. "symfony/http-kernel": ">=2,<2.3.29|>=2.4,<2.5.12|>=2.6,<2.6.8",
 1617. "symfony/intl": ">=2.7,<2.7.38|>=2.8,<2.8.31|>=3,<3.2.14|>=3.3,<3.3.13",
 1618. "symfony/phpunit-bridge": ">=2.8,<2.8.50|>=3,<3.4.26|>=4,<4.1.12|>=4.2,<4.2.7",
 1619. "symfony/polyfill": ">=1,<1.10",
 1620. "symfony/polyfill-php55": ">=1,<1.10",
 1621. "symfony/proxy-manager-bridge": ">=2.7,<2.7.51|>=2.8,<2.8.50|>=3,<3.4.26|>=4,<4.1.12|>=4.2,<4.2.7",
 1622. "symfony/routing": ">=2,<2.0.19",
 1623. "symfony/security": ">=2,<2.7.51|>=2.8,<2.8.50|>=3,<3.4.26|>=4,<4.1.12|>=4.2,<4.2.7",
 1624. "symfony/security-bundle": ">=2,<2.7.48|>=2.8,<2.8.41|>=3,<3.3.17|>=3.4,<3.4.11|>=4,<4.0.11",
 1625. "symfony/security-core": ">=2.4,<2.6.13|>=2.7,<2.7.9|>=2.7.30,<2.7.32|>=2.8,<2.8.37|>=3,<3.3.17|>=3.4,<3.4.7|>=4,<4.0.7",
 1626. "symfony/security-csrf": ">=2.4,<2.7.48|>=2.8,<2.8.41|>=3,<3.3.17|>=3.4,<3.4.11|>=4,<4.0.11",
 1627. "symfony/security-guard": ">=2.8,<2.8.41|>=3,<3.3.17|>=3.4,<3.4.11|>=4,<4.0.11",
 1628. "symfony/security-http": ">=2.3,<2.3.41|>=2.4,<2.7.51|>=2.8,<2.8.50|>=3,<3.4.26|>=4,<4.1.12|>=4.2,<4.2.7",
 1629. "symfony/serializer": ">=2,<2.0.11",
 1630. "symfony/symfony": ">=2,<2.7.51|>=2.8,<2.8.50|>=3,<3.4.26|>=4,<4.1.12|>=4.2,<4.2.7",
 1631. "symfony/translation": ">=2,<2.0.17",
 1632. "symfony/validator": ">=2,<2.0.24|>=2.1,<2.1.12|>=2.2,<2.2.5|>=2.3,<2.3.3",
 1633. "symfony/web-profiler-bundle": ">=2,<2.3.19|>=2.4,<2.4.9|>=2.5,<2.5.4",
 1634. "symfony/yaml": ">=2,<2.0.22|>=2.1,<2.1.7",
 1635. "tecnickcom/tcpdf": "<6.2.22",
 1636. "thelia/backoffice-default-template": ">=2.1,<2.1.2",
 1637. "thelia/thelia": ">=2.1-beta.1,<2.1.3",
 1638. "theonedemon/phpwhois": "<=4.2.5",
 1639. "titon/framework": ">=0,<9.9.99",
 1640. "truckersmp/phpwhois": "<=4.3.1",
 1641. "twig/twig": "<1.38|>=2,<2.7",
 1642. "typo3/cms": ">=6.2,<6.2.30|>=7,<7.6.32|>=8,<8.7.27|>=9,<9.5.8",
 1643. "typo3/cms-core": ">=8,<8.7.27|>=9,<9.5.8",
 1644. "typo3/flow": ">=1,<1.0.4|>=1.1,<1.1.1|>=2,<2.0.1|>=2.3,<2.3.16|>=3,<3.0.10|>=3.1,<3.1.7|>=3.2,<3.2.7|>=3.3,<3.3.5",
 1645. "typo3/neos": ">=1.1,<1.1.3|>=1.2,<1.2.13|>=2,<2.0.4",
 1646. "typo3/phar-stream-wrapper": ">=1,<2.1.1|>=3,<3.1.1",
 1647. "ua-parser/uap-php": "<3.8",
 1648. "wallabag/tcpdf": "<6.2.22",
 1649. "willdurand/js-translation-bundle": "<2.1.1",
 1650. "yiisoft/yii": ">=1.1.14,<1.1.15",
 1651. "yiisoft/yii2": "<2.0.15",
 1652. "yiisoft/yii2-bootstrap": "<2.0.4",
 1653. "yiisoft/yii2-dev": "<2.0.15",
 1654. "yiisoft/yii2-elasticsearch": "<2.0.5",
 1655. "yiisoft/yii2-gii": "<2.0.4",
 1656. "yiisoft/yii2-jui": "<2.0.4",
 1657. "yiisoft/yii2-redis": "<2.0.8",
 1658. "zendframework/zend-cache": ">=2.4,<2.4.8|>=2.5,<2.5.3",
 1659. "zendframework/zend-captcha": ">=2,<2.4.9|>=2.5,<2.5.2",
 1660. "zendframework/zend-crypt": ">=2,<2.4.9|>=2.5,<2.5.2",
 1661. "zendframework/zend-db": ">=2,<2.0.99|>=2.1,<2.1.99|>=2.2,<2.2.10|>=2.3,<2.3.5",
 1662. "zendframework/zend-developer-tools": ">=1.2.2,<1.2.3",
 1663. "zendframework/zend-diactoros": ">=1,<1.8.4",
 1664. "zendframework/zend-feed": ">=1,<2.10.3",
 1665. "zendframework/zend-form": ">=2,<2.2.7|>=2.3,<2.3.1",
 1666. "zendframework/zend-http": ">=1,<2.8.1",
 1667. "zendframework/zend-json": ">=2.1,<2.1.6|>=2.2,<2.2.6",
 1668. "zendframework/zend-ldap": ">=2,<2.0.99|>=2.1,<2.1.99|>=2.2,<2.2.8|>=2.3,<2.3.3",
 1669. "zendframework/zend-mail": ">=2,<2.4.11|>=2.5,<2.7.2",
 1670. "zendframework/zend-navigation": ">=2,<2.2.7|>=2.3,<2.3.1",
 1671. "zendframework/zend-session": ">=2,<2.0.99|>=2.1,<2.1.99|>=2.2,<2.2.9|>=2.3,<2.3.4",
 1672. "zendframework/zend-validator": ">=2.3,<2.3.6",
 1673. "zendframework/zend-view": ">=2,<2.2.7|>=2.3,<2.3.1",
 1674. "zendframework/zend-xmlrpc": ">=2.1,<2.1.6|>=2.2,<2.2.6",
 1675. "zendframework/zendframework": "<2.5.1",
 1676. "zendframework/zendframework1": "<1.12.20",
 1677. "zendframework/zendopenid": ">=2,<2.0.2",
 1678. "zendframework/zendxml": ">=1,<1.0.1",
 1679. "zetacomponents/mail": "<1.8.2",
 1680. "zf-commons/zfc-user": "<1.2.2",
 1681. "zfcampus/zf-apigility-doctrine": ">=1,<1.0.3",
 1682. "zfr/zfr-oauth2-server-module": "<0.1.2"
 1683. },
 1684. "type": "metapackage",
 1685. "notification-url": "https://packagist.org/downloads/",
 1686. "license": [
 1687. "MIT"
 1688. ],
 1689. "authors": [
 1690. {
 1691. "name": "Marco Pivetta",
 1692. "email": "ocramius@gmail.com",
 1693. "role": "maintainer"
 1694. }
 1695. ],
