v1_json.tmpl 242 KB


 1. {
 2. "consumes": [
 3. "application/json",
 4. "text/plain"
 5. ],
 6. "produces": [
 7. "application/json",
 8. "text/html"
 9. ],
 10. "schemes": [
 11. "http",
 12. "https"
 13. ],
 14. "swagger": "2.0",
 15. "info": {
 16. "description": "This documentation describes the Gitea API.",
 17. "title": "Gitea API.",
 18. "license": {
 19. "name": "MIT",
 20. "url": "http://opensource.org/licenses/MIT"
 21. },
 22. "version": "1.1.1"
 23. },
 24. "basePath": "{{AppSubUrl}}/api/v1",
 25. "paths": {
 26. "/admin/orgs": {
 27. "get": {
 28. "produces": [
 29. "application/json"
 30. ],
 31. "tags": [
 32. "admin"
 33. ],
 34. "summary": "List all organizations",
 35. "operationId": "adminGetAllOrgs",
 36. "responses": {
 37. "200": {
 38. "$ref": "#/responses/OrganizationList"
 39. },
 40. "403": {
 41. "$ref": "#/responses/forbidden"
 42. }
 43. }
 44. }
 45. },
 46. "/admin/users": {
 47. "get": {
 48. "produces": [
 49. "application/json"
 50. ],
 51. "tags": [
 52. "admin"
 53. ],
 54. "summary": "List all users",
 55. "operationId": "adminGetAllUsers",
 56. "responses": {
 57. "200": {
 58. "$ref": "#/responses/UserList"
 59. },
 60. "403": {
 61. "$ref": "#/responses/forbidden"
 62. }
 63. }
 64. },
 65. "post": {
 66. "consumes": [
 67. "application/json"
 68. ],
 69. "produces": [
 70. "application/json"
 71. ],
 72. "tags": [
 73. "admin"
 74. ],
 75. "summary": "Create a user",
 76. "operationId": "adminCreateUser",
 77. "parameters": [
 78. {
 79. "name": "body",
 80. "in": "body",
 81. "schema": {
 82. "$ref": "#/definitions/CreateUserOption"
 83. }
 84. }
 85. ],
 86. "responses": {
 87. "201": {
 88. "$ref": "#/responses/User"
 89. },
 90. "403": {
 91. "$ref": "#/responses/forbidden"
 92. },
 93. "422": {
 94. "$ref": "#/responses/validationError"
 95. }
 96. }
 97. }
 98. },
 99. "/admin/users/{username}": {
 100. "delete": {
 101. "produces": [
 102. "application/json"
 103. ],
 104. "tags": [
 105. "admin"
 106. ],
 107. "summary": "Delete a user",
 108. "operationId": "adminDeleteUser",
 109. "parameters": [
 110. {
 111. "type": "string",
 112. "description": "username of user to delete",
 113. "name": "username",
 114. "in": "path",
 115. "required": true
 116. }
 117. ],
 118. "responses": {
 119. "204": {
 120. "$ref": "#/responses/empty"
 121. },
 122. "403": {
 123. "$ref": "#/responses/forbidden"
 124. },
 125. "422": {
 126. "$ref": "#/responses/validationError"
 127. }
 128. }
 129. },
 130. "patch": {
 131. "consumes": [
 132. "application/json"
 133. ],
 134. "produces": [
 135. "application/json"
 136. ],
 137. "tags": [
 138. "admin"
 139. ],
 140. "summary": "Edit an existing user",
 141. "operationId": "adminEditUser",
 142. "parameters": [
 143. {
 144. "type": "string",
 145. "description": "username of user to edit",
 146. "name": "username",
 147. "in": "path",
 148. "required": true
 149. },
 150. {
 151. "name": "body",
 152. "in": "body",
 153. "schema": {
 154. "$ref": "#/definitions/EditUserOption"
 155. }
 156. }
 157. ],
 158. "responses": {
 159. "200": {
 160. "$ref": "#/responses/User"
 161. },
 162. "403": {
 163. "$ref": "#/responses/forbidden"
 164. },
 165. "422": {
 166. "$ref": "#/responses/validationError"
 167. }
 168. }
 169. }
 170. },
 171. "/admin/users/{username}/keys": {
 172. "post": {
 173. "consumes": [
 174. "application/json"
 175. ],
 176. "produces": [
 177. "application/json"
 178. ],
 179. "tags": [
 180. "admin"
 181. ],
 182. "summary": "Add a public key on behalf of a user",
 183. "operationId": "adminCreatePublicKey",
 184. "parameters": [
 185. {
 186. "type": "string",
 187. "description": "username of the user",
 188. "name": "username",
 189. "in": "path",
 190. "required": true
 191. },
 192. {
 193. "name": "key",
 194. "in": "body",
 195. "schema": {
 196. "$ref": "#/definitions/CreateKeyOption"
 197. }
 198. }
 199. ],
 200. "responses": {
 201. "201": {
 202. "$ref": "#/responses/PublicKey"
 203. },
 204. "403": {
 205. "$ref": "#/responses/forbidden"
 206. },
 207. "422": {
 208. "$ref": "#/responses/validationError"
 209. }
 210. }
 211. }
 212. },
 213. "/admin/users/{username}/keys/{id}": {
 214. "delete": {
 215. "produces": [
 216. "application/json"
 217. ],
 218. "tags": [
 219. "admin"
 220. ],
 221. "summary": "Delete a user's public key",
 222. "operationId": "adminDeleteUserPublicKey",
 223. "parameters": [
 224. {
 225. "type": "string",
 226. "description": "username of user",
 227. "name": "username",
 228. "in": "path",
 229. "required": true
 230. },
 231. {
 232. "type": "integer",
 233. "format": "int64",
 234. "description": "id of the key to delete",
 235. "name": "id",
 236. "in": "path",
 237. "required": true
 238. }
 239. ],
 240. "responses": {
 241. "204": {
 242. "$ref": "#/responses/empty"
 243. },
 244. "403": {
 245. "$ref": "#/responses/forbidden"
 246. },
 247. "404": {
 248. "$ref": "#/responses/notFound"
 249. }
 250. }
 251. }
 252. },
 253. "/admin/users/{username}/orgs": {
 254. "post": {
 255. "consumes": [
 256. "application/json"
 257. ],
 258. "produces": [
 259. "application/json"
 260. ],
 261. "tags": [
 262. "admin"
 263. ],
 264. "summary": "Create an organization",
 265. "operationId": "adminCreateOrg",
 266. "parameters": [
 267. {
 268. "type": "string",
 269. "description": "username of the user that will own the created organization",
 270. "name": "username",
 271. "in": "path",
 272. "required": true
 273. },
 274. {
 275. "name": "organization",
 276. "in": "body",
 277. "required": true,
 278. "schema": {
 279. "$ref": "#/definitions/CreateOrgOption"
 280. }
 281. }
 282. ],
 283. "responses": {
 284. "201": {
 285. "$ref": "#/responses/Organization"
 286. },
 287. "403": {
 288. "$ref": "#/responses/forbidden"
 289. },
 290. "422": {
 291. "$ref": "#/responses/validationError"
 292. }
 293. }
 294. }
 295. },
 296. "/admin/users/{username}/repos": {
 297. "post": {
 298. "consumes": [
 299. "application/json"
 300. ],
 301. "produces": [
 302. "application/json"
 303. ],
 304. "tags": [
 305. "admin"
 306. ],
 307. "summary": "Create a repository on behalf a user",
 308. "operationId": "adminCreateRepo",
 309. "parameters": [
 310. {
 311. "type": "string",
 312. "description": "username of the user. This user will own the created repository",
 313. "name": "username",
 314. "in": "path",
 315. "required": true
 316. },
 317. {
 318. "name": "repository",
 319. "in": "body",
 320. "required": true,
 321. "schema": {
 322. "$ref": "#/definitions/CreateRepoOption"
 323. }
 324. }
 325. ],
 326. "responses": {
 327. "201": {
 328. "$ref": "#/responses/Repository"
 329. },
 330. "403": {
 331. "$ref": "#/responses/forbidden"
 332. },
 333. "422": {
 334. "$ref": "#/responses/validationError"
 335. }
 336. }
 337. }
 338. },
 339. "/markdown": {
 340. "post": {
 341. "consumes": [
 342. "application/json"
 343. ],
 344. "produces": [
 345. "text/html"
 346. ],
 347. "tags": [
 348. "miscellaneous"
 349. ],
 350. "summary": "Render a markdown document as HTML",
 351. "operationId": "renderMarkdown",
 352. "parameters": [
 353. {
 354. "name": "body",
 355. "in": "body",
 356. "schema": {
 357. "$ref": "#/definitions/MarkdownOption"
 358. }
 359. }
 360. ],
 361. "responses": {
 362. "200": {
 363. "$ref": "#/responses/MarkdownRender"
 364. },
 365. "422": {
 366. "$ref": "#/responses/validationError"
 367. }
 368. }
 369. }
 370. },
 371. "/markdown/raw": {
 372. "post": {
 373. "consumes": [
 374. "text/plain"
 375. ],
 376. "produces": [
 377. "text/html"
 378. ],
 379. "tags": [
 380. "miscellaneous"
 381. ],
 382. "summary": "Render raw markdown as HTML",
 383. "operationId": "renderMarkdownRaw",
 384. "parameters": [
 385. {
 386. "description": "Request body to render",
 387. "name": "body",
 388. "in": "body",
 389. "required": true,
 390. "schema": {
 391. "type": "string"
 392. }
 393. }
 394. ],
 395. "responses": {
 396. "200": {
 397. "$ref": "#/responses/MarkdownRender"
 398. },
 399. "422": {
 400. "$ref": "#/responses/validationError"
 401. }
 402. }
 403. }
 404. },
 405. "/org/{org}/repos": {
 406. "post": {
 407. "consumes": [
 408. "application/json"
 409. ],
 410. "produces": [
 411. "application/json"
 412. ],
 413. "tags": [
 414. "organization"
 415. ],
 416. "summary": "Create a repository in an organization",
 417. "operationId": "createOrgRepo",
 418. "parameters": [
 419. {
 420. "type": "string",
 421. "description": "name of organization",
 422. "name": "org",
 423. "in": "path",
 424. "required": true
 425. },
 426. {
 427. "name": "body",
 428. "in": "body",
 429. "schema": {
 430. "$ref": "#/definitions/CreateRepoOption"
 431. }
 432. }
 433. ],
 434. "responses": {
 435. "201": {
 436. "$ref": "#/responses/Repository"
 437. },
 438. "403": {
 439. "$ref": "#/responses/forbidden"
 440. },
 441. "422": {
 442. "$ref": "#/responses/validationError"
 443. }
 444. }
 445. }
 446. },
 447. "/orgs": {
 448. "post": {
 449. "consumes": [
 450. "application/json"
 451. ],
 452. "produces": [
 453. "application/json"
 454. ],
 455. "tags": [
 456. "organization"
 457. ],
 458. "summary": "Create an organization",
 459. "operationId": "orgCreate",
 460. "parameters": [
 461. {
 462. "name": "organization",
 463. "in": "body",
 464. "required": true,
 465. "schema": {
 466. "$ref": "#/definitions/CreateOrgOption"
 467. }
 468. }
 469. ],
 470. "responses": {
 471. "201": {
 472. "$ref": "#/responses/Organization"
 473. },
 474. "403": {
 475. "$ref": "#/responses/forbidden"
 476. },
 477. "422": {
 478. "$ref": "#/responses/validationError"
 479. }
 480. }
 481. }
 482. },
 483. "/orgs/{org}": {
 484. "get": {
 485. "produces": [
 486. "application/json"
 487. ],
 488. "tags": [
 489. "organization"
 490. ],
 491. "summary": "Get an organization",
 492. "operationId": "orgGet",
 493. "parameters": [
 494. {
 495. "type": "string",
 496. "description": "name of the organization to get",
 497. "name": "org",
 498. "in": "path",
 499. "required": true
 500. }
 501. ],
 502. "responses": {
 503. "200": {
 504. "$ref": "#/responses/Organization"
 505. }
 506. }
 507. },
 508. "delete": {
 509. "produces": [
 510. "application/json"
 511. ],
 512. "tags": [
 513. "organization"
 514. ],
 515. "summary": "Delete an organization",
 516. "operationId": "orgDelete",
 517. "parameters": [
 518. {
 519. "type": "string",
 520. "description": "organization that is to be deleted",
 521. "name": "org",
 522. "in": "path",
 523. "required": true
 524. }
 525. ],
 526. "responses": {
 527. "204": {
 528. "$ref": "#/responses/empty"
 529. }
 530. }
 531. },
 532. "patch": {
 533. "consumes": [
 534. "application/json"
 535. ],
 536. "produces": [
 537. "application/json"
 538. ],
 539. "tags": [
 540. "organization"
 541. ],
 542. "summary": "Edit an organization",
 543. "operationId": "orgEdit",
 544. "parameters": [
 545. {
 546. "type": "string",
 547. "description": "name of the organization to edit",
 548. "name": "org",
 549. "in": "path",
 550. "required": true
 551. },
 552. {
 553. "name": "body",
 554. "in": "body",
 555. "schema": {
 556. "$ref": "#/definitions/EditOrgOption"
 557. }
 558. }
 559. ],
 560. "responses": {
 561. "200": {
 562. "$ref": "#/responses/Organization"
 563. }
 564. }
 565. }
 566. },
 567. "/orgs/{org}/hooks": {
 568. "get": {
 569. "produces": [
 570. "application/json"
 571. ],
 572. "tags": [
 573. "organization"
 574. ],
 575. "summary": "List an organization's webhooks",
 576. "operationId": "orgListHooks",
 577. "parameters": [
 578. {
 579. "type": "string",
 580. "description": "name of the organization",
 581. "name": "org",
 582. "in": "path",
 583. "required": true
 584. }
 585. ],
 586. "responses": {
 587. "200": {
 588. "$ref": "#/responses/HookList"
 589. }
 590. }
 591. }
 592. },
 593. "/orgs/{org}/hooks/": {
 594. "post": {
 595. "consumes": [
 596. "application/json"
 597. ],
 598. "produces": [
 599. "application/json"
 600. ],
 601. "tags": [
 602. "organization"
 603. ],
 604. "summary": "Create a hook",
 605. "operationId": "orgCreateHook",
 606. "parameters": [
 607. {
 608. "type": "string",
 609. "description": "name of the organization",
 610. "name": "org",
 611. "in": "path",
 612. "required": true
 613. },
 614. {
 615. "name": "body",
 616. "in": "body",
 617. "required": true,
 618. "schema": {
 619. "$ref": "#/definitions/CreateHookOption"
 620. }
 621. }
 622. ],
 623. "responses": {
 624. "201": {
 625. "$ref": "#/responses/Hook"
 626. }
 627. }
 628. }
 629. },
 630. "/orgs/{org}/hooks/{id}": {
 631. "get": {
 632. "produces": [
 633. "application/json"
 634. ],
 635. "tags": [
 636. "organization"
 637. ],
 638. "summary": "Get a hook",
 639. "operationId": "orgGetHook",
 640. "parameters": [
 641. {
 642. "type": "string",
 643. "description": "name of the organization",
 644. "name": "org",
 645. "in": "path",
 646. "required": true
 647. },
 648. {
 649. "type": "integer",
 650. "format": "int64",
 651. "description": "id of the hook to get",
 652. "name": "id",
 653. "in": "path",
 654. "required": true
 655. }
 656. ],
 657. "responses": {
 658. "200": {
 659. "$ref": "#/responses/Hook"
 660. }
 661. }
 662. },
 663. "delete": {