 1696. "description": "Prevents installation of composer packages with known security vulnerabilities: no API, simply require it",
 1697. "time": "2019-07-18T15:17:58+00:00"
 1698. },
 1699. {
 1700. "name": "sebastian/code-unit-reverse-lookup",
 1701. "version": "1.0.1",
 1702. "source": {
 1703. "type": "git",
 1704. "url": "https://github.com/sebastianbergmann/code-unit-reverse-lookup.git",
 1705. "reference": "4419fcdb5eabb9caa61a27c7a1db532a6b55dd18"
 1706. },
 1707. "dist": {
 1708. "type": "zip",
 1709. "url": "https://api.github.com/repos/sebastianbergmann/code-unit-reverse-lookup/zipball/4419fcdb5eabb9caa61a27c7a1db532a6b55dd18",
 1710. "reference": "4419fcdb5eabb9caa61a27c7a1db532a6b55dd18",
 1711. "shasum": ""
 1712. },
 1713. "require": {
 1714. "php": "^5.6 || ^7.0"
 1715. },
 1716. "require-dev": {
 1717. "phpunit/phpunit": "^5.7 || ^6.0"
 1718. },
 1719. "type": "library",
 1720. "extra": {
 1721. "branch-alias": {
 1722. "dev-master": "1.0.x-dev"
 1723. }
 1724. },
 1725. "autoload": {
 1726. "classmap": [
 1727. "src/"
 1728. ]
 1729. },
 1730. "notification-url": "https://packagist.org/downloads/",
 1731. "license": [
 1732. "BSD-3-Clause"
 1733. ],
 1734. "authors": [
 1735. {
 1736. "name": "Sebastian Bergmann",
 1737. "email": "sebastian@phpunit.de"
 1738. }
 1739. ],
 1740. "description": "Looks up which function or method a line of code belongs to",
 1741. "homepage": "https://github.com/sebastianbergmann/code-unit-reverse-lookup/",
 1742. "time": "2017-03-04T06:30:41+00:00"
 1743. },
 1744. {
 1745. "name": "sebastian/comparator",
 1746. "version": "1.2.4",
 1747. "source": {
 1748. "type": "git",
 1749. "url": "https://github.com/sebastianbergmann/comparator.git",
 1750. "reference": "2b7424b55f5047b47ac6e5ccb20b2aea4011d9be"
 1751. },
 1752. "dist": {
 1753. "type": "zip",
 1754. "url": "https://api.github.com/repos/sebastianbergmann/comparator/zipball/2b7424b55f5047b47ac6e5ccb20b2aea4011d9be",
 1755. "reference": "2b7424b55f5047b47ac6e5ccb20b2aea4011d9be",
 1756. "shasum": ""
 1757. },
 1758. "require": {
 1759. "php": ">=5.3.3",
 1760. "sebastian/diff": "~1.2",
 1761. "sebastian/exporter": "~1.2 || ~2.0"
 1762. },
 1763. "require-dev": {
 1764. "phpunit/phpunit": "~4.4"
 1765. },
 1766. "type": "library",
 1767. "extra": {
 1768. "branch-alias": {
 1769. "dev-master": "1.2.x-dev"
 1770. }
 1771. },
 1772. "autoload": {
 1773. "classmap": [
 1774. "src/"
 1775. ]
 1776. },
 1777. "notification-url": "https://packagist.org/downloads/",
 1778. "license": [
 1779. "BSD-3-Clause"
 1780. ],
 1781. "authors": [
 1782. {
 1783. "name": "Jeff Welch",
 1784. "email": "whatthejeff@gmail.com"
 1785. },
 1786. {
 1787. "name": "Volker Dusch",
 1788. "email": "github@wallbash.com"
 1789. },
 1790. {
 1791. "name": "Bernhard Schussek",
 1792. "email": "bschussek@2bepublished.at"
 1793. },
 1794. {
 1795. "name": "Sebastian Bergmann",
 1796. "email": "sebastian@phpunit.de"
 1797. }
 1798. ],
 1799. "description": "Provides the functionality to compare PHP values for equality",
 1800. "homepage": "http://www.github.com/sebastianbergmann/comparator",
 1801. "keywords": [
 1802. "comparator",
 1803. "compare",
 1804. "equality"
 1805. ],
 1806. "time": "2017-01-29T09:50:25+00:00"
 1807. },
 1808. {
 1809. "name": "sebastian/diff",
 1810. "version": "1.4.3",
 1811. "source": {
 1812. "type": "git",
 1813. "url": "https://github.com/sebastianbergmann/diff.git",
 1814. "reference": "7f066a26a962dbe58ddea9f72a4e82874a3975a4"
 1815. },
 1816. "dist": {
 1817. "type": "zip",
 1818. "url": "https://api.github.com/repos/sebastianbergmann/diff/zipball/7f066a26a962dbe58ddea9f72a4e82874a3975a4",
 1819. "reference": "7f066a26a962dbe58ddea9f72a4e82874a3975a4",
 1820. "shasum": ""
 1821. },
 1822. "require": {
 1823. "php": "^5.3.3 || ^7.0"
 1824. },
 1825. "require-dev": {
 1826. "phpunit/phpunit": "^4.8.35 || ^5.7 || ^6.0"
 1827. },
 1828. "type": "library",
 1829. "extra": {
 1830. "branch-alias": {
 1831. "dev-master": "1.4-dev"
 1832. }
 1833. },
 1834. "autoload": {
 1835. "classmap": [
 1836. "src/"
 1837. ]
 1838. },
 1839. "notification-url": "https://packagist.org/downloads/",
 1840. "license": [
 1841. "BSD-3-Clause"
 1842. ],
 1843. "authors": [
 1844. {
 1845. "name": "Kore Nordmann",
 1846. "email": "mail@kore-nordmann.de"
 1847. },
 1848. {
 1849. "name": "Sebastian Bergmann",
 1850. "email": "sebastian@phpunit.de"
 1851. }
 1852. ],
 1853. "description": "Diff implementation",
 1854. "homepage": "https://github.com/sebastianbergmann/diff",
 1855. "keywords": [
 1856. "diff"
 1857. ],
 1858. "time": "2017-05-22T07:24:03+00:00"
 1859. },
 1860. {
 1861. "name": "sebastian/environment",
 1862. "version": "2.0.0",
 1863. "source": {
 1864. "type": "git",
 1865. "url": "https://github.com/sebastianbergmann/environment.git",
 1866. "reference": "5795ffe5dc5b02460c3e34222fee8cbe245d8fac"
 1867. },
 1868. "dist": {
 1869. "type": "zip",
 1870. "url": "https://api.github.com/repos/sebastianbergmann/environment/zipball/5795ffe5dc5b02460c3e34222fee8cbe245d8fac",
 1871. "reference": "5795ffe5dc5b02460c3e34222fee8cbe245d8fac",
 1872. "shasum": ""
 1873. },
 1874. "require": {
 1875. "php": "^5.6 || ^7.0"
 1876. },
 1877. "require-dev": {
 1878. "phpunit/phpunit": "^5.0"
 1879. },
 1880. "type": "library",
 1881. "extra": {
 1882. "branch-alias": {
 1883. "dev-master": "2.0.x-dev"
 1884. }
 1885. },
 1886. "autoload": {
 1887. "classmap": [
 1888. "src/"
 1889. ]
 1890. },
 1891. "notification-url": "https://packagist.org/downloads/",
 1892. "license": [
 1893. "BSD-3-Clause"
 1894. ],
 1895. "authors": [
 1896. {
 1897. "name": "Sebastian Bergmann",
 1898. "email": "sebastian@phpunit.de"
 1899. }
 1900. ],
 1901. "description": "Provides functionality to handle HHVM/PHP environments",
 1902. "homepage": "http://www.github.com/sebastianbergmann/environment",
 1903. "keywords": [
 1904. "Xdebug",
 1905. "environment",
 1906. "hhvm"
 1907. ],
 1908. "time": "2016-11-26T07:53:53+00:00"
 1909. },
 1910. {
 1911. "name": "sebastian/exporter",
 1912. "version": "2.0.0",
 1913. "source": {
 1914. "type": "git",
 1915. "url": "https://github.com/sebastianbergmann/exporter.git",
 1916. "reference": "ce474bdd1a34744d7ac5d6aad3a46d48d9bac4c4"
 1917. },
 1918. "dist": {
 1919. "type": "zip",
 1920. "url": "https://api.github.com/repos/sebastianbergmann/exporter/zipball/ce474bdd1a34744d7ac5d6aad3a46d48d9bac4c4",
 1921. "reference": "ce474bdd1a34744d7ac5d6aad3a46d48d9bac4c4",
 1922. "shasum": ""
 1923. },
 1924. "require": {
 1925. "php": ">=5.3.3",
 1926. "sebastian/recursion-context": "~2.0"
 1927. },
 1928. "require-dev": {
 1929. "ext-mbstring": "*",
 1930. "phpunit/phpunit": "~4.4"
 1931. },
 1932. "type": "library",
 1933. "extra": {
 1934. "branch-alias": {
 1935. "dev-master": "2.0.x-dev"
 1936. }
 1937. },
 1938. "autoload": {
 1939. "classmap": [
 1940. "src/"
 1941. ]
 1942. },
 1943. "notification-url": "https://packagist.org/downloads/",
 1944. "license": [
 1945. "BSD-3-Clause"
 1946. ],
 1947. "authors": [
 1948. {
 1949. "name": "Jeff Welch",
 1950. "email": "whatthejeff@gmail.com"
 1951. },
 1952. {
 1953. "name": "Volker Dusch",
 1954. "email": "github@wallbash.com"
 1955. },
 1956. {
 1957. "name": "Bernhard Schussek",
 1958. "email": "bschussek@2bepublished.at"
 1959. },
 1960. {
 1961. "name": "Sebastian Bergmann",
 1962. "email": "sebastian@phpunit.de"
 1963. },
 1964. {
 1965. "name": "Adam Harvey",
 1966. "email": "aharvey@php.net"
 1967. }
 1968. ],
 1969. "description": "Provides the functionality to export PHP variables for visualization",
 1970. "homepage": "http://www.github.com/sebastianbergmann/exporter",
 1971. "keywords": [
 1972. "export",
 1973. "exporter"
 1974. ],
 1975. "time": "2016-11-19T08:54:04+00:00"
 1976. },
 1977. {
 1978. "name": "sebastian/finder-facade",
 1979. "version": "1.2.2",
 1980. "source": {
 1981. "type": "git",
 1982. "url": "https://github.com/sebastianbergmann/finder-facade.git",
 1983. "reference": "4a3174709c2dc565fe5fb26fcf827f6a1fc7b09f"
 1984. },
 1985. "dist": {
 1986. "type": "zip",
 1987. "url": "https://api.github.com/repos/sebastianbergmann/finder-facade/zipball/4a3174709c2dc565fe5fb26fcf827f6a1fc7b09f",
 1988. "reference": "4a3174709c2dc565fe5fb26fcf827f6a1fc7b09f",
 1989. "shasum": ""
 1990. },
 1991. "require": {
 1992. "symfony/finder": "~2.3|~3.0|~4.0",
 1993. "theseer/fdomdocument": "~1.3"
 1994. },
 1995. "type": "library",
 1996. "autoload": {
 1997. "classmap": [
 1998. "src/"
 1999. ]
 2000. },
 2001. "notification-url": "https://packagist.org/downloads/",
 2002. "license": [
 2003. "BSD-3-Clause"
 2004. ],
 2005. "authors": [
 2006. {
 2007. "name": "Sebastian Bergmann",
 2008. "email": "sebastian@phpunit.de",
 2009. "role": "lead"
 2010. }
 2011. ],