 664. "produces": [
 665. "application/json"
 666. ],
 667. "tags": [
 668. "organization"
 669. ],
 670. "summary": "Delete a hook",
 671. "operationId": "orgDeleteHook",
 672. "parameters": [
 673. {
 674. "type": "string",
 675. "description": "name of the organization",
 676. "name": "org",
 677. "in": "path",
 678. "required": true
 679. },
 680. {
 681. "type": "integer",
 682. "format": "int64",
 683. "description": "id of the hook to delete",
 684. "name": "id",
 685. "in": "path",
 686. "required": true
 687. }
 688. ],
 689. "responses": {
 690. "204": {
 691. "$ref": "#/responses/empty"
 692. }
 693. }
 694. },
 695. "patch": {
 696. "consumes": [
 697. "application/json"
 698. ],
 699. "produces": [
 700. "application/json"
 701. ],
 702. "tags": [
 703. "organization"
 704. ],
 705. "summary": "Update a hook",
 706. "operationId": "orgEditHook",
 707. "parameters": [
 708. {
 709. "type": "string",
 710. "description": "name of the organization",
 711. "name": "org",
 712. "in": "path",
 713. "required": true
 714. },
 715. {
 716. "type": "integer",
 717. "format": "int64",
 718. "description": "id of the hook to update",
 719. "name": "id",
 720. "in": "path",
 721. "required": true
 722. },
 723. {
 724. "name": "body",
 725. "in": "body",
 726. "schema": {
 727. "$ref": "#/definitions/EditHookOption"
 728. }
 729. }
 730. ],
 731. "responses": {
 732. "200": {
 733. "$ref": "#/responses/Hook"
 734. }
 735. }
 736. }
 737. },
 738. "/orgs/{org}/members": {
 739. "get": {
 740. "produces": [
 741. "application/json"
 742. ],
 743. "tags": [
 744. "organization"
 745. ],
 746. "summary": "List an organization's members",
 747. "operationId": "orgListMembers",
 748. "parameters": [
 749. {
 750. "type": "string",
 751. "description": "name of the organization",
 752. "name": "org",
 753. "in": "path",
 754. "required": true
 755. }
 756. ],
 757. "responses": {
 758. "200": {
 759. "$ref": "#/responses/UserList"
 760. }
 761. }
 762. }
 763. },
 764. "/orgs/{org}/members/{username}": {
 765. "get": {
 766. "tags": [
 767. "organization"
 768. ],
 769. "summary": "Check if a user is a member of an organization",
 770. "operationId": "orgIsMember",
 771. "parameters": [
 772. {
 773. "type": "string",
 774. "description": "name of the organization",
 775. "name": "org",
 776. "in": "path",
 777. "required": true
 778. },
 779. {
 780. "type": "string",
 781. "description": "username of the user",
 782. "name": "username",
 783. "in": "path",
 784. "required": true
 785. }
 786. ],
 787. "responses": {
 788. "204": {
 789. "description": "user is a member"
 790. },
 791. "404": {
 792. "description": "user is not a member"
 793. }
 794. }
 795. },
 796. "delete": {
 797. "produces": [
 798. "application/json"
 799. ],
 800. "tags": [
 801. "organization"
 802. ],
 803. "summary": "Remove a member from an organization",
 804. "operationId": "orgDeleteMember",
 805. "parameters": [
 806. {
 807. "type": "string",
 808. "description": "name of the organization",
 809. "name": "org",
 810. "in": "path",
 811. "required": true
 812. },
 813. {
 814. "type": "string",
 815. "description": "username of the user",
 816. "name": "username",
 817. "in": "path",
 818. "required": true
 819. }
 820. ],
 821. "responses": {
 822. "204": {
 823. "description": "member removed"
 824. }
 825. }
 826. }
 827. },
 828. "/orgs/{org}/public_members": {
 829. "get": {
 830. "produces": [
 831. "application/json"
 832. ],
 833. "tags": [
 834. "organization"
 835. ],
 836. "summary": "List an organization's public members",
 837. "operationId": "orgListPublicMembers",
 838. "parameters": [
 839. {
 840. "type": "string",
 841. "description": "name of the organization",
 842. "name": "org",
 843. "in": "path",
 844. "required": true
 845. }
 846. ],
 847. "responses": {
 848. "200": {
 849. "$ref": "#/responses/UserList"
 850. }
 851. }
 852. }
 853. },
 854. "/orgs/{org}/public_members/{username}": {
 855. "get": {
 856. "tags": [
 857. "organization"
 858. ],
 859. "summary": "Check if a user is a public member of an organization",
 860. "operationId": "orgIsPublicMember",
 861. "parameters": [
 862. {
 863. "type": "string",
 864. "description": "name of the organization",
 865. "name": "org",
 866. "in": "path",
 867. "required": true
 868. },
 869. {
 870. "type": "string",
 871. "description": "username of the user",
 872. "name": "username",
 873. "in": "path",
 874. "required": true
 875. }
 876. ],
 877. "responses": {
 878. "204": {
 879. "description": "user is a public member"
 880. },
 881. "404": {
 882. "description": "user is not a public member"
 883. }
 884. }
 885. },
 886. "put": {
 887. "produces": [
 888. "application/json"
 889. ],
 890. "tags": [
 891. "organization"
 892. ],
 893. "summary": "Publicize a user's membership",
 894. "operationId": "orgPublicizeMember",
 895. "parameters": [
 896. {
 897. "type": "string",
 898. "description": "name of the organization",
 899. "name": "org",
 900. "in": "path",
 901. "required": true
 902. },
 903. {
 904. "type": "string",
 905. "description": "username of the user",
 906. "name": "username",
 907. "in": "path",
 908. "required": true
 909. }
 910. ],
 911. "responses": {
 912. "204": {
 913. "description": "membership publicized"
 914. }
 915. }
 916. },
 917. "delete": {
 918. "produces": [
 919. "application/json"
 920. ],
 921. "tags": [
 922. "organization"
 923. ],
 924. "summary": "Conceal a user's membership",
 925. "operationId": "orgConcealMember",
 926. "parameters": [
 927. {
 928. "type": "string",
 929. "description": "name of the organization",
 930. "name": "org",
 931. "in": "path",
 932. "required": true
 933. },
 934. {
 935. "type": "string",
 936. "description": "username of the user",
 937. "name": "username",
 938. "in": "path",
 939. "required": true
 940. }
 941. ],
 942. "responses": {
 943. "204": {
 944. "$ref": "#/responses/empty"
 945. }
 946. }
 947. }
 948. },
 949. "/orgs/{org}/repos": {
 950. "get": {
 951. "produces": [
 952. "application/json"
 953. ],
 954. "tags": [
 955. "organization"
 956. ],
 957. "summary": "List an organization's repos",
 958. "operationId": "orgListRepos",
 959. "parameters": [
 960. {
 961. "type": "string",
 962. "description": "name of the organization",
 963. "name": "org",
 964. "in": "path",
 965. "required": true
 966. }
 967. ],
 968. "responses": {
 969. "200": {
 970. "$ref": "#/responses/RepositoryList"
 971. }
 972. }
 973. }
 974. },
 975. "/orgs/{org}/teams": {
 976. "get": {
 977. "produces": [
 978. "application/json"
 979. ],
 980. "tags": [
 981. "organization"
 982. ],
 983. "summary": "List an organization's teams",
 984. "operationId": "orgListTeams",
 985. "parameters": [
 986. {
 987. "type": "string",
 988. "description": "name of the organization",
 989. "name": "org",
 990. "in": "path",
 991. "required": true
 992. }
 993. ],
 994. "responses": {
 995. "200": {
 996. "$ref": "#/responses/TeamList"
 997. }
 998. }
 999. },
 1000. "post": {
 1001. "consumes": [
 1002. "application/json"
 1003. ],
 1004. "produces": [
 1005. "application/json"
 1006. ],
 1007. "tags": [
 1008. "organization"
 1009. ],
 1010. "summary": "Create a team",
 1011. "operationId": "orgCreateTeam",
 1012. "parameters": [
 1013. {
 1014. "type": "string",
 1015. "description": "name of the organization",
 1016. "name": "org",
 1017. "in": "path",
 1018. "required": true
 1019. },
 1020. {
 1021. "name": "body",
 1022. "in": "body",
 1023. "schema": {
 1024. "$ref": "#/definitions/CreateTeamOption"
 1025. }
 1026. }
 1027. ],
 1028. "responses": {
 1029. "201": {
 1030. "$ref": "#/responses/Team"
 1031. }
 1032. }
 1033. }
 1034. },
 1035. "/repos/migrate": {
 1036. "post": {
 1037. "consumes": [
 1038. "application/json"
 1039. ],
 1040. "produces": [
 1041. "application/json"
 1042. ],
 1043. "tags": [
 1044. "repository"
 1045. ],
 1046. "summary": "Migrate a remote git repository",
 1047. "operationId": "repoMigrate",
 1048. "parameters": [
 1049. {
 1050. "name": "body",
 1051. "in": "body",
 1052. "schema": {
 1053. "$ref": "#/definitions/MigrateRepoForm"
 1054. }
 1055. }
 1056. ],
 1057. "responses": {
 1058. "201": {
 1059. "$ref": "#/responses/Repository"
 1060. }
 1061. }
 1062. }
 1063. },
 1064. "/repos/search": {
 1065. "get": {
 1066. "produces": [
 1067. "application/json"
 1068. ],
 1069. "tags": [
 1070. "repository"
 1071. ],
 1072. "summary": "Search for repositories",
 1073. "operationId": "repoSearch",
 1074. "parameters": [
 1075. {
 1076. "type": "string",
 1077. "description": "keyword",
 1078. "name": "q",
 1079. "in": "query"
 1080. },
 1081. {
 1082. "type": "integer",
 1083. "format": "int64",
 1084. "description": "search only for repos that the user with the given id owns or contributes to",
 1085. "name": "uid",
 1086. "in": "query"
 1087. },
 1088. {
 1089. "type": "integer",
 1090. "format": "int64",
 1091. "description": "search only for repos that the user with the given id has starred",
 1092. "name": "starredBy",
 1093. "in": "query"
 1094. },
 1095. {
 1096. "type": "boolean",
 1097. "description": "include private repositories this user has access to (defaults to true)",
 1098. "name": "private",
 1099. "in": "query"
 1100. },
 1101. {
 1102. "type": "integer",
 1103. "description": "page number of results to return (1-based)",
 1104. "name": "page",
 1105. "in": "query"
 1106. },
 1107. {
 1108. "type": "integer",
 1109. "description": "page size of results, maximum page size is 50",
 1110. "name": "limit",
 1111. "in": "query"
 1112. },
 1113. {
 1114. "type": "string",
 1115. "description": "type of repository to search for. Supported values are \"fork\", \"source\", \"mirror\" and \"collaborative\"",
 1116. "name": "mode",
 1117. "in": "query"
 1118. },
 1119. {
 1120. "type": "boolean",
 1121. "description": "if `uid` is given, search only for repos that the user owns",
 1122. "name": "exclusive",
 1123. "in": "query"
 1124. },
 1125. {
 1126. "type": "string",
 1127. "description": "sort repos by attribute. Supported values are \"alpha\", \"created\", \"updated\", \"size\", and \"id\". Default is \"alpha\"",
 1128. "name": "sort",
 1129. "in": "query"
 1130. },
 1131. {
 1132. "type": "string",
 1133. "description": "sort order, either \"asc\" (ascending) or \"desc\" (descending). Default is \"asc\", ignored if \"sort\" is not specified.",
 1134. "name": "order",
 1135. "in": "query"
 1136. }
 1137. ],
 1138. "responses": {
 1139. "200": {
 1140. "$ref": "#/responses/SearchResults"
 1141. },
 1142. "422": {
 1143. "$ref": "#/responses/validationError"
 1144. }
 1145. }
 1146. }
 1147. },
 1148. "/repos/{owner}/{repo}": {
 1149. "get": {
 1150. "produces": [
 1151. "application/json"
 1152. ],
 1153. "tags": [
 1154. "repository"
 1155. ],
 1156. "summary": "Get a repository",
 1157. "operationId": "repoGet",
 1158. "parameters": [
 1159. {
 1160. "type": "string",
 1161. "description": "owner of the repo",
 1162. "name": "owner",
 1163. "in": "path",
 1164. "required": true
 1165. },
 1166. {
 1167. "type": "string",
 1168. "description": "name of the repo",
 1169. "name": "repo",
 1170. "in": "path",
 1171. "required": true
 1172. }
 1173. ],
 1174. "responses": {
 1175. "200": {
 1176. "$ref": "#/responses/Repository"
 1177. }
 1178. }
 1179. },
 1180. "delete": {
 1181. "produces": [
 1182. "application/json"
 1183. ],
 1184. "tags": [
 1185. "repository"
 1186. ],
 1187. "summary": "Delete a repository",
 1188. "operationId": "repoDelete",
 1189. "parameters": [
 1190. {
 1191. "type": "string",
 1192. "description": "owner of the repo to delete",
 1193. "name": "owner",
 1194. "in": "path",
 1195. "required": true
 1196. },
 1197. {
 1198. "type": "string",
 1199. "description": "name of the repo to delete",
 1200. "name": "repo",
 1201. "in": "path",
 1202. "required": true
 1203. }
 1204. ],
 1205. "responses": {
 1206. "204": {
 1207. "$ref": "#/responses/empty"
 1208. },
 1209. "403": {
 1210. "$ref": "#/responses/forbidden"
 1211. }
 1212. }
 1213. }
 1214. },
 1215. "/repos/{owner}/{repo}/archive/{archive}": {
 1216. "get": {
 1217. "produces": [
 1218. "application/json"
 1219. ],
 1220. "tags": [
 1221. "repository"
 1222. ],
 1223. "summary": "Get an archive of a repository",
 1224. "operationId": "repoGetArchive",
 1225. "parameters": [
 1226. {
 1227. "type": "string",
 1228. "description": "owner of the repo",
 1229. "name": "owner",
 1230. "in": "path",
 1231. "required": true
 1232. },
 1233. {
 1234. "type": "string",
 1235. "description": "name of the repo",
 1236. "name": "repo",
 1237. "in": "path",
 1238. "required": true
 1239. },
 1240. {
 1241. "type": "string",
 1242. "description": "archive to download, consisting of a git reference and archive",
 1243. "name": "archive",
 1244. "in": "path",
 1245. "required": true
 1246. }
 1247. ],
 1248. "responses": {
 1249. "200": {
 1250. "description": "success"
 1251. }
 1252. }
 1253. }
 1254. },
 1255. "/repos/{owner}/{repo}/branches": {
 1256. "get": {
 1257. "produces": [
 1258. "application/json"
 1259. ],
 1260. "tags": [
 1261. "repository"
 1262. ],
 1263. "summary": "List a repository's branches",
 1264. "operationId": "repoListBranches",
 1265. "parameters": [
 1266. {
 1267. "type": "string",
 1268. "description": "owner of the repo",
 1269. "name": "owner",
 1270. "in": "path",
 1271. "required": true
 1272. },
 1273. {
 1274. "type": "string",
 1275. "description": "name of the repo",
 1276. "name": "repo",
 1277. "in": "path",
 1278. "required": true
 1279. }
 1280. ],
 1281. "responses": {
 1282. "200": {
 1283. "$ref": "#/responses/BranchList"
 1284. }
 1285. }
 1286. }
 1287. },
 1288. "/repos/{owner}/{repo}/branches/{branch}": {
 1289. "get": {
 1290. "produces": [
 1291. "application/json"
 1292. ],
 1293. "tags": [
 1294. "repository"
 1295. ],
 1296. "summary": "Retrieve a specific branch from a repository",
 1297. "operationId": "repoGetBranch",
 1298. "parameters": [
 1299. {
 1300. "type": "string",
 1301. "description": "owner of the repo",
 1302. "name": "owner",
 1303. "in": "path",
 1304. "required": true
 1305. },
 1306. {
 1307. "type": "string",
 1308. "description": "name of the repo",
 1309. "name": "repo",
 1310. "in": "path",
 1311. "required": true
 1312. },
 1313. {
 1314. "type": "string",
 1315. "description": "branch to get",
 1316. "name": "branch",
 1317. "in": "path",
 1318. "required": true
 1319. }
 1320. ],
 1321. "responses": {
 1322. "200": {
 1323. "$ref": "#/responses/Branch"
 1324. }
 1325. }
 1326. }
 1327. },
 1328. "/repos/{owner}/{repo}/collaborators": {
 1329. "get": {
 1330. "produces": [
 1331. "application/json"
 1332. ],
 1333. "tags": [
 1334. "repository"
 1335. ],
 1336. "summary": "List a repository's collaborators",
 1337. "operationId": "repoListCollaborators",
 1338. "parameters": [
 1339. {
 1340. "type": "string",
 1341. "description": "owner of the repo",
 1342. "name": "owner",
 1343. "in": "path",
 1344. "required": true
 1345. },
 1346. {
 1347. "type": "string",
 1348. "description": "name of the repo",
 1349. "name": "repo",
 1350. "in": "path",
 1351. "required": true
 1352. }
 1353. ],
 1354. "responses": {
 1355. "200": {
 1356. "$ref": "#/responses/UserList"
 1357. }
 1358. }
 1359. }
 1360. },
 1361. "/repos/{owner}/{repo}/collaborators/{collaborator}": {
 1362. "get": {
 1363. "produces": [
 1364. "application/json"
 1365. ],
 1366. "tags": [
 1367. "repository"
 1368. ],
 1369. "summary": "Check if a user is a collaborator of a repository",
 1370. "operationId": "repoCheckCollaborator",
 1371. "parameters": [
 1372. {
 1373. "type": "string",
 1374. "description": "owner of the repo",
 1375. "name": "owner",
 1376. "in": "path",
 1377. "required": true
 1378. },
 1379. {
 1380. "type": "string",
 1381. "description": "name of the repo",
 1382. "name": "repo",
 1383. "in": "path",
 1384. "required": true
 1385. },
 1386. {
 1387. "type": "string",
 1388. "description": "username of the collaborator",
 1389. "name": "collaborator",
 1390. "in": "path",
 1391. "required": true
 1392. }
 1393. ],
 1394. "responses": {
 1395. "204": {
 1396. "$ref": "#/responses/empty"
 1397. },
 1398. "404": {
 1399. "$ref": "#/responses/empty"
 1400. }
 1401. }
 1402. },
 1403. "put": {
 1404. "produces": [
 1405. "application/json"
 1406. ],
 1407. "tags": [
 1408. "repository"
 1409. ],
 1410. "summary": "Add a collaborator to a repository",
 1411. "operationId": "repoAddCollaborator",
 1412. "parameters": [
 1413. {
 1414. "type": "string",
 1415. "description": "owner of the repo",
 1416. "name": "owner",
 1417. "in": "path",
 1418. "required": true
 1419. },
 1420. {
 1421. "type": "string",
 1422. "description": "name of the repo",
 1423. "name": "repo",
 1424. "in": "path",
 1425. "required": true
 1426. },
 1427. {
 1428. "type": "string",
 1429. "description": "username of the collaborator to add",
 1430. "name": "collaborator",
 1431. "in": "path",
 1432. "required": true
 1433. },
 1434. {
 1435. "name": "body",
 1436. "in": "body",
 1437. "schema": {
 1438. "$ref": "#/definitions/AddCollaboratorOption"
 1439. }
 1440. }
 1441. ],
 1442. "responses": {
 1443. "204": {
 1444. "$ref": "#/responses/empty"
 1445. }
 1446. }
 1447. },
 1448. "delete": {
 1449. "produces": [
 1450. "application/json"
 1451. ],
 1452. "tags": [
 1453. "repository"
 1454. ],
 1455. "summary": "Delete a collaborator from a repository",
 1456. "operationId": "repoDeleteCollaborator",
 1457. "parameters": [
 1458. {
 1459. "type": "string",
 1460. "description": "owner of the repo",
 1461. "name": "owner",
 1462. "in": "path",
 1463. "required": true
 1464. },
 1465. {
 1466. "type": "string",
 1467. "description": "name of the repo",
 1468. "name": "repo",
 1469. "in": "path",
 1470. "required": true
 1471. },
 1472. {
 1473. "type": "string",
 1474. "description": "username of the collaborator to delete",
 1475. "name": "collaborator",
 1476. "in": "path",
 1477. "required": true
 1478. }
 1479. ],
 1480. "responses": {
 1481. "204": {
 1482. "$ref": "#/responses/empty"
 1483. }
 1484. }
 1485. }
 1486. },
 1487. "/repos/{owner}/{repo}/commits/{ref}/statuses": {
 1488. "get": {
 1489. "produces": [
 1490. "application/json"
 1491. ],
 1492. "tags": [
 1493. "repository"
 1494. ],
 1495. "summary": "Get a commit's combined status, by branch/tag/commit reference",
 1496. "operationId": "repoGetCombinedStatusByRef",
 1497. "parameters": [
 1498. {
 1499. "type": "string",
 1500. "description": "owner of the repo",
 1501. "name": "owner",
 1502. "in": "path",
 1503. "required": true
 1504. },
 1505. {
 1506. "type": "string",
 1507. "description": "name of the repo",
 1508. "name": "repo",
 1509. "in": "path",
 1510. "required": true
 1511. },
 1512. {
 1513. "type": "string",
 1514. "description": "name of branch/tag/commit",
 1515. "name": "ref",
 1516. "in": "path",
 1517. "required": true
 1518. }
 1519. ],
 1520. "responses": {
 1521. "200": {
 1522. "$ref": "#/responses/Status"
 1523. }
 1524. }
 1525. }
 1526. },
 1527. "/repos/{owner}/{repo}/contents/{filepath}": {
 1528. "get": {
 1529. "produces": [
 1530. "application/json"
 1531. ],
 1532. "tags": [
 1533. "repository"
 1534. ],
 1535. "summary": "Gets the contents of a file or directory in a repository",
 1536. "operationId": "repoGetFileContents",
 1537. "parameters": [
 1538. {
 1539. "type": "string",
 1540. "description": "owner of the repo",
 1541. "name": "owner",
 1542. "in": "path",
 1543. "required": true
 1544. },
 1545. {
 1546. "type": "string",
 1547. "description": "name of the repo",
 1548. "name": "repo",
 1549. "in": "path",
 1550. "required": true
 1551. },
 1552. {
 1553. "type": "string",
 1554. "description": "path of the file to delete",
 1555. "name": "filepath",
 1556. "in": "path",
 1557. "required": true
 1558. },
 1559. {
 1560. "type": "string",
 1561. "description": "The name of the commit/branch/tag. Default the repository’s default branch (usually master)",
 1562. "name": "ref",
 1563. "in": "query"
 1564. }
 1565. ],
 1566. "responses": {
 1567. "200": {
 1568. "$ref": "#/responses/FileContentResponse"
 1569. }
 1570. }
 1571. },
 1572. "put": {
 1573. "consumes": [
 1574. "application/json"
 1575. ],
 1576. "produces": [
 1577. "application/json"
 1578. ],
 1579. "tags": [
 1580. "repository"
 1581. ],
 1582. "summary": "Update a file in a repository",
 1583. "operationId": "repoUpdateFile",
 1584. "parameters": [
 1585. {
 1586. "type": "string",
 1587. "description": "owner of the repo",
 1588. "name": "owner",
 1589. "in": "path",
 1590. "required": true
 1591. },
 1592. {
 1593. "type": "string",
 1594. "description": "name of the repo",
 1595. "name": "repo",
 1596. "in": "path",
 1597. "required": true
 1598. },
 1599. {
 1600. "type": "string",
 1601. "description": "path of the file to update",
 1602. "name": "filepath",
 1603. "in": "path",
 1604. "required": true
 1605. },
 1606. {
 1607. "description": "'content' must be base64 encoded\n\n 'sha' is the SHA for the file that already exists\n\n 'author' and 'committer' are optional (if only one is given, it will be used for the other, otherwise the authenticated user will be used)\n\n If 'branch' is not given, default branch will be used\n\n 'new_branch' (optional) will make a new branch from 'branch' before updating the file",
 1608. "name": "body",
 1609. "in": "body",
 1610. "schema": {
 1611. "$ref": "#/definitions/UpdateFileOptions"
 1612. }
 1613. }
 1614. ],
 1615. "responses": {
 1616. "200": {
 1617. "$ref": "#/responses/FileResponse"
 1618. }
 1619. }
 1620. },
 1621. "post": {
 1622. "consumes": [
 1623. "application/json"
 1624. ],
 1625. "produces": [
 1626. "application/json"
 1627. ],
 1628. "tags": [
 1629. "repository"
 1630. ],
 1631. "summary": "Create a file in a repository",
 1632. "operationId": "repoCreateFile",
 1633. "parameters": [
 1634. {
 1635. "type": "string",
 1636. "description": "owner of the repo",
 1637. "name": "owner",
 1638. "in": "path",
 1639. "required": true
 1640. },
 1641. {
 1642. "type": "string",
 1643. "description": "name of the repo",
 1644. "name": "repo",
 1645. "in": "path",
 1646. "required": true
 1647. },
 1648. {
 1649. "type": "string",
 1650. "description": "path of the file to create",
 1651. "name": "filepath",
 1652. "in": "path",
 1653. "required": true
 1654. },
 1655. {
 1656. "description": "'content' must be base64 encoded\n\n 'author' and 'committer' are optional (if only one is given, it will be used for the other, otherwise the authenticated user will be used)\n\n If 'branch' is not given, default branch will be used\n\n 'sha' is the SHA for the file that already exists\n\n 'new_branch' (optional) will make a new branch from 'branch' before creating the file",
 1657. "name": "body",
 1658. "in": "body",
 1659. "schema": {
 1660. "$ref": "#/definitions/CreateFileOptions"
 1661. }
 1662. }
 1663. ],
 1664. "responses": {
 1665. "201": {
 1666. "$ref": "#/responses/FileResponse"
 1667. }
 1668. }
 1669. },
 1670. "delete": {
 1671. "consumes": [
 1672. "application/json"
 1673. ],
 1674. "produces": [
 1675. "application/json"
 1676. ],
 1677. "tags": [
 1678. "repository"
 1679. ],
 1680. "summary": "Delete a file in a repository",
 1681. "operationId": "repoDeleteFile",
 1682. "parameters": [
 1683. {
 1684. "type": "string",
 1685. "description": "owner of the repo",
 1686. "name": "owner",
 1687. "in": "path",
 1688. "required": true
 1689. },
 1690. {
 1691. "type": "string",
 1692. "description": "name of the repo",
 1693. "name": "repo",
 1694. "in": "path",
 1695. "required": true
 1696. },
 1697. {
 1698. "type": "string",
 1699. "description": "path of the file to delete",
 1700. "name": "filepath",
 1701. "in": "path",
 1702. "required": true
 1703. },
 1704. {
 1705. "description": "'sha' is the SHA for the file to be deleted\n\n 'author' and 'committer' are optional (if only one is given, it will be used for the other, otherwise the authenticated user will be used)\n\n If 'branch' is not given, default branch will be used\n\n 'new_branch' (optional) will make a new branch from 'branch' before deleting the file",
 1706. "name": "body",
 1707. "in": "body",
 1708. "schema": {
 1709. "$ref": "#/definitions/DeleteFileOptions"
 1710. }
 1711. }
 1712. ],
 1713. "responses": {
 1714. "200": {
 1715. "$ref": "#/responses/FileDeleteResponse"
 1716. }
 1717. }
 1718. }
 1719. },
 1720. "/repos/{owner}/{repo}/editorconfig/{filepath}": {
 1721. "get": {
 1722. "produces": [
 1723. "application/json"
 1724. ],
 1725. "tags": [
 1726. "repository"
 1727. ],
 1728. "summary": "Get the EditorConfig definitions of a file in a repository",
 1729. "operationId": "repoGetEditorConfig",
 1730. "parameters": [
 1731. {
 1732. "type": "string",
 1733. "description": "owner of the repo",
 1734. "name": "owner",
 1735. "in": "path",
 1736. "required": true
 1737. },
 1738. {
 1739. "type": "string",
 1740. "description": "name of the repo",
 1741. "name": "repo",
 1742. "in": "path",
 1743. "required": true
 1744. },
 1745. {
 1746. "type": "string",
 1747. "description": "filepath of file to get",
 1748. "name": "filepath",
 1749. "in": "path",
 1750. "required": true
 1751. }
 1752. ],
 1753. "responses": {
 1754. "200": {
 1755. "description": "success"
 1756. }
 1757. }
 1758. }
 1759. },
 1760. "/repos/{owner}/{repo}/forks": {
 1761. "get": {
 1762. "produces": [
 1763. "application/json"
 1764. ],
 1765. "tags": [
 1766. "repository"
 1767. ],
 1768. "summary": "List a repository's forks",
 1769. "operationId": "listForks",
 1770. "parameters": [
 1771. {
 1772. "type": "string",
 1773. "description": "owner of the repo",
 1774. "name": "owner",
 1775. "in": "path",
 1776. "required": true
 1777. },
 1778. {
 1779. "type": "string",
 1780. "description": "name of the repo",
 1781. "name": "repo",
 1782. "in": "path",
 1783. "required": true
 1784. }
 1785. ],
 1786. "responses": {
 1787. "200": {
 1788. "$ref": "#/responses/RepositoryList"
 1789. }
 1790. }
 1791. },
 1792. "post": {
 1793. "produces": [
 1794. "application/json"
 1795. ],
 1796. "tags": [
 1797. "repository"
 1798. ],
 1799. "summary": "Fork a repository",
 1800. "operationId": "createFork",
 1801. "parameters": [
 1802. {
 1803. "type": "string",
 1804. "description": "owner of the repo to fork",
 1805. "name": "owner",
 1806. "in": "path",
 1807. "required": true
 1808. },
 1809. {