 2012. "description": "FinderFacade is a convenience wrapper for Symfony's Finder component.",
 2013. "homepage": "https://github.com/sebastianbergmann/finder-facade",
 2014. "time": "2017-11-18T17:31:49+00:00"
 2015. },
 2016. {
 2017. "name": "sebastian/global-state",
 2018. "version": "1.1.1",
 2019. "source": {
 2020. "type": "git",
 2021. "url": "https://github.com/sebastianbergmann/global-state.git",
 2022. "reference": "bc37d50fea7d017d3d340f230811c9f1d7280af4"
 2023. },
 2024. "dist": {
 2025. "type": "zip",
 2026. "url": "https://api.github.com/repos/sebastianbergmann/global-state/zipball/bc37d50fea7d017d3d340f230811c9f1d7280af4",
 2027. "reference": "bc37d50fea7d017d3d340f230811c9f1d7280af4",
 2028. "shasum": ""
 2029. },
 2030. "require": {
 2031. "php": ">=5.3.3"
 2032. },
 2033. "require-dev": {
 2034. "phpunit/phpunit": "~4.2"
 2035. },
 2036. "suggest": {
 2037. "ext-uopz": "*"
 2038. },
 2039. "type": "library",
 2040. "extra": {
 2041. "branch-alias": {
 2042. "dev-master": "1.0-dev"
 2043. }
 2044. },
 2045. "autoload": {
 2046. "classmap": [
 2047. "src/"
 2048. ]
 2049. },
 2050. "notification-url": "https://packagist.org/downloads/",
 2051. "license": [
 2052. "BSD-3-Clause"
 2053. ],
 2054. "authors": [
 2055. {
 2056. "name": "Sebastian Bergmann",
 2057. "email": "sebastian@phpunit.de"
 2058. }
 2059. ],
 2060. "description": "Snapshotting of global state",
 2061. "homepage": "http://www.github.com/sebastianbergmann/global-state",
 2062. "keywords": [
 2063. "global state"
 2064. ],
 2065. "time": "2015-10-12T03:26:01+00:00"
 2066. },
 2067. {
 2068. "name": "sebastian/object-enumerator",
 2069. "version": "2.0.1",
 2070. "source": {
 2071. "type": "git",
 2072. "url": "https://github.com/sebastianbergmann/object-enumerator.git",
 2073. "reference": "1311872ac850040a79c3c058bea3e22d0f09cbb7"
 2074. },
 2075. "dist": {
 2076. "type": "zip",
 2077. "url": "https://api.github.com/repos/sebastianbergmann/object-enumerator/zipball/1311872ac850040a79c3c058bea3e22d0f09cbb7",
 2078. "reference": "1311872ac850040a79c3c058bea3e22d0f09cbb7",
 2079. "shasum": ""
 2080. },
 2081. "require": {
 2082. "php": ">=5.6",
 2083. "sebastian/recursion-context": "~2.0"
 2084. },
 2085. "require-dev": {
 2086. "phpunit/phpunit": "~5"
 2087. },
 2088. "type": "library",
 2089. "extra": {
 2090. "branch-alias": {
 2091. "dev-master": "2.0.x-dev"
 2092. }
 2093. },
 2094. "autoload": {
 2095. "classmap": [
 2096. "src/"
 2097. ]
 2098. },
 2099. "notification-url": "https://packagist.org/downloads/",
 2100. "license": [
 2101. "BSD-3-Clause"
 2102. ],
 2103. "authors": [
 2104. {
 2105. "name": "Sebastian Bergmann",
 2106. "email": "sebastian@phpunit.de"
 2107. }
 2108. ],
 2109. "description": "Traverses array structures and object graphs to enumerate all referenced objects",
 2110. "homepage": "https://github.com/sebastianbergmann/object-enumerator/",
 2111. "time": "2017-02-18T15:18:39+00:00"
 2112. },
 2113. {
 2114. "name": "sebastian/recursion-context",
 2115. "version": "2.0.0",
 2116. "source": {
 2117. "type": "git",
 2118. "url": "https://github.com/sebastianbergmann/recursion-context.git",
 2119. "reference": "2c3ba150cbec723aa057506e73a8d33bdb286c9a"
 2120. },
 2121. "dist": {
 2122. "type": "zip",
 2123. "url": "https://api.github.com/repos/sebastianbergmann/recursion-context/zipball/2c3ba150cbec723aa057506e73a8d33bdb286c9a",
 2124. "reference": "2c3ba150cbec723aa057506e73a8d33bdb286c9a",
 2125. "shasum": ""
 2126. },
 2127. "require": {
 2128. "php": ">=5.3.3"
 2129. },
 2130. "require-dev": {
 2131. "phpunit/phpunit": "~4.4"
 2132. },
 2133. "type": "library",
 2134. "extra": {
 2135. "branch-alias": {
 2136. "dev-master": "2.0.x-dev"
 2137. }
 2138. },
 2139. "autoload": {
 2140. "classmap": [
 2141. "src/"
 2142. ]
 2143. },
 2144. "notification-url": "https://packagist.org/downloads/",
 2145. "license": [
 2146. "BSD-3-Clause"
 2147. ],
 2148. "authors": [
 2149. {
 2150. "name": "Jeff Welch",
 2151. "email": "whatthejeff@gmail.com"
 2152. },
 2153. {
 2154. "name": "Sebastian Bergmann",
 2155. "email": "sebastian@phpunit.de"
 2156. },
 2157. {
 2158. "name": "Adam Harvey",
 2159. "email": "aharvey@php.net"
 2160. }
 2161. ],
 2162. "description": "Provides functionality to recursively process PHP variables",
 2163. "homepage": "http://www.github.com/sebastianbergmann/recursion-context",