 1810. "type": "string",
 1811. "description": "name of the repo to fork",
 1812. "name": "repo",
 1813. "in": "path",
 1814. "required": true
 1815. },
 1816. {
 1817. "name": "body",
 1818. "in": "body",
 1819. "schema": {
 1820. "$ref": "#/definitions/CreateForkOption"
 1821. }
 1822. }
 1823. ],
 1824. "responses": {
 1825. "202": {
 1826. "$ref": "#/responses/Repository"
 1827. }
 1828. }
 1829. }
 1830. },
 1831. "/repos/{owner}/{repo}/git/blobs/{sha}": {
 1832. "get": {
 1833. "produces": [
 1834. "application/json"
 1835. ],
 1836. "tags": [
 1837. "repository"
 1838. ],
 1839. "summary": "Gets the blob of a repository.",
 1840. "operationId": "GetBlob",
 1841. "parameters": [
 1842. {
 1843. "type": "string",
 1844. "description": "owner of the repo",
 1845. "name": "owner",
 1846. "in": "path",
 1847. "required": true
 1848. },
 1849. {
 1850. "type": "string",
 1851. "description": "name of the repo",
 1852. "name": "repo",
 1853. "in": "path",
 1854. "required": true
 1855. },
 1856. {
 1857. "type": "string",
 1858. "description": "sha of the commit",
 1859. "name": "sha",
 1860. "in": "path",
 1861. "required": true
 1862. }
 1863. ],
 1864. "responses": {
 1865. "200": {
 1866. "$ref": "#/responses/GitBlobResponse"
 1867. }
 1868. }
 1869. }
 1870. },
 1871. "/repos/{owner}/{repo}/git/commits/{sha}": {
 1872. "get": {
 1873. "produces": [
 1874. "application/json"
 1875. ],
 1876. "tags": [
 1877. "repository"
 1878. ],
 1879. "summary": "Get a single commit from a repository",
 1880. "operationId": "repoGetSingleCommit",
 1881. "parameters": [
 1882. {
 1883. "type": "string",
 1884. "description": "owner of the repo",
 1885. "name": "owner",
 1886. "in": "path",
 1887. "required": true
 1888. },
 1889. {
 1890. "type": "string",
 1891. "description": "name of the repo",
 1892. "name": "repo",
 1893. "in": "path",
 1894. "required": true
 1895. },
 1896. {
 1897. "type": "string",
 1898. "description": "the commit hash",
 1899. "name": "sha",
 1900. "in": "path",
 1901. "required": true
 1902. }
 1903. ],
 1904. "responses": {
 1905. "200": {
 1906. "$ref": "#/responses/Commit"
 1907. },
 1908. "404": {
 1909. "$ref": "#/responses/notFound"
 1910. }
 1911. }
 1912. }
 1913. },
 1914. "/repos/{owner}/{repo}/git/refs": {
 1915. "get": {
 1916. "produces": [
 1917. "application/json"
 1918. ],
 1919. "tags": [
 1920. "repository"
 1921. ],
 1922. "summary": "Get specified ref or filtered repository's refs",
 1923. "operationId": "repoListAllGitRefs",
 1924. "parameters": [
 1925. {
 1926. "type": "string",
 1927. "description": "owner of the repo",
 1928. "name": "owner",
 1929. "in": "path",
 1930. "required": true
 1931. },
 1932. {
 1933. "type": "string",
 1934. "description": "name of the repo",
 1935. "name": "repo",
 1936. "in": "path",
 1937. "required": true
 1938. }
 1939. ],
 1940. "responses": {
 1941. "200": {
 1942. "$ref": "#/responses/ReferenceList"
 1943. },
 1944. "404": {
 1945. "$ref": "#/responses/notFound"
 1946. }
 1947. }
 1948. }
 1949. },
 1950. "/repos/{owner}/{repo}/git/refs/{ref}": {
 1951. "get": {
 1952. "produces": [
 1953. "application/json"
 1954. ],
 1955. "tags": [
 1956. "repository"
 1957. ],
 1958. "summary": "Get specified ref or filtered repository's refs",
 1959. "operationId": "repoListGitRefs",
 1960. "parameters": [
 1961. {
 1962. "type": "string",
 1963. "description": "owner of the repo",
 1964. "name": "owner",
 1965. "in": "path",
 1966. "required": true
 1967. },
 1968. {
 1969. "type": "string",
 1970. "description": "name of the repo",
 1971. "name": "repo",
 1972. "in": "path",
 1973. "required": true
 1974. },
 1975. {
 1976. "type": "string",
 1977. "description": "part or full name of the ref",
 1978. "name": "ref",
 1979. "in": "path",
 1980. "required": true
 1981. }
 1982. ],
 1983. "responses": {
 1984. "200": {
 1985. "$ref": "#/responses/ReferenceList"
 1986. },
 1987. "404": {
 1988. "$ref": "#/responses/notFound"
 1989. }
 1990. }
 1991. }
 1992. },
 1993. "/repos/{owner}/{repo}/git/trees/{sha}": {
 1994. "get": {
 1995. "produces": [
 1996. "application/json"
 1997. ],
 1998. "tags": [
 1999. "repository"
 2000. ],
 2001. "summary": "Gets the tree of a repository.",
 2002. "operationId": "GetTree",
 2003. "parameters": [
 2004. {
 2005. "type": "string",
 2006. "description": "owner of the repo",
 2007. "name": "owner",
 2008. "in": "path",
 2009. "required": true
 2010. },
 2011. {
 2012. "type": "string",
 2013. "description": "name of the repo",
 2014. "name": "repo",
 2015. "in": "path",
 2016. "required": true
 2017. },
 2018. {
 2019. "type": "string",
 2020. "description": "sha of the commit",
 2021. "name": "sha",
 2022. "in": "path",
 2023. "required": true
 2024. },
 2025. {
 2026. "type": "boolean",
 2027. "description": "show all directories and files",
 2028. "name": "recursive",
 2029. "in": "query"
 2030. },
 2031. {
 2032. "type": "integer",
 2033. "description": "page number; the 'truncated' field in the response will be true if there are still more items after this page, false if the last page",
 2034. "name": "page",
 2035. "in": "query"
 2036. },
 2037. {
 2038. "type": "integer",
 2039. "description": "number of items per page; default is 1000 or what is set in app.ini as DEFAULT_GIT_TREES_PER_PAGE",
 2040. "name": "per_page",
 2041. "in": "query"
 2042. }
 2043. ],
 2044. "responses": {
 2045. "200": {
 2046. "$ref": "#/responses/GitTreeResponse"
 2047. }
 2048. }
 2049. }
 2050. },
 2051. "/repos/{owner}/{repo}/hooks": {
 2052. "get": {
 2053. "produces": [
 2054. "application/json"
 2055. ],
 2056. "tags": [
 2057. "repository"
 2058. ],
 2059. "summary": "List the hooks in a repository",
 2060. "operationId": "repoListHooks",
 2061. "parameters": [
 2062. {
 2063. "type": "string",
 2064. "description": "owner of the repo",
 2065. "name": "owner",
 2066. "in": "path",
 2067. "required": true
 2068. },
 2069. {
 2070. "type": "string",
 2071. "description": "name of the repo",
 2072. "name": "repo",
 2073. "in": "path",
 2074. "required": true
 2075. }
 2076. ],
 2077. "responses": {
 2078. "200": {
 2079. "$ref": "#/responses/HookList"
 2080. }
 2081. }
 2082. },
 2083. "post": {
 2084. "consumes": [
 2085. "application/json"
 2086. ],
 2087. "produces": [
 2088. "application/json"
 2089. ],
 2090. "tags": [
 2091. "repository"
 2092. ],
 2093. "summary": "Create a hook",
 2094. "operationId": "repoCreateHook",
 2095. "parameters": [
 2096. {
 2097. "type": "string",
 2098. "description": "owner of the repo",
 2099. "name": "owner",
 2100. "in": "path",
 2101. "required": true
 2102. },
 2103. {
 2104. "type": "string",
 2105. "description": "name of the repo",
 2106. "name": "repo",
 2107. "in": "path",
 2108. "required": true
 2109. },
 2110. {
 2111. "name": "body",
 2112. "in": "body",
 2113. "schema": {
 2114. "$ref": "#/definitions/CreateHookOption"
 2115. }
 2116. }
 2117. ],
 2118. "responses": {
 2119. "201": {
 2120. "$ref": "#/responses/Hook"
 2121. }
 2122. }
 2123. }
 2124. },
 2125. "/repos/{owner}/{repo}/hooks/git": {
 2126. "get": {
 2127. "produces": [
 2128. "application/json"
 2129. ],
 2130. "tags": [
 2131. "repository"
 2132. ],
 2133. "summary": "List the Git hooks in a repository",
 2134. "operationId": "repoListGitHooks",
 2135. "parameters": [
 2136. {
 2137. "type": "string",
 2138. "description": "owner of the repo",
 2139. "name": "owner",
 2140. "in": "path",
 2141. "required": true
 2142. },
 2143. {
 2144. "type": "string",
 2145. "description": "name of the repo",
 2146. "name": "repo",
 2147. "in": "path",
 2148. "required": true
 2149. }
 2150. ],
 2151. "responses": {
 2152. "200": {
 2153. "$ref": "#/responses/GitHookList"
 2154. }
 2155. }
 2156. }
 2157. },
 2158. "/repos/{owner}/{repo}/hooks/git/{id}": {
 2159. "get": {
 2160. "produces": [
 2161. "application/json"
 2162. ],
 2163. "tags": [
 2164. "repository"
 2165. ],
 2166. "summary": "Get a Git hook",
 2167. "operationId": "repoGetGitHook",
 2168. "parameters": [
 2169. {
 2170. "type": "string",
 2171. "description": "owner of the repo",
 2172. "name": "owner",
 2173. "in": "path",
 2174. "required": true
 2175. },
 2176. {
 2177. "type": "string",
 2178. "description": "name of the repo",
 2179. "name": "repo",
 2180. "in": "path",
 2181. "required": true
 2182. },
 2183. {
 2184. "type": "string",
 2185. "description": "id of the hook to get",
 2186. "name": "id",
 2187. "in": "path",
 2188. "required": true
 2189. }
 2190. ],
 2191. "responses": {
 2192. "200": {
 2193. "$ref": "#/responses/GitHook"
 2194. },
 2195. "404": {
 2196. "$ref": "#/responses/notFound"
 2197. }
 2198. }
 2199. },
 2200. "delete": {
 2201. "produces": [
 2202. "application/json"
 2203. ],
 2204. "tags": [
 2205. "repository"
 2206. ],
 2207. "summary": "Delete a Git hook in a repository",
 2208. "operationId": "repoDeleteGitHook",
 2209. "parameters": [
 2210. {
 2211. "type": "string",
 2212. "description": "owner of the repo",
 2213. "name": "owner",
 2214. "in": "path",
 2215. "required": true
 2216. },
 2217. {
 2218. "type": "string",
 2219. "description": "name of the repo",
 2220. "name": "repo",
 2221. "in": "path",
 2222. "required": true
 2223. },
 2224. {
 2225. "type": "string",
 2226. "description": "id of the hook to get",
 2227. "name": "id",
 2228. "in": "path",
 2229. "required": true
 2230. }
 2231. ],
 2232. "responses": {
 2233. "204": {
 2234. "$ref": "#/responses/empty"
 2235. },
 2236. "404": {
 2237. "$ref": "#/responses/notFound"
 2238. }
 2239. }
 2240. },
 2241. "patch": {
 2242. "produces": [
 2243. "application/json"
 2244. ],
 2245. "tags": [
 2246. "repository"
 2247. ],
 2248. "summary": "Edit a Git hook in a repository",
 2249. "operationId": "repoEditGitHook",
 2250. "parameters": [
 2251. {
 2252. "type": "string",
 2253. "description": "owner of the repo",
 2254. "name": "owner",
 2255. "in": "path",
 2256. "required": true
 2257. },
 2258. {
 2259. "type": "string",
 2260. "description": "name of the repo",
 2261. "name": "repo",
 2262. "in": "path",
 2263. "required": true
 2264. },
 2265. {
 2266. "type": "string",
 2267. "description": "id of the hook to get",
 2268. "name": "id",
 2269. "in": "path",
 2270. "required": true
 2271. },
 2272. {
 2273. "name": "body",
 2274. "in": "body",
 2275. "schema": {
 2276. "$ref": "#/definitions/EditGitHookOption"
 2277. }
 2278. }
 2279. ],
 2280. "responses": {
 2281. "200": {
 2282. "$ref": "#/responses/GitHook"
 2283. },
 2284. "404": {
 2285. "$ref": "#/responses/notFound"
 2286. }
 2287. }
 2288. }
 2289. },
 2290. "/repos/{owner}/{repo}/hooks/{id}": {
 2291. "get": {
 2292. "produces": [
 2293. "application/json"
 2294. ],
 2295. "tags": [
 2296. "repository"
 2297. ],
 2298. "summary": "Get a hook",
 2299. "operationId": "repoGetHook",
 2300. "parameters": [
 2301. {
 2302. "type": "string",
 2303. "description": "owner of the repo",
 2304. "name": "owner",
 2305. "in": "path",
 2306. "required": true
 2307. },
 2308. {
 2309. "type": "string",
 2310. "description": "name of the repo",
 2311. "name": "repo",
 2312. "in": "path",
 2313. "required": true
 2314. },
 2315. {
 2316. "type": "integer",
 2317. "format": "int64",
 2318. "description": "id of the hook to get",
 2319. "name": "id",
 2320. "in": "path",
 2321. "required": true
 2322. }
 2323. ],
 2324. "responses": {
 2325. "200": {
 2326. "$ref": "#/responses/Hook"
 2327. }
 2328. }
 2329. },
 2330. "delete": {
 2331. "produces": [
 2332. "application/json"
 2333. ],
 2334. "tags": [
 2335. "repository"
 2336. ],
 2337. "summary": "Delete a hook in a repository",
 2338. "operationId": "repoDeleteHook",
 2339. "parameters": [
 2340. {
 2341. "type": "string",
 2342. "description": "owner of the repo",
 2343. "name": "owner",
 2344. "in": "path",
 2345. "required": true
 2346. },
 2347. {
 2348. "type": "string",
 2349. "description": "name of the repo",
 2350. "name": "repo",
 2351. "in": "path",
 2352. "required": true
 2353. },
 2354. {
 2355. "type": "integer",
 2356. "format": "int64",
 2357. "description": "id of the hook to delete",
 2358. "name": "id",
 2359. "in": "path",
 2360. "required": true
 2361. }
 2362. ],
 2363. "responses": {
 2364. "204": {
 2365. "$ref": "#/responses/empty"
 2366. },
 2367. "404": {
 2368. "$ref": "#/responses/notFound"
 2369. }
 2370. }
 2371. },
 2372. "patch": {
 2373. "produces": [
 2374. "application/json"
 2375. ],
 2376. "tags": [
 2377. "repository"
 2378. ],
 2379. "summary": "Edit a hook in a repository",
 2380. "operationId": "repoEditHook",
 2381. "parameters": [
 2382. {
 2383. "type": "string",
 2384. "description": "owner of the repo",
 2385. "name": "owner",
 2386. "in": "path",
 2387. "required": true
 2388. },
 2389. {
 2390. "type": "string",
 2391. "description": "name of the repo",
 2392. "name": "repo",
 2393. "in": "path",
 2394. "required": true
 2395. },
 2396. {
 2397. "type": "integer",
 2398. "format": "int64",
 2399. "description": "index of the hook",
 2400. "name": "id",
 2401. "in": "path",
 2402. "required": true
 2403. },
 2404. {
 2405. "name": "body",
 2406. "in": "body",
 2407. "schema": {
 2408. "$ref": "#/definitions/EditHookOption"
 2409. }
 2410. }
 2411. ],
 2412. "responses": {
 2413. "200": {
 2414. "$ref": "#/responses/Hook"
 2415. }
 2416. }
 2417. }
 2418. },
 2419. "/repos/{owner}/{repo}/hooks/{id}/tests": {
 2420. "post": {
 2421. "produces": [
 2422. "application/json"
 2423. ],
 2424. "tags": [
 2425. "repository"
 2426. ],
 2427. "summary": "Test a push webhook",
 2428. "operationId": "repoTestHook",
 2429. "parameters": [
 2430. {
 2431. "type": "string",
 2432. "description": "owner of the repo",
 2433. "name": "owner",
 2434. "in": "path",
 2435. "required": true
 2436. },
 2437. {
 2438. "type": "string",
 2439. "description": "name of the repo",
 2440. "name": "repo",
 2441. "in": "path",
 2442. "required": true
 2443. },
 2444. {
 2445. "type": "integer",
 2446. "format": "int64",
 2447. "description": "id of the hook to test",
 2448. "name": "id",
 2449. "in": "path",
 2450. "required": true
 2451. }
 2452. ],
 2453. "responses": {
 2454. "204": {
 2455. "$ref": "#/responses/empty"
 2456. }
 2457. }
 2458. }
 2459. },
 2460. "/repos/{owner}/{repo}/issues": {
 2461. "get": {
 2462. "produces": [
 2463. "application/json"
 2464. ],
 2465. "tags": [
 2466. "issue"
 2467. ],
 2468. "summary": "List a repository's issues",
 2469. "operationId": "issueListIssues",
 2470. "parameters": [
 2471. {
 2472. "type": "string",
 2473. "description": "owner of the repo",
 2474. "name": "owner",
 2475. "in": "path",
 2476. "required": true
 2477. },
 2478. {
 2479. "type": "string",
 2480. "description": "name of the repo",
 2481. "name": "repo",
 2482. "in": "path",
 2483. "required": true
 2484. },
 2485. {
 2486. "type": "string",
 2487. "description": "whether issue is open or closed",
 2488. "name": "state",
 2489. "in": "query"
 2490. },
 2491. {
 2492. "type": "string",
 2493. "description": "comma separated list of labels. Fetch only issues that have any of this labels. Non existent labels are discarded",
 2494. "name": "labels",
 2495. "in": "query"
 2496. },
 2497. {
 2498. "type": "integer",
 2499. "description": "page number of requested issues",
 2500. "name": "page",
 2501. "in": "query"
 2502. },
 2503. {
 2504. "type": "string",
 2505. "description": "search string",
 2506. "name": "q",
 2507. "in": "query"
 2508. }
 2509. ],
 2510. "responses": {
 2511. "200": {
 2512. "$ref": "#/responses/IssueList"
 2513. }
 2514. }
 2515. },
 2516. "post": {
 2517. "consumes": [
 2518. "application/json"
 2519. ],
 2520. "produces": [
 2521. "application/json"
 2522. ],
 2523. "tags": [
 2524. "issue"
 2525. ],
 2526. "summary": "Create an issue. If using deadline only the date will be taken into account, and time of day ignored.",
 2527. "operationId": "issueCreateIssue",
 2528. "parameters": [
 2529. {
 2530. "type": "string",
 2531. "description": "owner of the repo",
 2532. "name": "owner",
 2533. "in": "path",
 2534. "required": true
 2535. },
 2536. {
 2537. "type": "string",
 2538. "description": "name of the repo",
 2539. "name": "repo",
 2540. "in": "path",
 2541. "required": true
 2542. },
 2543. {
 2544. "name": "body",
 2545. "in": "body",
 2546. "schema": {
 2547. "$ref": "#/definitions/CreateIssueOption"
 2548. }
 2549. }
 2550. ],
 2551. "responses": {
 2552. "201": {
 2553. "$ref": "#/responses/Issue"
 2554. }
 2555. }
 2556. }
 2557. },
 2558. "/repos/{owner}/{repo}/issues/comments": {
 2559. "get": {
 2560. "produces": [
 2561. "application/json"
 2562. ],
 2563. "tags": [
 2564. "issue"
 2565. ],
 2566. "summary": "List all comments in a repository",
 2567. "operationId": "issueGetRepoComments",
 2568. "parameters": [
 2569. {
 2570. "type": "string",
 2571. "description": "owner of the repo",
 2572. "name": "owner",
 2573. "in": "path",
 2574. "required": true
 2575. },
 2576. {
 2577. "type": "string",
 2578. "description": "name of the repo",
 2579. "name": "repo",
 2580. "in": "path",
 2581. "required": true
 2582. },
 2583. {
 2584. "type": "string",
 2585. "description": "if provided, only comments updated since the provided time are returned.",
 2586. "name": "since",
 2587. "in": "query"
 2588. }
 2589. ],
 2590. "responses": {
 2591. "200": {
 2592. "$ref": "#/responses/CommentList"
 2593. }
 2594. }
 2595. }
 2596. },
 2597. "/repos/{owner}/{repo}/issues/comments/{id}": {
 2598. "delete": {
 2599. "tags": [
 2600. "issue"
 2601. ],
 2602. "summary": "Delete a comment",
 2603. "operationId": "issueDeleteComment",
 2604. "parameters": [
 2605. {
 2606. "type": "string",
 2607. "description": "owner of the repo",
 2608. "name": "owner",
 2609. "in": "path",
 2610. "required": true
 2611. },
 2612. {
 2613. "type": "string",
 2614. "description": "name of the repo",
 2615. "name": "repo",
 2616. "in": "path",
 2617. "required": true
 2618. },
 2619. {
 2620. "type": "integer",
 2621. "format": "int64",
 2622. "description": "id of comment to delete",
 2623. "name": "id",
 2624. "in": "path",
 2625. "required": true
 2626. }
 2627. ],
 2628. "responses": {
 2629. "204": {
 2630. "$ref": "#/responses/empty"
 2631. }
 2632. }
 2633. },
 2634. "patch": {
 2635. "consumes": [
 2636. "application/json"
 2637. ],
 2638. "produces": [
 2639. "application/json"
 2640. ],
 2641. "tags": [
 2642. "issue"
 2643. ],
 2644. "summary": "Edit a comment",
 2645. "operationId": "issueEditComment",
 2646. "parameters": [
 2647. {
 2648. "type": "string",
 2649. "description": "owner of the repo",
 2650. "name": "owner",
 2651. "in": "path",
 2652. "required": true
 2653. },
 2654. {
 2655. "type": "string",
 2656. "description": "name of the repo",
 2657. "name": "repo",
 2658. "in": "path",
 2659. "required": true
 2660. },
 2661. {
 2662. "type": "integer",
 2663. "format": "int64",
 2664. "description": "id of the comment to edit",
 2665. "name": "id",
 2666. "in": "path",
 2667. "required": true
 2668. },
 2669. {
 2670. "name": "body",
 2671. "in": "body",
 2672. "schema": {
 2673. "$ref": "#/definitions/EditIssueCommentOption"
 2674. }
 2675. }
 2676. ],
 2677. "responses": {
 2678. "200": {
 2679. "$ref": "#/responses/Comment"
 2680. }
 2681. }
 2682. }
 2683. },
 2684. "/repos/{owner}/{repo}/issues/{id}/times": {
 2685. "get": {
 2686. "produces": [
 2687. "application/json"
 2688. ],
 2689. "tags": [
 2690. "issue"
 2691. ],
 2692. "summary": "List an issue's tracked times",
 2693. "operationId": "issueTrackedTimes",
 2694. "parameters": [
 2695. {
 2696. "type": "string",
 2697. "description": "owner of the repo",
 2698. "name": "owner",
 2699. "in": "path",
 2700. "required": true
 2701. },
 2702. {
 2703. "type": "string",
 2704. "description": "name of the repo",
 2705. "name": "repo",
 2706. "in": "path",
 2707. "required": true
 2708. },
 2709. {
 2710. "type": "integer",
 2711. "format": "int64",
 2712. "description": "index of the issue",
 2713. "name": "id",
 2714. "in": "path",
 2715. "required": true
 2716. }
 2717. ],
 2718. "responses": {
 2719. "200": {
 2720. "$ref": "#/responses/TrackedTimeList"
 2721. }
 2722. }
 2723. },
 2724. "post": {
 2725. "consumes": [
 2726. "application/json"
 2727. ],
 2728. "produces": [
 2729. "application/json"
 2730. ],
 2731. "tags": [
 2732. "issue"
 2733. ],
 2734. "summary": "Add a tracked time to a issue",
 2735. "operationId": "issueAddTime",
 2736. "parameters": [
 2737. {
 2738. "type": "string",
 2739. "description": "owner of the repo",
 2740. "name": "owner",
 2741. "in": "path",
 2742. "required": true
 2743. },
 2744. {
 2745. "type": "string",
 2746. "description": "name of the repo",
 2747. "name": "repo",
 2748. "in": "path",
 2749. "required": true
 2750. },
 2751. {
 2752. "type": "integer",
 2753. "format": "int64",
 2754. "description": "index of the issue to add tracked time to",
 2755. "name": "id",
 2756. "in": "path",
 2757. "required": true
 2758. },
 2759. {
 2760. "name": "body",
 2761. "in": "body",
 2762. "schema": {
 2763. "$ref": "#/definitions/AddTimeOption"
 2764. }
 2765. }
 2766. ],
 2767. "responses": {
 2768. "200": {
 2769. "$ref": "#/responses/TrackedTime"
 2770. },
 2771. "400": {
 2772. "$ref": "#/responses/error"
 2773. },
 2774. "403": {
 2775. "$ref": "#/responses/error"
 2776. }
 2777. }
 2778. }
 2779. },
 2780. "/repos/{owner}/{repo}/issues/{index}": {
 2781. "get": {
 2782. "produces": [
 2783. "application/json"
 2784. ],
 2785. "tags": [
 2786. "issue"
 2787. ],
 2788. "summary": "Get an issue",
 2789. "operationId": "issueGetIssue",
 2790. "parameters": [
 2791. {
 2792. "type": "string",
 2793. "description": "owner of the repo",
 2794. "name": "owner",
 2795. "in": "path",
 2796. "required": true
 2797. },
 2798. {
 2799. "type": "string",
 2800. "description": "name of the repo",
 2801. "name": "repo",
 2802. "in": "path",
 2803. "required": true
 2804. },
 2805. {
 2806. "type": "integer",
 2807. "format": "int64",
 2808. "description": "index of the issue to get",
 2809. "name": "index",
 2810. "in": "path",
 2811. "required": true
 2812. }
 2813. ],
 2814. "responses": {
 2815. "200": {
 2816. "$ref": "#/responses/Issue"
 2817. }
 2818. }
 2819. },
 2820. "patch": {
 2821. "consumes": [
 2822. "application/json"
 2823. ],
 2824. "produces": [
 2825. "application/json"
 2826. ],
 2827. "tags": [
 2828. "issue"
 2829. ],
 2830. "summary": "Edit an issue. If using deadline only the date will be taken into account, and time of day ignored.",
 2831. "operationId": "issueEditIssue",
 2832. "parameters": [
 2833. {
 2834. "type": "string",
 2835. "description": "owner of the repo",
 2836. "name": "owner",
 2837. "in": "path",
 2838. "required": true
 2839. },
 2840. {
 2841. "type": "string",
 2842. "description": "name of the repo",
 2843. "name": "repo",
 2844. "in": "path",
 2845. "required": true
 2846. },
 2847. {
 2848. "type": "integer",
 2849. "format": "int64",
 2850. "description": "index of the issue to edit",
 2851. "name": "index",
 2852. "in": "path",
 2853. "required": true
 2854. },
 2855. {
 2856. "name": "body",
 2857. "in": "body",
 2858. "schema": {
 2859. "$ref": "#/definitions/EditIssueOption"
 2860. }
 2861. }
 2862. ],
 2863. "responses": {
 2864. "201": {
 2865. "$ref": "#/responses/Issue"
 2866. }
 2867. }
 2868. }
 2869. },
 2870. "/repos/{owner}/{repo}/issues/{index}/comments": {
 2871. "get": {
 2872. "produces": [
 2873. "application/json"
 2874. ],
 2875. "tags": [
 2876. "issue"
 2877. ],
 2878. "summary": "List all comments on an issue",
 2879. "operationId": "issueGetComments",
 2880. "parameters": [
 2881. {
 2882. "type": "string",
 2883. "description": "owner of the repo",
 2884. "name": "owner",
 2885. "in": "path",
 2886. "required": true
 2887. },
 2888. {
 2889. "type": "string",
 2890. "description": "name of the repo",
 2891. "name": "repo",
 2892. "in": "path",
 2893. "required": true
 2894. },
 2895. {
 2896. "type": "integer",
 2897. "format": "int64",
 2898. "description": "index of the issue",
 2899. "name": "index",
 2900. "in": "path",
 2901. "required": true
 2902. },
 2903. {
 2904. "type": "string",
 2905. "description": "if provided, only comments updated since the specified time are returned.",
 2906. "name": "since",
 2907. "in": "query"
 2908. }
 2909. ],
 2910. "responses": {
 2911. "200": {
 2912. "$ref": "#/responses/CommentList"
 2913. }
 2914. }
 2915. },
 2916. "post": {
 2917. "consumes": [
 2918. "application/json"
 2919. ],
 2920. "produces": [
 2921. "application/json"
 2922. ],
 2923. "tags": [
 2924. "issue"
 2925. ],
 2926. "summary": "Add a comment to an issue",
 2927. "operationId": "issueCreateComment",
 2928. "parameters": [
 2929. {
 2930. "type": "string",
 2931. "description": "owner of the repo",
 2932. "name": "owner",
 2933. "in": "path",
 2934. "required": true
 2935. },
 2936. {
 2937. "type": "string",
 2938. "description": "name of the repo",
 2939. "name": "repo",
 2940. "in": "path",
 2941. "required": true
 2942. },
 2943. {
 2944. "type": "integer",
 2945. "format": "int64",
 2946. "description": "index of the issue",
 2947. "name": "index",
 2948. "in": "path",
 2949. "required": true
 2950. },
 2951. {
 2952. "name": "body",
 2953. "in": "body",
 2954. "schema": {
 2955. "$ref": "#/definitions/CreateIssueCommentOption"
 2956. }
 2957. }
 2958. ],
 2959. "responses": {
 2960. "201": {
 2961. "$ref": "#/responses/Comment"
 2962. }
 2963. }
 2964. }
 2965. },
 2966. "/repos/{owner}/{repo}/issues/{index}/comments/{id}": {
 2967. "delete": {
 2968. "tags": [
 2969. "issue"
 2970. ],
 2971. "summary": "Delete a comment",
 2972. "operationId": "issueDeleteCommentDeprecated",
 2973. "deprecated": true,
 2974. "parameters": [
 2975. {
 2976. "type": "string",
 2977. "description": "owner of the repo",
 2978. "name": "owner",
 2979. "in": "path",
 2980. "required": true
 2981. },
 2982. {
 2983. "type": "string",
 2984. "description": "name of the repo",
 2985. "name": "repo",
 2986. "in": "path",
 2987. "required": true
 2988. },
 2989. {
 2990. "type": "integer",
 2991. "description": "this parameter is ignored",
 2992. "name": "index",
 2993. "in": "path",
 2994. "required": true
 2995. },
 2996. {
 2997. "type": "integer",
 2998. "format": "int64",
 2999. "description": "id of comment to delete",
 3000. "name": "id",
 3001. "in": "path",
 3002. "required": true
 3003. }
 3004. ],
 3005. "responses": {
 3006. "204": {
 3007. "$ref": "#/responses/empty"