 2164. "time": "2016-11-19T07:33:16+00:00"
 2165. },
 2166. {
 2167. "name": "sebastian/resource-operations",
 2168. "version": "1.0.0",
 2169. "source": {
 2170. "type": "git",
 2171. "url": "https://github.com/sebastianbergmann/resource-operations.git",
 2172. "reference": "ce990bb21759f94aeafd30209e8cfcdfa8bc3f52"
 2173. },
 2174. "dist": {
 2175. "type": "zip",
 2176. "url": "https://api.github.com/repos/sebastianbergmann/resource-operations/zipball/ce990bb21759f94aeafd30209e8cfcdfa8bc3f52",
 2177. "reference": "ce990bb21759f94aeafd30209e8cfcdfa8bc3f52",
 2178. "shasum": ""
 2179. },
 2180. "require": {
 2181. "php": ">=5.6.0"
 2182. },
 2183. "type": "library",
 2184. "extra": {
 2185. "branch-alias": {
 2186. "dev-master": "1.0.x-dev"
 2187. }
 2188. },
 2189. "autoload": {
 2190. "classmap": [
 2191. "src/"
 2192. ]
 2193. },
 2194. "notification-url": "https://packagist.org/downloads/",
 2195. "license": [
 2196. "BSD-3-Clause"
 2197. ],
 2198. "authors": [
 2199. {
 2200. "name": "Sebastian Bergmann",
 2201. "email": "sebastian@phpunit.de"
 2202. }
 2203. ],
 2204. "description": "Provides a list of PHP built-in functions that operate on resources",
 2205. "homepage": "https://www.github.com/sebastianbergmann/resource-operations",
 2206. "time": "2015-07-28T20:34:47+00:00"
 2207. },
 2208. {
 2209. "name": "sebastian/version",
 2210. "version": "2.0.1",
 2211. "source": {
 2212. "type": "git",
 2213. "url": "https://github.com/sebastianbergmann/version.git",
 2214. "reference": "99732be0ddb3361e16ad77b68ba41efc8e979019"
 2215. },
 2216. "dist": {
 2217. "type": "zip",
 2218. "url": "https://api.github.com/repos/sebastianbergmann/version/zipball/99732be0ddb3361e16ad77b68ba41efc8e979019",
 2219. "reference": "99732be0ddb3361e16ad77b68ba41efc8e979019",
 2220. "shasum": ""
 2221. },
 2222. "require": {
 2223. "php": ">=5.6"
 2224. },
 2225. "type": "library",
 2226. "extra": {
 2227. "branch-alias": {
 2228. "dev-master": "2.0.x-dev"
 2229. }
 2230. },
 2231. "autoload": {
 2232. "classmap": [
 2233. "src/"
 2234. ]
 2235. },
 2236. "notification-url": "https://packagist.org/downloads/",
 2237. "license": [
 2238. "BSD-3-Clause"
 2239. ],
 2240. "authors": [
 2241. {
 2242. "name": "Sebastian Bergmann",
 2243. "email": "sebastian@phpunit.de",
 2244. "role": "lead"
 2245. }
 2246. ],
 2247. "description": "Library that helps with managing the version number of Git-hosted PHP projects",
 2248. "homepage": "https://github.com/sebastianbergmann/version",
 2249. "time": "2016-10-03T07:35:21+00:00"
 2250. },
 2251. {
 2252. "name": "squizlabs/php_codesniffer",
 2253. "version": "2.9.2",
 2254. "source": {
 2255. "type": "git",
 2256. "url": "https://github.com/squizlabs/PHP_CodeSniffer.git",
 2257. "reference": "2acf168de78487db620ab4bc524135a13cfe6745"
 2258. },
 2259. "dist": {
 2260. "type": "zip",
 2261. "url": "https://api.github.com/repos/squizlabs/PHP_CodeSniffer/zipball/2acf168de78487db620ab4bc524135a13cfe6745",
 2262. "reference": "2acf168de78487db620ab4bc524135a13cfe6745",
 2263. "shasum": ""
 2264. },
 2265. "require": {
 2266. "ext-simplexml": "*",
 2267. "ext-tokenizer": "*",
 2268. "ext-xmlwriter": "*",
 2269. "php": ">=5.1.2"
 2270. },
 2271. "require-dev": {
 2272. "phpunit/phpunit": "~4.0"
 2273. },
 2274. "bin": [
 2275. "scripts/phpcs",
 2276. "scripts/phpcbf"
 2277. ],
 2278. "type": "library",
 2279. "extra": {
 2280. "branch-alias": {
 2281. "dev-master": "2.x-dev"
 2282. }
 2283. },
 2284. "autoload": {
 2285. "classmap": [
 2286. "CodeSniffer.php",
 2287. "CodeSniffer/CLI.php",
 2288. "CodeSniffer/Exception.php",
 2289. "CodeSniffer/File.php",
 2290. "CodeSniffer/Fixer.php",
 2291. "CodeSniffer/Report.php",
 2292. "CodeSniffer/Reporting.php",
 2293. "CodeSniffer/Sniff.php",
 2294. "CodeSniffer/Tokens.php",
 2295. "CodeSniffer/Reports/",
 2296. "CodeSniffer/Tokenizers/",
 2297. "CodeSniffer/DocGenerators/",
 2298. "CodeSniffer/Standards/AbstractPatternSniff.php",
 2299. "CodeSniffer/Standards/AbstractScopeSniff.php",
 2300. "CodeSniffer/Standards/AbstractVariableSniff.php",
 2301. "CodeSniffer/Standards/IncorrectPatternException.php",
 2302. "CodeSniffer/Standards/Generic/Sniffs/",
 2303. "CodeSniffer/Standards/MySource/Sniffs/",
 2304. "CodeSniffer/Standards/PEAR/Sniffs/",
 2305. "CodeSniffer/Standards/PSR1/Sniffs/",
 2306. "CodeSniffer/Standards/PSR2/Sniffs/",
 2307. "CodeSniffer/Standards/Squiz/Sniffs/",