 3008. }
 3009. }
 3010. },
 3011. "patch": {
 3012. "consumes": [
 3013. "application/json"
 3014. ],
 3015. "produces": [
 3016. "application/json"
 3017. ],
 3018. "tags": [
 3019. "issue"
 3020. ],
 3021. "summary": "Edit a comment",
 3022. "operationId": "issueEditCommentDeprecated",
 3023. "deprecated": true,
 3024. "parameters": [
 3025. {
 3026. "type": "string",
 3027. "description": "owner of the repo",
 3028. "name": "owner",
 3029. "in": "path",
 3030. "required": true
 3031. },
 3032. {
 3033. "type": "string",
 3034. "description": "name of the repo",
 3035. "name": "repo",
 3036. "in": "path",
 3037. "required": true
 3038. },
 3039. {
 3040. "type": "integer",
 3041. "description": "this parameter is ignored",
 3042. "name": "index",
 3043. "in": "path",
 3044. "required": true
 3045. },
 3046. {
 3047. "type": "integer",
 3048. "format": "int64",
 3049. "description": "id of the comment to edit",
 3050. "name": "id",
 3051. "in": "path",
 3052. "required": true
 3053. },
 3054. {
 3055. "name": "body",
 3056. "in": "body",
 3057. "schema": {
 3058. "$ref": "#/definitions/EditIssueCommentOption"
 3059. }
 3060. }
 3061. ],
 3062. "responses": {
 3063. "200": {
 3064. "$ref": "#/responses/Comment"
 3065. }
 3066. }
 3067. }
 3068. },
 3069. "/repos/{owner}/{repo}/issues/{index}/deadline": {
 3070. "post": {
 3071. "consumes": [
 3072. "application/json"
 3073. ],
 3074. "produces": [
 3075. "application/json"
 3076. ],
 3077. "tags": [
 3078. "issue"
 3079. ],
 3080. "summary": "Set an issue deadline. If set to null, the deadline is deleted. If using deadline only the date will be taken into account, and time of day ignored.",
 3081. "operationId": "issueEditIssueDeadline",
 3082. "parameters": [
 3083. {
 3084. "type": "string",
 3085. "description": "owner of the repo",
 3086. "name": "owner",
 3087. "in": "path",
 3088. "required": true
 3089. },
 3090. {
 3091. "type": "string",
 3092. "description": "name of the repo",
 3093. "name": "repo",
 3094. "in": "path",
 3095. "required": true
 3096. },
 3097. {
 3098. "type": "integer",
 3099. "format": "int64",
 3100. "description": "index of the issue to create or update a deadline on",
 3101. "name": "index",
 3102. "in": "path",
 3103. "required": true
 3104. },
 3105. {
 3106. "name": "body",
 3107. "in": "body",
 3108. "schema": {
 3109. "$ref": "#/definitions/EditDeadlineOption"
 3110. }
 3111. }
 3112. ],
 3113. "responses": {
 3114. "201": {
 3115. "$ref": "#/responses/IssueDeadline"
 3116. },
 3117. "403": {
 3118. "description": "Not repo writer"
 3119. },
 3120. "404": {
 3121. "description": "Issue not found"
 3122. }
 3123. }
 3124. }
 3125. },
 3126. "/repos/{owner}/{repo}/issues/{index}/labels": {
 3127. "get": {
 3128. "produces": [
 3129. "application/json"
 3130. ],
 3131. "tags": [
 3132. "issue"
 3133. ],
 3134. "summary": "Get an issue's labels",
 3135. "operationId": "issueGetLabels",
 3136. "parameters": [
 3137. {
 3138. "type": "string",
 3139. "description": "owner of the repo",
 3140. "name": "owner",
 3141. "in": "path",
 3142. "required": true
 3143. },
 3144. {
 3145. "type": "string",
 3146. "description": "name of the repo",
 3147. "name": "repo",
 3148. "in": "path",
 3149. "required": true
 3150. },
 3151. {
 3152. "type": "integer",
 3153. "format": "int64",
 3154. "description": "index of the issue",
 3155. "name": "index",
 3156. "in": "path",
 3157. "required": true
 3158. }
 3159. ],
 3160. "responses": {
 3161. "200": {
 3162. "$ref": "#/responses/LabelList"
 3163. },
 3164. "404": {
 3165. "$ref": "#/responses/notFound"
 3166. }
 3167. }
 3168. },
 3169. "put": {
 3170. "consumes": [
 3171. "application/json"
 3172. ],
 3173. "produces": [
 3174. "application/json"
 3175. ],
 3176. "tags": [
 3177. "issue"
 3178. ],
 3179. "summary": "Replace an issue's labels",
 3180. "operationId": "issueReplaceLabels",
 3181. "parameters": [
 3182. {
 3183. "type": "string",
 3184. "description": "owner of the repo",
 3185. "name": "owner",
 3186. "in": "path",
 3187. "required": true
 3188. },
 3189. {
 3190. "type": "string",
 3191. "description": "name of the repo",
 3192. "name": "repo",
 3193. "in": "path",
 3194. "required": true
 3195. },
 3196. {
 3197. "type": "integer",
 3198. "format": "int64",
 3199. "description": "index of the issue",
 3200. "name": "index",
 3201. "in": "path",
 3202. "required": true
 3203. },
 3204. {
 3205. "name": "body",
 3206. "in": "body",
 3207. "schema": {
 3208. "$ref": "#/definitions/IssueLabelsOption"
 3209. }
 3210. }
 3211. ],
 3212. "responses": {
 3213. "200": {
 3214. "$ref": "#/responses/LabelList"
 3215. }
 3216. }
 3217. },
 3218. "post": {
 3219. "consumes": [
 3220. "application/json"
 3221. ],
 3222. "produces": [
 3223. "application/json"
 3224. ],
 3225. "tags": [
 3226. "issue"
 3227. ],
 3228. "summary": "Add a label to an issue",
 3229. "operationId": "issueAddLabel",
 3230. "parameters": [
 3231. {
 3232. "type": "string",
 3233. "description": "owner of the repo",
 3234. "name": "owner",
 3235. "in": "path",
 3236. "required": true
 3237. },
 3238. {
 3239. "type": "string",
 3240. "description": "name of the repo",
 3241. "name": "repo",
 3242. "in": "path",
 3243. "required": true
 3244. },
 3245. {
 3246. "type": "integer",
 3247. "format": "int64",
 3248. "description": "index of the issue",
 3249. "name": "index",
 3250. "in": "path",
 3251. "required": true
 3252. },
 3253. {
 3254. "name": "body",
 3255. "in": "body",
 3256. "schema": {
 3257. "$ref": "#/definitions/IssueLabelsOption"
 3258. }
 3259. }
 3260. ],
 3261. "responses": {
 3262. "200": {
 3263. "$ref": "#/responses/LabelList"
 3264. }
 3265. }
 3266. },
 3267. "delete": {
 3268. "produces": [
 3269. "application/json"
 3270. ],
 3271. "tags": [
 3272. "issue"
 3273. ],
 3274. "summary": "Remove all labels from an issue",
 3275. "operationId": "issueClearLabels",
 3276. "parameters": [
 3277. {
 3278. "type": "string",
 3279. "description": "owner of the repo",
 3280. "name": "owner",
 3281. "in": "path",
 3282. "required": true
 3283. },
 3284. {
 3285. "type": "string",
 3286. "description": "name of the repo",
 3287. "name": "repo",
 3288. "in": "path",
 3289. "required": true
 3290. },
 3291. {
 3292. "type": "integer",
 3293. "format": "int64",
 3294. "description": "index of the issue",
 3295. "name": "index",
 3296. "in": "path",
 3297. "required": true
 3298. }
 3299. ],
 3300. "responses": {
 3301. "204": {
 3302. "$ref": "#/responses/empty"
 3303. }
 3304. }
 3305. }
 3306. },
 3307. "/repos/{owner}/{repo}/issues/{index}/labels/{id}": {
 3308. "delete": {
 3309. "produces": [
 3310. "application/json"
 3311. ],
 3312. "tags": [
 3313. "issue"
 3314. ],
 3315. "summary": "Remove a label from an issue",
 3316. "operationId": "issueRemoveLabel",
 3317. "parameters": [
 3318. {
 3319. "type": "string",
 3320. "description": "owner of the repo",
 3321. "name": "owner",
 3322. "in": "path",
 3323. "required": true
 3324. },
 3325. {
 3326. "type": "string",
 3327. "description": "name of the repo",
 3328. "name": "repo",
 3329. "in": "path",
 3330. "required": true
 3331. },
 3332. {
 3333. "type": "integer",
 3334. "format": "int64",
 3335. "description": "index of the issue",
 3336. "name": "index",
 3337. "in": "path",
 3338. "required": true
 3339. },
 3340. {
 3341. "type": "integer",
 3342. "format": "int64",
 3343. "description": "id of the label to remove",
 3344. "name": "id",
 3345. "in": "path",
 3346. "required": true
 3347. }
 3348. ],
 3349. "responses": {
 3350. "204": {
 3351. "$ref": "#/responses/empty"
 3352. }
 3353. }
 3354. }
 3355. },
 3356. "/repos/{owner}/{repo}/issues/{index}/stopwatch/start": {
 3357. "post": {
 3358. "consumes": [
 3359. "application/json"
 3360. ],
 3361. "produces": [
 3362. "application/json"
 3363. ],
 3364. "tags": [
 3365. "issue"
 3366. ],
 3367. "summary": "Start stopwatch on an issue.",
 3368. "operationId": "issueStartStopWatch",
 3369. "parameters": [
 3370. {
 3371. "type": "string",
 3372. "description": "owner of the repo",
 3373. "name": "owner",
 3374. "in": "path",
 3375. "required": true
 3376. },
 3377. {
 3378. "type": "string",
 3379. "description": "name of the repo",
 3380. "name": "repo",
 3381. "in": "path",
 3382. "required": true
 3383. },
 3384. {
 3385. "type": "integer",
 3386. "format": "int64",
 3387. "description": "index of the issue to create the stopwatch on",
 3388. "name": "index",
 3389. "in": "path",
 3390. "required": true
 3391. }
 3392. ],
 3393. "responses": {
 3394. "201": {
 3395. "$ref": "#/responses/empty"
 3396. },
 3397. "403": {
 3398. "description": "Not repo writer, user does not have rights to toggle stopwatch"
 3399. },
 3400. "404": {
 3401. "description": "Issue not found"
 3402. },
 3403. "409": {
 3404. "description": "Cannot start a stopwatch again if it already exists"
 3405. }
 3406. }
 3407. }
 3408. },
 3409. "/repos/{owner}/{repo}/issues/{index}/stopwatch/stop": {
 3410. "post": {
 3411. "consumes": [
 3412. "application/json"
 3413. ],
 3414. "produces": [
 3415. "application/json"
 3416. ],
 3417. "tags": [
 3418. "issue"
 3419. ],
 3420. "summary": "Stop an issue's existing stopwatch.",
 3421. "operationId": "issueStopWatch",
 3422. "parameters": [
 3423. {
 3424. "type": "string",
 3425. "description": "owner of the repo",
 3426. "name": "owner",
 3427. "in": "path",
 3428. "required": true
 3429. },
 3430. {
 3431. "type": "string",
 3432. "description": "name of the repo",
 3433. "name": "repo",
 3434. "in": "path",
 3435. "required": true
 3436. },
 3437. {
 3438. "type": "integer",
 3439. "format": "int64",
 3440. "description": "index of the issue to stop the stopwatch on",
 3441. "name": "index",
 3442. "in": "path",
 3443. "required": true
 3444. }
 3445. ],
 3446. "responses": {
 3447. "201": {
 3448. "$ref": "#/responses/empty"
 3449. },
 3450. "403": {
 3451. "description": "Not repo writer, user does not have rights to toggle stopwatch"
 3452. },
 3453. "404": {
 3454. "description": "Issue not found"
 3455. },
 3456. "409": {
 3457. "description": "Cannot stop a non existent stopwatch"
 3458. }
 3459. }
 3460. }
 3461. },
 3462. "/repos/{owner}/{repo}/keys": {
 3463. "get": {
 3464. "produces": [
 3465. "application/json"
 3466. ],
 3467. "tags": [
 3468. "repository"
 3469. ],
 3470. "summary": "List a repository's keys",
 3471. "operationId": "repoListKeys",
 3472. "parameters": [
 3473. {
 3474. "type": "string",
 3475. "description": "owner of the repo",
 3476. "name": "owner",
 3477. "in": "path",
 3478. "required": true
 3479. },
 3480. {
 3481. "type": "string",
 3482. "description": "name of the repo",
 3483. "name": "repo",
 3484. "in": "path",
 3485. "required": true
 3486. },
 3487. {
 3488. "type": "integer",
 3489. "description": "the key_id to search for",
 3490. "name": "key_id",
 3491. "in": "query"
 3492. },
 3493. {
 3494. "type": "string",
 3495. "description": "fingerprint of the key",
 3496. "name": "fingerprint",
 3497. "in": "query"
 3498. }
 3499. ],
 3500. "responses": {
 3501. "200": {
 3502. "$ref": "#/responses/DeployKeyList"
 3503. }
 3504. }
 3505. },
 3506. "post": {
 3507. "consumes": [
 3508. "application/json"
 3509. ],
 3510. "produces": [
 3511. "application/json"
 3512. ],
 3513. "tags": [
 3514. "repository"
 3515. ],
 3516. "summary": "Add a key to a repository",
 3517. "operationId": "repoCreateKey",
 3518. "parameters": [
 3519. {
 3520. "type": "string",
 3521. "description": "owner of the repo",
 3522. "name": "owner",
 3523. "in": "path",
 3524. "required": true
 3525. },
 3526. {
 3527. "type": "string",
 3528. "description": "name of the repo",
 3529. "name": "repo",
 3530. "in": "path",
 3531. "required": true
 3532. },
 3533. {
 3534. "name": "body",
 3535. "in": "body",
 3536. "schema": {
 3537. "$ref": "#/definitions/CreateKeyOption"
 3538. }
 3539. }
 3540. ],
 3541. "responses": {
 3542. "201": {
 3543. "$ref": "#/responses/DeployKey"
 3544. }
 3545. }
 3546. }
 3547. },
 3548. "/repos/{owner}/{repo}/keys/{id}": {
 3549. "get": {
 3550. "produces": [
 3551. "application/json"
 3552. ],
 3553. "tags": [
 3554. "repository"
 3555. ],
 3556. "summary": "Get a repository's key by id",
 3557. "operationId": "repoGetKey",
 3558. "parameters": [
 3559. {
 3560. "type": "string",
 3561. "description": "owner of the repo",
 3562. "name": "owner",
 3563. "in": "path",
 3564. "required": true
 3565. },
 3566. {
 3567. "type": "string",
 3568. "description": "name of the repo",
 3569. "name": "repo",
 3570. "in": "path",
 3571. "required": true
 3572. },
 3573. {
 3574. "type": "integer",
 3575. "format": "int64",
 3576. "description": "id of the key to get",
 3577. "name": "id",
 3578. "in": "path",
 3579. "required": true
 3580. }
 3581. ],
 3582. "responses": {
 3583. "200": {
 3584. "$ref": "#/responses/DeployKey"
 3585. }
 3586. }
 3587. },
 3588. "delete": {
 3589. "tags": [
 3590. "repository"
 3591. ],
 3592. "summary": "Delete a key from a repository",
 3593. "operationId": "repoDeleteKey",
 3594. "parameters": [
 3595. {
 3596. "type": "string",
 3597. "description": "owner of the repo",
 3598. "name": "owner",
 3599. "in": "path",
 3600. "required": true
 3601. },
 3602. {
 3603. "type": "string",
 3604. "description": "name of the repo",
 3605. "name": "repo",
 3606. "in": "path",
 3607. "required": true
 3608. },
 3609. {
 3610. "type": "integer",
 3611. "format": "int64",
 3612. "description": "id of the key to delete",
 3613. "name": "id",
 3614. "in": "path",
 3615. "required": true
 3616. }
 3617. ],
 3618. "responses": {
 3619. "204": {
 3620. "$ref": "#/responses/empty"
 3621. }
 3622. }
 3623. }
 3624. },
 3625. "/repos/{owner}/{repo}/labels": {
 3626. "get": {
 3627. "produces": [
 3628. "application/json"
 3629. ],
 3630. "tags": [
 3631. "issue"
 3632. ],
 3633. "summary": "Get all of a repository's labels",
 3634. "operationId": "issueListLabels",
 3635. "parameters": [
 3636. {
 3637. "type": "string",
 3638. "description": "owner of the repo",
 3639. "name": "owner",
 3640. "in": "path",
 3641. "required": true
 3642. },
 3643. {
 3644. "type": "string",
 3645. "description": "name of the repo",
 3646. "name": "repo",
 3647. "in": "path",
 3648. "required": true
 3649. }
 3650. ],
 3651. "responses": {
 3652. "200": {
 3653. "$ref": "#/responses/LabelList"
 3654. }
 3655. }
 3656. },
 3657. "post": {
 3658. "consumes": [
 3659. "application/json"
 3660. ],
 3661. "produces": [
 3662. "application/json"
 3663. ],
 3664. "tags": [
 3665. "issue"
 3666. ],
 3667. "summary": "Create a label",
 3668. "operationId": "issueCreateLabel",
 3669. "parameters": [
 3670. {
 3671. "type": "string",
 3672. "description": "owner of the repo",
 3673. "name": "owner",
 3674. "in": "path",
 3675. "required": true
 3676. },
 3677. {
 3678. "type": "string",
 3679. "description": "name of the repo",
 3680. "name": "repo",
 3681. "in": "path",
 3682. "required": true
 3683. },
 3684. {
 3685. "name": "body",
 3686. "in": "body",
 3687. "schema": {
 3688. "$ref": "#/definitions/CreateLabelOption"
 3689. }
 3690. }
 3691. ],
 3692. "responses": {
 3693. "201": {
 3694. "$ref": "#/responses/Label"
 3695. }
 3696. }
 3697. }
 3698. },
 3699. "/repos/{owner}/{repo}/labels/{id}": {
 3700. "get": {
 3701. "produces": [
 3702. "application/json"
 3703. ],
 3704. "tags": [
 3705. "issue"
 3706. ],
 3707. "summary": "Get a single label",
 3708. "operationId": "issueGetLabel",
 3709. "parameters": [
 3710. {
 3711. "type": "string",
 3712. "description": "owner of the repo",
 3713. "name": "owner",
 3714. "in": "path",
 3715. "required": true
 3716. },
 3717. {
 3718. "type": "string",
 3719. "description": "name of the repo",
 3720. "name": "repo",
 3721. "in": "path",
 3722. "required": true
 3723. },
 3724. {
 3725. "type": "integer",
 3726. "format": "int64",
 3727. "description": "id of the label to get",
 3728. "name": "id",
 3729. "in": "path",
 3730. "required": true
 3731. }
 3732. ],
 3733. "responses": {
 3734. "200": {
 3735. "$ref": "#/responses/Label"
 3736. }
 3737. }
 3738. },
 3739. "delete": {
 3740. "tags": [
 3741. "issue"
 3742. ],
 3743. "summary": "Delete a label",
 3744. "operationId": "issueDeleteLabel",
 3745. "parameters": [
 3746. {
 3747. "type": "string",
 3748. "description": "owner of the repo",
 3749. "name": "owner",
 3750. "in": "path",
 3751. "required": true
 3752. },
 3753. {
 3754. "type": "string",
 3755. "description": "name of the repo",
 3756. "name": "repo",
 3757. "in": "path",
 3758. "required": true
 3759. },
 3760. {
 3761. "type": "integer",
 3762. "format": "int64",
 3763. "description": "id of the label to delete",
 3764. "name": "id",
 3765. "in": "path",
 3766. "required": true
 3767. }
 3768. ],
 3769. "responses": {
 3770. "204": {
 3771. "$ref": "#/responses/empty"
 3772. }
 3773. }
 3774. },
 3775. "patch": {
 3776. "consumes": [
 3777. "application/json"
 3778. ],
 3779. "produces": [
 3780. "application/json"
 3781. ],
 3782. "tags": [
 3783. "issue"
 3784. ],
 3785. "summary": "Update a label",
 3786. "operationId": "issueEditLabel",
 3787. "parameters": [
 3788. {
 3789. "type": "string",
 3790. "description": "owner of the repo",
 3791. "name": "owner",
 3792. "in": "path",
 3793. "required": true
 3794. },
 3795. {
 3796. "type": "string",
 3797. "description": "name of the repo",
 3798. "name": "repo",
 3799. "in": "path",
 3800. "required": true
 3801. },
 3802. {
 3803. "type": "integer",
 3804. "format": "int64",
 3805. "description": "id of the label to edit",
 3806. "name": "id",
 3807. "in": "path",
 3808. "required": true
 3809. },
 3810. {
 3811. "name": "body",
 3812. "in": "body",
 3813. "schema": {
 3814. "$ref": "#/definitions/EditLabelOption"
 3815. }
 3816. }
 3817. ],
 3818. "responses": {
 3819. "200": {
 3820. "$ref": "#/responses/Label"
 3821. }
 3822. }
 3823. }
 3824. },
 3825. "/repos/{owner}/{repo}/milestones": {
 3826. "get": {
 3827. "produces": [
 3828. "application/json"
 3829. ],
 3830. "tags": [
 3831. "issue"
 3832. ],
 3833. "summary": "Get all of a repository's opened milestones",
 3834. "operationId": "issueGetMilestonesList",
 3835. "parameters": [
 3836. {
 3837. "type": "string",
 3838. "description": "owner of the repo",
 3839. "name": "owner",
 3840. "in": "path",
 3841. "required": true
 3842. },
 3843. {
 3844. "type": "string",
 3845. "description": "name of the repo",
 3846. "name": "repo",
 3847. "in": "path",
 3848. "required": true
 3849. }
 3850. ],
 3851. "responses": {
 3852. "200": {
 3853. "$ref": "#/responses/MilestoneList"
 3854. }
 3855. }
 3856. },
 3857. "post": {
 3858. "consumes": [
 3859. "application/json"
 3860. ],
 3861. "produces": [
 3862. "application/json"
 3863. ],
 3864. "tags": [
 3865. "issue"
 3866. ],
 3867. "summary": "Create a milestone",
 3868. "operationId": "issueCreateMilestone",
 3869. "parameters": [
 3870. {
 3871. "type": "string",
 3872. "description": "owner of the repo",
 3873. "name": "owner",
 3874. "in": "path",
 3875. "required": true
 3876. },
 3877. {
 3878. "type": "string",
 3879. "description": "name of the repo",
 3880. "name": "repo",
 3881. "in": "path",
 3882. "required": true
 3883. },
 3884. {
 3885. "name": "body",
 3886. "in": "body",
 3887. "schema": {
 3888. "$ref": "#/definitions/CreateMilestoneOption"
 3889. }
 3890. }
 3891. ],
 3892. "responses": {
 3893. "201": {
 3894. "$ref": "#/responses/Milestone"
 3895. }
 3896. }
 3897. }
 3898. },
 3899. "/repos/{owner}/{repo}/milestones/{id}": {
 3900. "get": {
 3901. "produces": [
 3902. "application/json"
 3903. ],
 3904. "tags": [
 3905. "issue"
 3906. ],
 3907. "summary": "Get a milestone",
 3908. "operationId": "issueGetMilestone",
 3909. "parameters": [
 3910. {
 3911. "type": "string",
 3912. "description": "owner of the repo",
 3913. "name": "owner",
 3914. "in": "path",
 3915. "required": true
 3916. },
 3917. {
 3918. "type": "string",
 3919. "description": "name of the repo",
 3920. "name": "repo",
 3921. "in": "path",
 3922. "required": true
 3923. },
 3924. {
 3925. "type": "integer",
 3926. "format": "int64",
 3927. "description": "id of the milestone",
 3928. "name": "id",
 3929. "in": "path",
 3930. "required": true
 3931. }
 3932. ],
 3933. "responses": {
 3934. "200": {
 3935. "$ref": "#/responses/Milestone"
 3936. }
 3937. }
 3938. },
 3939. "delete": {
 3940. "tags": [
 3941. "issue"
 3942. ],
 3943. "summary": "Delete a milestone",
 3944. "operationId": "issueDeleteMilestone",
 3945. "parameters": [
 3946. {
 3947. "type": "string",
 3948. "description": "owner of the repo",
 3949. "name": "owner",
 3950. "in": "path",
 3951. "required": true
 3952. },
 3953. {
 3954. "type": "string",
 3955. "description": "name of the repo",
 3956. "name": "repo",
 3957. "in": "path",
 3958. "required": true
 3959. },
 3960. {
 3961. "type": "integer",
 3962. "format": "int64",
 3963. "description": "id of the milestone to delete",
 3964. "name": "id",
 3965. "in": "path",
 3966. "required": true
 3967. }
 3968. ],
 3969. "responses": {
 3970. "204": {
 3971. "$ref": "#/responses/empty"
 3972. }
 3973. }
 3974. },
 3975. "patch": {
 3976. "consumes": [
 3977. "application/json"
 3978. ],
 3979. "produces": [
 3980. "application/json"
 3981. ],
 3982. "tags": [
 3983. "issue"
 3984. ],
 3985. "summary": "Update a milestone",
 3986. "operationId": "issueEditMilestone",
 3987. "parameters": [
 3988. {
 3989. "type": "string",
 3990. "description": "owner of the repo",
 3991. "name": "owner",
 3992. "in": "path",
 3993. "required": true
 3994. },
 3995. {
 3996. "type": "string",
 3997. "description": "name of the repo",
 3998. "name": "repo",
 3999. "in": "path",
 4000. "required": true
 4001. },
 4002. {
 4003. "type": "integer",
 4004. "format": "int64",
 4005. "description": "id of the milestone",
 4006. "name": "id",
 4007. "in": "path",
 4008. "required": true
 4009. },
 4010. {
 4011. "name": "body",
 4012. "in": "body",
 4013. "schema": {
 4014. "$ref": "#/definitions/EditMilestoneOption"
 4015. }
 4016. }
 4017. ],
 4018. "responses": {
 4019. "200": {
 4020. "$ref": "#/responses/Milestone"
 4021. }
 4022. }
 4023. }
 4024. },
 4025. "/repos/{owner}/{repo}/mirror-sync": {
 4026. "post": {
 4027. "produces": [
 4028. "application/json"
 4029. ],
 4030. "tags": [
 4031. "repository"
 4032. ],
 4033. "summary": "Sync a mirrored repository",
 4034. "operationId": "repoMirrorSync",
 4035. "parameters": [
 4036. {
 4037. "type": "string",
 4038. "description": "owner of the repo to sync",
 4039. "name": "owner",
 4040. "in": "path",
 4041. "required": true
 4042. },
 4043. {
 4044. "type": "string",
 4045. "description": "name of the repo to sync",
 4046. "name": "repo",
 4047. "in": "path",
 4048. "required": true
 4049. }
 4050. ],
 4051. "responses": {
 4052. "200": {
 4053. "$ref": "#/responses/empty"
 4054. }
 4055. }
 4056. }
 4057. },
 4058. "/repos/{owner}/{repo}/pulls": {
 4059. "get": {
 4060. "produces": [
 4061. "application/json"
 4062. ],
 4063. "tags": [
 4064. "repository"
 4065. ],
 4066. "summary": "List a repo's pull requests",
 4067. "operationId": "repoListPullRequests",
 4068. "parameters": [
 4069. {
 4070. "type": "string",
 4071. "description": "owner of the repo",
 4072. "name": "owner",
 4073. "in": "path",
 4074. "required": true
 4075. },
 4076. {
 4077. "type": "string",
 4078. "description": "name of the repo",
 4079. "name": "repo",
 4080. "in": "path",
 4081. "required": true
 4082. },
 4083. {
 4084. "type": "integer",
 4085. "description": "Page number",
 4086. "name": "page",
 4087. "in": "query"
 4088. },
 4089. {
 4090. "enum": [
 4091. "closed",
 4092. "open",
 4093. "all"
 4094. ],
 4095. "type": "string",
 4096. "description": "State of pull request: open or closed (optional)",
 4097. "name": "state",
 4098. "in": "query"
 4099. },
 4100. {
 4101. "enum": [
 4102. "oldest",
 4103. "recentupdate",
 4104. "leastupdate",
 4105. "mostcomment",
 4106. "leastcomment",
 4107. "priority"
 4108. ],
 4109. "type": "string",
 4110. "description": "Type of sort",
 4111. "name": "sort",
 4112. "in": "query"
 4113. },
 4114. {
 4115. "type": "integer",
 4116. "format": "int64",
 4117. "description": "ID of the milestone",
 4118. "name": "milestone",
 4119. "in": "query"
 4120. },
 4121. {
 4122. "type": "array",
 4123. "items": {
 4124. "type": "integer",
 4125. "format": "int64"
 4126. },
 4127. "collectionFormat": "multi",
 4128. "description": "Label IDs",
 4129. "name": "labels",
 4130. "in": "query"
 4131. }
 4132. ],
 4133. "responses": {
 4134. "200": {
 4135. "$ref": "#/responses/PullRequestList"
 4136. }
 4137. }
 4138. },
 4139. "post": {
 4140. "consumes": [
 4141. "application/json"
 4142. ],
 4143. "produces": [
 4144. "application/json"
 4145. ],
 4146. "tags": [
 4147. "repository"
 4148. ],
 4149. "summary": "Create a pull request",
 4150. "operationId": "repoCreatePullRequest",
 4151. "parameters": [
 4152. {
 4153. "type": "string",
 4154. "description": "owner of the repo",
 4155. "name": "owner",
 4156. "in": "path",
 4157. "required": true
 4158. },
 4159. {
 4160. "type": "string",
 4161. "description": "name of the repo",
 4162. "name": "repo",
 4163. "in": "path",
 4164. "required": true
 4165. },
 4166. {
 4167. "name": "body",
 4168. "in": "body",
 4169. "schema": {
 4170. "$ref": "#/definitions/CreatePullRequestOption"
 4171. }
 4172. }
 4173. ],
 4174. "responses": {
 4175. "201": {
 4176. "$ref": "#/responses/PullRequest"
 4177. }
 4178. }
 4179. }
 4180. },
 4181. "/repos/{owner}/{repo}/pulls/{index}": {
 4182. "get": {
 4183. "produces": [
 4184. "application/json"
 4185. ],
 4186. "tags": [
 4187. "repository"
 4188. ],
 4189. "summary": "Get a pull request",
 4190. "operationId": "repoGetPullRequest",
 4191. "parameters": [
 4192. {
 4193. "type": "string",
 4194. "description": "owner of the repo",
 4195. "name": "owner",
 4196. "in": "path",
 4197. "required": true
 4198. },
 4199. {
 4200. "type": "string",
 4201. "description": "name of the repo",
 4202. "name": "repo",
 4203. "in": "path",
 4204. "required": true
 4205. },
 4206. {
 4207. "type": "integer",
 4208. "format": "int64",
 4209. "description": "index of the pull request to get",
 4210. "name": "index",
 4211. "in": "path",
 4212. "required": true
 4213. }
 4214. ],
 4215. "responses": {
 4216. "200": {
 4217. "$ref": "#/responses/PullRequest"
 4218. }
 4219. }
 4220. },
 4221. "patch": {
 4222. "consumes": [