 2308. "CodeSniffer/Standards/Zend/Sniffs/"
 2309. ]
 2310. },
 2311. "notification-url": "https://packagist.org/downloads/",
 2312. "license": [
 2313. "BSD-3-Clause"
 2314. ],
 2315. "authors": [
 2316. {
 2317. "name": "Greg Sherwood",
 2318. "role": "lead"
 2319. }
 2320. ],
 2321. "description": "PHP_CodeSniffer tokenizes PHP, JavaScript and CSS files and detects violations of a defined set of coding standards.",
 2322. "homepage": "http://www.squizlabs.com/php-codesniffer",
 2323. "keywords": [
 2324. "phpcs",
 2325. "standards"
 2326. ],
 2327. "time": "2018-11-07T22:31:41+00:00"
 2328. },
 2329. {
 2330. "name": "symfony/console",
 2331. "version": "v3.4.30",
 2332. "source": {
 2333. "type": "git",
 2334. "url": "https://github.com/symfony/console.git",
 2335. "reference": "12940f20a816c978860fa4925b3f1bbb27e9ac46"
 2336. },
 2337. "dist": {
 2338. "type": "zip",
 2339. "url": "https://api.github.com/repos/symfony/console/zipball/12940f20a816c978860fa4925b3f1bbb27e9ac46",
 2340. "reference": "12940f20a816c978860fa4925b3f1bbb27e9ac46",
 2341. "shasum": ""
 2342. },
 2343. "require": {
 2344. "php": "^5.5.9|>=7.0.8",
 2345. "symfony/debug": "~2.8|~3.0|~4.0",
 2346. "symfony/polyfill-mbstring": "~1.0"
 2347. },
 2348. "conflict": {
 2349. "symfony/dependency-injection": "<3.4",
 2350. "symfony/process": "<3.3"
 2351. },
 2352. "provide": {
 2353. "psr/log-implementation": "1.0"
 2354. },
 2355. "require-dev": {
 2356. "psr/log": "~1.0",
 2357. "symfony/config": "~3.3|~4.0",
 2358. "symfony/dependency-injection": "~3.4|~4.0",
 2359. "symfony/event-dispatcher": "~2.8|~3.0|~4.0",
 2360. "symfony/lock": "~3.4|~4.0",
 2361. "symfony/process": "~3.3|~4.0"
 2362. },
 2363. "suggest": {
 2364. "psr/log": "For using the console logger",
 2365. "symfony/event-dispatcher": "",
 2366. "symfony/lock": "",
 2367. "symfony/process": ""
 2368. },
 2369. "type": "library",
 2370. "extra": {
 2371. "branch-alias": {
 2372. "dev-master": "3.4-dev"
 2373. }
 2374. },
 2375. "autoload": {
 2376. "psr-4": {
 2377. "Symfony\\Component\\Console\\": ""
 2378. },
 2379. "exclude-from-classmap": [
 2380. "/Tests/"
 2381. ]
 2382. },
 2383. "notification-url": "https://packagist.org/downloads/",
 2384. "license": [
 2385. "MIT"
 2386. ],
 2387. "authors": [
 2388. {
 2389. "name": "Fabien Potencier",
 2390. "email": "fabien@symfony.com"
 2391. },
 2392. {
 2393. "name": "Symfony Community",
 2394. "homepage": "https://symfony.com/contributors"
 2395. }
 2396. ],
 2397. "description": "Symfony Console Component",
 2398. "homepage": "https://symfony.com",
 2399. "time": "2019-07-24T14:46:41+00:00"
 2400. },
 2401. {
 2402. "name": "symfony/debug",
 2403. "version": "v4.3.3",
 2404. "source": {
 2405. "type": "git",
 2406. "url": "https://github.com/symfony/debug.git",
 2407. "reference": "527887c3858a2462b0137662c74837288b998ee3"
 2408. },
 2409. "dist": {
 2410. "type": "zip",
 2411. "url": "https://api.github.com/repos/symfony/debug/zipball/527887c3858a2462b0137662c74837288b998ee3",
 2412. "reference": "527887c3858a2462b0137662c74837288b998ee3",
 2413. "shasum": ""
 2414. },
 2415. "require": {
 2416. "php": "^7.1.3",
 2417. "psr/log": "~1.0"
 2418. },
 2419. "conflict": {
 2420. "symfony/http-kernel": "<3.4"
 2421. },
 2422. "require-dev": {
 2423. "symfony/http-kernel": "~3.4|~4.0"
 2424. },
 2425. "type": "library",
 2426. "extra": {
 2427. "branch-alias": {
 2428. "dev-master": "4.3-dev"
 2429. }
 2430. },
 2431. "autoload": {
 2432. "psr-4": {
 2433. "Symfony\\Component\\Debug\\": ""
 2434. },
 2435. "exclude-from-classmap": [
 2436. "/Tests/"
 2437. ]
 2438. },
 2439. "notification-url": "https://packagist.org/downloads/",
 2440. "license": [
 2441. "MIT"
 2442. ],
 2443. "authors": [
 2444. {
 2445. "name": "Fabien Potencier",
 2446. "email": "fabien@symfony.com"
 2447. },
 2448. {
 2449. "name": "Symfony Community",
 2450. "homepage": "https://symfony.com/contributors"
 2451. }
 2452. ],
 2453. "description": "Symfony Debug Component",
 2454. "homepage": "https://symfony.com",
 2455. "time": "2019-07-23T11:21:36+00:00"
 2456. },
 2457. {
 2458. "name": "symfony/finder",
 2459. "version": "v4.3.3",
 2460. "source": {
 2461. "type": "git",
 2462. "url": "https://github.com/symfony/finder.git",
 2463. "reference": "9638d41e3729459860bb96f6247ccb61faaa45f2"
 2464. },
 2465. "dist": {
 2466. "type": "zip",
 2467. "url": "https://api.github.com/repos/symfony/finder/zipball/9638d41e3729459860bb96f6247ccb61faaa45f2",
 2468. "reference": "9638d41e3729459860bb96f6247ccb61faaa45f2",
 2469. "shasum": ""
 2470. },
 2471. "require": {
 2472. "php": "^7.1.3"
 2473. },
 2474. "type": "library",
 2475. "extra": {
 2476. "branch-alias": {
 2477. "dev-master": "4.3-dev"
 2478. }
 2479. },
 2480. "autoload": {
 2481. "psr-4": {
 2482. "Symfony\\Component\\Finder\\": ""
 2483. },
 2484. "exclude-from-classmap": [
 2485. "/Tests/"
 2486. ]
 2487. },
 2488. "notification-url": "https://packagist.org/downloads/",
 2489. "license": [
 2490. "MIT"
 2491. ],
 2492. "authors": [
 2493. {
 2494. "name": "Fabien Potencier",
 2495. "email": "fabien@symfony.com"
 2496. },
 2497. {
 2498. "name": "Symfony Community",
 2499. "homepage": "https://symfony.com/contributors"
 2500. }
 2501. ],
 2502. "description": "Symfony Finder Component",
 2503. "homepage": "https://symfony.com",
 2504. "time": "2019-06-28T13:16:30+00:00"
 2505. },
 2506. {
 2507. "name": "symfony/polyfill-ctype",
 2508. "version": "v1.11.0",
 2509. "source": {
 2510. "type": "git",
 2511. "url": "https://github.com/symfony/polyfill-ctype.git",
 2512. "reference": "82ebae02209c21113908c229e9883c419720738a"
 2513. },
 2514. "dist": {
 2515. "type": "zip",
 2516. "url": "https://api.github.com/repos/symfony/polyfill-ctype/zipball/82ebae02209c21113908c229e9883c419720738a",
 2517. "reference": "82ebae02209c21113908c229e9883c419720738a",
 2518. "shasum": ""
 2519. },
 2520. "require": {
 2521. "php": ">=5.3.3"
 2522. },
 2523. "suggest": {
 2524. "ext-ctype": "For best performance"
 2525. },
 2526. "type": "library",
 2527. "extra": {
 2528. "branch-alias": {
 2529. "dev-master": "1.11-dev"
 2530. }
 2531. },
 2532. "autoload": {
 2533. "psr-4": {
 2534. "Symfony\\Polyfill\\Ctype\\": ""
 2535. },
 2536. "files": [
 2537. "bootstrap.php"
 2538. ]
 2539. },
 2540. "notification-url": "https://packagist.org/downloads/",
 2541. "license": [
 2542. "MIT"
 2543. ],
 2544. "authors": [
 2545. {
 2546. "name": "Symfony Community",
 2547. "homepage": "https://symfony.com/contributors"
 2548. },
 2549. {
 2550. "name": "Gert de Pagter",
 2551. "email": "BackEndTea@gmail.com"
 2552. }
 2553. ],
 2554. "description": "Symfony polyfill for ctype functions",
 2555. "homepage": "https://symfony.com",
 2556. "keywords": [
 2557. "compatibility",
 2558. "ctype",
 2559. "polyfill",
 2560. "portable"
 2561. ],
 2562. "time": "2019-02-06T07:57:58+00:00"
 2563. },
 2564. {
 2565. "name": "symfony/polyfill-mbstring",
 2566. "version": "v1.11.0",
 2567. "source": {
 2568. "type": "git",
 2569. "url": "https://github.com/symfony/polyfill-mbstring.git",
 2570. "reference": "fe5e94c604826c35a32fa832f35bd036b6799609"
 2571. },
 2572. "dist": {
 2573. "type": "zip",
 2574. "url": "https://api.github.com/repos/symfony/polyfill-mbstring/zipball/fe5e94c604826c35a32fa832f35bd036b6799609",
 2575. "reference": "fe5e94c604826c35a32fa832f35bd036b6799609",
 2576. "shasum": ""
 2577. },
 2578. "require": {
 2579. "php": ">=5.3.3"
 2580. },
 2581. "suggest": {
 2582. "ext-mbstring": "For best performance"
 2583. },
 2584. "type": "library",
 2585. "extra": {
 2586. "branch-alias": {
 2587. "dev-master": "1.11-dev"
 2588. }
 2589. },
 2590. "autoload": {
 2591. "psr-4": {
 2592. "Symfony\\Polyfill\\Mbstring\\": ""
 2593. },
 2594. "files": [
 2595. "bootstrap.php"
 2596. ]
 2597. },
 2598. "notification-url": "https://packagist.org/downloads/",
 2599. "license": [
 2600. "MIT"
 2601. ],
 2602. "authors": [
 2603. {
 2604. "name": "Nicolas Grekas",
 2605. "email": "p@tchwork.com"
 2606. },
 2607. {
 2608. "name": "Symfony Community",
 2609. "homepage": "https://symfony.com/contributors"
 2610. }
 2611. ],
 2612. "description": "Symfony polyfill for the Mbstring extension",
 2613. "homepage": "https://symfony.com",
 2614. "keywords": [
 2615. "compatibility",
 2616. "mbstring",
 2617. "polyfill",
 2618. "portable",
 2619. "shim"
 2620. ],
 2621. "time": "2019-02-06T07:57:58+00:00"
 2622. },
 2623. {
 2624. "name": "symfony/yaml",
 2625. "version": "v4.3.3",
 2626. "source": {
 2627. "type": "git",
 2628. "url": "https://github.com/symfony/yaml.git",
 2629. "reference": "34d29c2acd1ad65688f58452fd48a46bd996d5a6"
 2630. },
 2631. "dist": {
 2632. "type": "zip",
 2633. "url": "https://api.github.com/repos/symfony/yaml/zipball/34d29c2acd1ad65688f58452fd48a46bd996d5a6",
 2634. "reference": "34d29c2acd1ad65688f58452fd48a46bd996d5a6",
 2635. "shasum": ""
 2636. },
 2637. "require": {
 2638. "php": "^7.1.3",
 2639. "symfony/polyfill-ctype": "~1.8"
 2640. },
 2641. "conflict": {
 2642. "symfony/console": "<3.4"
 2643. },
 2644. "require-dev": {
 2645. "symfony/console": "~3.4|~4.0"
 2646. },
 2647. "suggest": {
 2648. "symfony/console": "For validating YAML files using the lint command"
 2649. },
 2650. "type": "library",
 2651. "extra": {
 2652. "branch-alias": {
 2653. "dev-master": "4.3-dev"
 2654. }
 2655. },
 2656. "autoload": {
 2657. "psr-4": {
 2658. "Symfony\\Component\\Yaml\\": ""
 2659. },
 2660. "exclude-from-classmap": [
 2661. "/Tests/"
 2662. ]
 2663. },
 2664. "notification-url": "https://packagist.org/downloads/",
 2665. "license": [
 2666. "MIT"
 2667. ],
 2668. "authors": [
 2669. {
 2670. "name": "Fabien Potencier",
 2671. "email": "fabien@symfony.com"
 2672. },
 2673. {
 2674. "name": "Symfony Community",
 2675. "homepage": "https://symfony.com/contributors"
 2676. }
 2677. ],
 2678. "description": "Symfony Yaml Component",
 2679. "homepage": "https://symfony.com",
 2680. "time": "2019-07-24T14:47:54+00:00"
 2681. },
 2682. {
 2683. "name": "theseer/fdomdocument",
 2684. "version": "1.6.6",
 2685. "source": {
 2686. "type": "git",
 2687. "url": "https://github.com/theseer/fDOMDocument.git",
 2688. "reference": "6e8203e40a32a9c770bcb62fe37e68b948da6dca"
 2689. },
 2690. "dist": {
 2691. "type": "zip",
 2692. "url": "https://api.github.com/repos/theseer/fDOMDocument/zipball/6e8203e40a32a9c770bcb62fe37e68b948da6dca",
 2693. "reference": "6e8203e40a32a9c770bcb62fe37e68b948da6dca",
 2694. "shasum": ""
 2695. },
 2696. "require": {
 2697. "ext-dom": "*",
 2698. "lib-libxml": "*",
 2699. "php": ">=5.3.3"
 2700. },
 2701. "type": "library",
 2702. "autoload": {
 2703. "classmap": [
 2704. "src/"
 2705. ]
 2706. },
 2707. "notification-url": "https://packagist.org/downloads/",
 2708. "license": [
 2709. "BSD-3-Clause"
 2710. ],
 2711. "authors": [
 2712. {
 2713. "name": "Arne Blankerts",
 2714. "email": "arne@blankerts.de",
 2715. "role": "lead"
 2716. }
 2717. ],
 2718. "description": "The classes contained within this repository extend the standard DOM to use exceptions at all occasions of errors instead of PHP warnings or notices. They also add various custom methods and shortcuts for convenience and to simplify the usage of DOM.",
 2719. "homepage": "https://github.com/theseer/fDOMDocument",
 2720. "time": "2017-06-30T11:53:12+00:00"
 2721. },
 2722. {
 2723. "name": "webmozart/assert",
 2724. "version": "1.4.0",
 2725. "source": {
 2726. "type": "git",
 2727. "url": "https://github.com/webmozart/assert.git",
 2728. "reference": "83e253c8e0be5b0257b881e1827274667c5c17a9"
 2729. },
 2730. "dist": {
 2731. "type": "zip",
 2732. "url": "https://api.github.com/repos/webmozart/assert/zipball/83e253c8e0be5b0257b881e1827274667c5c17a9",
 2733. "reference": "83e253c8e0be5b0257b881e1827274667c5c17a9",
 2734. "shasum": ""
 2735. },
 2736. "require": {
 2737. "php": "^5.3.3 || ^7.0",
 2738. "symfony/polyfill-ctype": "^1.8"
 2739. },
 2740. "require-dev": {
 2741. "phpunit/phpunit": "^4.6",
 2742. "sebastian/version": "^1.0.1"
 2743. },
 2744. "type": "library",
 2745. "extra": {
 2746. "branch-alias": {
 2747. "dev-master": "1.3-dev"
 2748. }
 2749. },
 2750. "autoload": {
 2751. "psr-4": {
 2752. "Webmozart\\Assert\\": "src/"
 2753. }
 2754. },
 2755. "notification-url": "https://packagist.org/downloads/",
 2756. "license": [
 2757. "MIT"
 2758. ],
 2759. "authors": [
 2760. {
 2761. "name": "Bernhard Schussek",
 2762. "email": "bschussek@gmail.com"
 2763. }
 2764. ],
 2765. "description": "Assertions to validate method input/output with nice error messages.",
 2766. "keywords": [
 2767. "assert",
 2768. "check",
 2769. "validate"
 2770. ],
 2771. "time": "2018-12-25T11:19:39+00:00"
 2772. }
 2773. ],
 2774. "aliases": [],
 2775. "minimum-stability": "stable",
 2776. "stability-flags": {
 2777. "pubsubhubbub/publisher": 20,
 2778. "roave/security-advisories": 20
 2779. },
 2780. "prefer-stable": false,
 2781. "prefer-lowest": false,
 2782. "platform": {
 2783. "php": ">=7.1",
 2784. "ext-json": "*",
 2785. "ext-zlib": "*"
 2786. },
 2787. "platform-dev": [],
 2788. "platform-overrides": {
 2789. "php": "7.1.29"
 2790. }
 2791. }