 4223. "application/json"
 4224. ],
 4225. "produces": [
 4226. "application/json"
 4227. ],
 4228. "tags": [
 4229. "repository"
 4230. ],
 4231. "summary": "Update a pull request",
 4232. "operationId": "repoEditPullRequest",
 4233. "parameters": [
 4234. {
 4235. "type": "string",
 4236. "description": "owner of the repo",
 4237. "name": "owner",
 4238. "in": "path",
 4239. "required": true
 4240. },
 4241. {
 4242. "type": "string",
 4243. "description": "name of the repo",
 4244. "name": "repo",
 4245. "in": "path",
 4246. "required": true
 4247. },
 4248. {
 4249. "type": "integer",
 4250. "format": "int64",
 4251. "description": "index of the pull request to edit",
 4252. "name": "index",
 4253. "in": "path",
 4254. "required": true
 4255. },
 4256. {
 4257. "name": "body",
 4258. "in": "body",
 4259. "schema": {
 4260. "$ref": "#/definitions/EditPullRequestOption"
 4261. }
 4262. }
 4263. ],
 4264. "responses": {
 4265. "201": {
 4266. "$ref": "#/responses/PullRequest"
 4267. }
 4268. }
 4269. }
 4270. },
 4271. "/repos/{owner}/{repo}/pulls/{index}/merge": {
 4272. "get": {
 4273. "produces": [
 4274. "application/json"
 4275. ],
 4276. "tags": [
 4277. "repository"
 4278. ],
 4279. "summary": "Check if a pull request has been merged",
 4280. "operationId": "repoPullRequestIsMerged",
 4281. "parameters": [
 4282. {
 4283. "type": "string",
 4284. "description": "owner of the repo",
 4285. "name": "owner",
 4286. "in": "path",
 4287. "required": true
 4288. },
 4289. {
 4290. "type": "string",
 4291. "description": "name of the repo",
 4292. "name": "repo",
 4293. "in": "path",
 4294. "required": true
 4295. },
 4296. {
 4297. "type": "integer",
 4298. "format": "int64",
 4299. "description": "index of the pull request",
 4300. "name": "index",
 4301. "in": "path",
 4302. "required": true
 4303. }
 4304. ],
 4305. "responses": {
 4306. "204": {
 4307. "description": "pull request has been merged"
 4308. },
 4309. "404": {
 4310. "description": "pull request has not been merged"
 4311. }
 4312. }
 4313. },
 4314. "post": {
 4315. "produces": [
 4316. "application/json"
 4317. ],
 4318. "tags": [
 4319. "repository"
 4320. ],
 4321. "summary": "Merge a pull request",
 4322. "operationId": "repoMergePullRequest",
 4323. "parameters": [
 4324. {
 4325. "type": "string",
 4326. "description": "owner of the repo",
 4327. "name": "owner",
 4328. "in": "path",
 4329. "required": true
 4330. },
 4331. {
 4332. "type": "string",
 4333. "description": "name of the repo",
 4334. "name": "repo",
 4335. "in": "path",
 4336. "required": true
 4337. },
 4338. {
 4339. "type": "integer",
 4340. "format": "int64",
 4341. "description": "index of the pull request to merge",
 4342. "name": "index",
 4343. "in": "path",
 4344. "required": true
 4345. },
 4346. {
 4347. "name": "body",
 4348. "in": "body",
 4349. "schema": {
 4350. "$ref": "#/definitions/MergePullRequestOption"
 4351. }
 4352. }
 4353. ],
 4354. "responses": {
 4355. "200": {
 4356. "$ref": "#/responses/empty"
 4357. },
 4358. "405": {
 4359. "$ref": "#/responses/empty"
 4360. }
 4361. }
 4362. }
 4363. },
 4364. "/repos/{owner}/{repo}/raw/{filepath}": {
 4365. "get": {
 4366. "produces": [
 4367. "application/json"
 4368. ],
 4369. "tags": [
 4370. "repository"
 4371. ],
 4372. "summary": "Get a file from a repository",
 4373. "operationId": "repoGetRawFile",
 4374. "parameters": [
 4375. {
 4376. "type": "string",
 4377. "description": "owner of the repo",
 4378. "name": "owner",
 4379. "in": "path",
 4380. "required": true
 4381. },
 4382. {
 4383. "type": "string",
 4384. "description": "name of the repo",
 4385. "name": "repo",
 4386. "in": "path",
 4387. "required": true
 4388. },
 4389. {
 4390. "type": "string",
 4391. "description": "filepath of the file to get",
 4392. "name": "filepath",
 4393. "in": "path",
 4394. "required": true
 4395. }
 4396. ],
 4397. "responses": {
 4398. "200": {
 4399. "description": "success"
 4400. }
 4401. }
 4402. }
 4403. },
 4404. "/repos/{owner}/{repo}/releases": {
 4405. "get": {
 4406. "produces": [
 4407. "application/json"
 4408. ],
 4409. "tags": [
 4410. "repository"
 4411. ],
 4412. "summary": "List a repo's releases",
 4413. "operationId": "repoListReleases",
 4414. "parameters": [
 4415. {
 4416. "type": "string",
 4417. "description": "owner of the repo",
 4418. "name": "owner",
 4419. "in": "path",
 4420. "required": true
 4421. },
 4422. {
 4423. "type": "string",
 4424. "description": "name of the repo",
 4425. "name": "repo",
 4426. "in": "path",
 4427. "required": true
 4428. },
 4429. {
 4430. "type": "integer",
 4431. "description": "page wants to load",
 4432. "name": "page",
 4433. "in": "query"
 4434. },
 4435. {
 4436. "type": "integer",
 4437. "description": "items count every page wants to load",
 4438. "name": "per_page",
 4439. "in": "query"
 4440. }
 4441. ],
 4442. "responses": {
 4443. "200": {
 4444. "$ref": "#/responses/ReleaseList"
 4445. }
 4446. }
 4447. },
 4448. "post": {
 4449. "consumes": [
 4450. "application/json"
 4451. ],
 4452. "produces": [
 4453. "application/json"
 4454. ],
 4455. "tags": [
 4456. "repository"
 4457. ],
 4458. "summary": "Create a release",
 4459. "operationId": "repoCreateRelease",
 4460. "parameters": [
 4461. {
 4462. "type": "string",
 4463. "description": "owner of the repo",
 4464. "name": "owner",
 4465. "in": "path",
 4466. "required": true
 4467. },
 4468. {
 4469. "type": "string",
 4470. "description": "name of the repo",
 4471. "name": "repo",
 4472. "in": "path",
 4473. "required": true
 4474. },
 4475. {
 4476. "name": "body",
 4477. "in": "body",
 4478. "schema": {
 4479. "$ref": "#/definitions/CreateReleaseOption"
 4480. }
 4481. }
 4482. ],
 4483. "responses": {
 4484. "201": {
 4485. "$ref": "#/responses/Release"
 4486. }
 4487. }
 4488. }
 4489. },
 4490. "/repos/{owner}/{repo}/releases/{id}": {
 4491. "get": {
 4492. "produces": [
 4493. "application/json"
 4494. ],
 4495. "tags": [
 4496. "repository"
 4497. ],
 4498. "summary": "Get a release",
 4499. "operationId": "repoGetRelease",
 4500. "parameters": [
 4501. {
 4502. "type": "string",
 4503. "description": "owner of the repo",
 4504. "name": "owner",
 4505. "in": "path",
 4506. "required": true
 4507. },
 4508. {
 4509. "type": "string",
 4510. "description": "name of the repo",
 4511. "name": "repo",
 4512. "in": "path",
 4513. "required": true
 4514. },
 4515. {
 4516. "type": "integer",
 4517. "format": "int64",
 4518. "description": "id of the release to get",
 4519. "name": "id",
 4520. "in": "path",
 4521. "required": true
 4522. }
 4523. ],
 4524. "responses": {
 4525. "200": {
 4526. "$ref": "#/responses/Release"
 4527. }
 4528. }
 4529. },
 4530. "delete": {
 4531. "tags": [
 4532. "repository"
 4533. ],
 4534. "summary": "Delete a release",
 4535. "operationId": "repoDeleteRelease",
 4536. "parameters": [
 4537. {
 4538. "type": "string",
 4539. "description": "owner of the repo",
 4540. "name": "owner",
 4541. "in": "path",
 4542. "required": true
 4543. },
 4544. {
 4545. "type": "string",
 4546. "description": "name of the repo",
 4547. "name": "repo",
 4548. "in": "path",
 4549. "required": true
 4550. },
 4551. {
 4552. "type": "integer",
 4553. "format": "int64",
 4554. "description": "id of the release to delete",
 4555. "name": "id",
 4556. "in": "path",
 4557. "required": true
 4558. }
 4559. ],
 4560. "responses": {
 4561. "204": {
 4562. "$ref": "#/responses/empty"
 4563. }
 4564. }
 4565. },
 4566. "patch": {
 4567. "consumes": [
 4568. "application/json"
 4569. ],
 4570. "produces": [
 4571. "application/json"
 4572. ],
 4573. "tags": [
 4574. "repository"
 4575. ],
 4576. "summary": "Update a release",
 4577. "operationId": "repoEditRelease",
 4578. "parameters": [
 4579. {
 4580. "type": "string",
 4581. "description": "owner of the repo",
 4582. "name": "owner",
 4583. "in": "path",
 4584. "required": true
 4585. },
 4586. {
 4587. "type": "string",
 4588. "description": "name of the repo",
 4589. "name": "repo",
 4590. "in": "path",
 4591. "required": true
 4592. },
 4593. {
 4594. "type": "integer",
 4595. "format": "int64",
 4596. "description": "id of the release to edit",
 4597. "name": "id",
 4598. "in": "path",
 4599. "required": true
 4600. },
 4601. {
 4602. "name": "body",
 4603. "in": "body",
 4604. "schema": {
 4605. "$ref": "#/definitions/EditReleaseOption"
 4606. }
 4607. }
 4608. ],
 4609. "responses": {
 4610. "200": {
 4611. "$ref": "#/responses/Release"
 4612. }
 4613. }
 4614. }
 4615. },
 4616. "/repos/{owner}/{repo}/releases/{id}/assets": {
 4617. "get": {
 4618. "produces": [
 4619. "application/json"
 4620. ],
 4621. "tags": [
 4622. "repository"
 4623. ],
 4624. "summary": "List release's attachments",
 4625. "operationId": "repoListReleaseAttachments",
 4626. "parameters": [
 4627. {
 4628. "type": "string",
 4629. "description": "owner of the repo",
 4630. "name": "owner",
 4631. "in": "path",
 4632. "required": true
 4633. },
 4634. {
 4635. "type": "string",
 4636. "description": "name of the repo",
 4637. "name": "repo",
 4638. "in": "path",
 4639. "required": true
 4640. },
 4641. {
 4642. "type": "integer",
 4643. "format": "int64",
 4644. "description": "id of the release",
 4645. "name": "id",
 4646. "in": "path",
 4647. "required": true
 4648. }
 4649. ],
 4650. "responses": {
 4651. "200": {
 4652. "$ref": "#/responses/AttachmentList"
 4653. }
 4654. }
 4655. },
 4656. "post": {
 4657. "consumes": [
 4658. "multipart/form-data"
 4659. ],
 4660. "produces": [
 4661. "application/json"
 4662. ],
 4663. "tags": [
 4664. "repository"
 4665. ],
 4666. "summary": "Create a release attachment",
 4667. "operationId": "repoCreateReleaseAttachment",
 4668. "parameters": [
 4669. {
 4670. "type": "string",
 4671. "description": "owner of the repo",
 4672. "name": "owner",
 4673. "in": "path",
 4674. "required": true
 4675. },
 4676. {
 4677. "type": "string",
 4678. "description": "name of the repo",
 4679. "name": "repo",
 4680. "in": "path",
 4681. "required": true
 4682. },
 4683. {
 4684. "type": "integer",
 4685. "format": "int64",
 4686. "description": "id of the release",
 4687. "name": "id",
 4688. "in": "path",
 4689. "required": true
 4690. },
 4691. {
 4692. "type": "string",
 4693. "description": "name of the attachment",
 4694. "name": "name",
 4695. "in": "query"
 4696. },
 4697. {
 4698. "type": "file",
 4699. "description": "attachment to upload",
 4700. "name": "attachment",
 4701. "in": "formData",
 4702. "required": true
 4703. }
 4704. ],
 4705. "responses": {
 4706. "201": {
 4707. "$ref": "#/responses/Attachment"
 4708. }
 4709. }
 4710. }
 4711. },
 4712. "/repos/{owner}/{repo}/releases/{id}/assets/{attachment_id}": {
 4713. "get": {
 4714. "produces": [
 4715. "application/json"
 4716. ],
 4717. "tags": [
 4718. "repository"
 4719. ],
 4720. "summary": "Get a release attachment",
 4721. "operationId": "repoGetReleaseAttachment",
 4722. "parameters": [
 4723. {
 4724. "type": "string",
 4725. "description": "owner of the repo",
 4726. "name": "owner",
 4727. "in": "path",
 4728. "required": true
 4729. },
 4730. {
 4731. "type": "string",
 4732. "description": "name of the repo",
 4733. "name": "repo",
 4734. "in": "path",
 4735. "required": true
 4736. },
 4737. {
 4738. "type": "integer",
 4739. "format": "int64",
 4740. "description": "id of the release",
 4741. "name": "id",
 4742. "in": "path",
 4743. "required": true
 4744. },
 4745. {
 4746. "type": "integer",
 4747. "format": "int64",
 4748. "description": "id of the attachment to get",
 4749. "name": "attachment_id",
 4750. "in": "path",
 4751. "required": true
 4752. }
 4753. ],
 4754. "responses": {
 4755. "200": {
 4756. "$ref": "#/responses/Attachment"
 4757. }
 4758. }
 4759. },
 4760. "delete": {
 4761. "produces": [
 4762. "application/json"
 4763. ],
 4764. "tags": [
 4765. "repository"
 4766. ],
 4767. "summary": "Delete a release attachment",
 4768. "operationId": "repoDeleteReleaseAttachment",
 4769. "parameters": [
 4770. {
 4771. "type": "string",
 4772. "description": "owner of the repo",
 4773. "name": "owner",
 4774. "in": "path",
 4775. "required": true
 4776. },
 4777. {
 4778. "type": "string",
 4779. "description": "name of the repo",
 4780. "name": "repo",
 4781. "in": "path",
 4782. "required": true
 4783. },
 4784. {
 4785. "type": "integer",
 4786. "format": "int64",
 4787. "description": "id of the release",
 4788. "name": "id",
 4789. "in": "path",
 4790. "required": true
 4791. },
 4792. {
 4793. "type": "integer",
 4794. "format": "int64",
 4795. "description": "id of the attachment to delete",
 4796. "name": "attachment_id",
 4797. "in": "path",
 4798. "required": true
 4799. }
 4800. ],
 4801. "responses": {
 4802. "204": {
 4803. "$ref": "#/responses/empty"
 4804. }
 4805. }
 4806. },
 4807. "patch": {
 4808. "consumes": [
 4809. "application/json"
 4810. ],
 4811. "produces": [
 4812. "application/json"
 4813. ],
 4814. "tags": [
 4815. "repository"
 4816. ],
 4817. "summary": "Edit a release attachment",
 4818. "operationId": "repoEditReleaseAttachment",
 4819. "parameters": [
 4820. {
 4821. "type": "string",
 4822. "description": "owner of the repo",
 4823. "name": "owner",
 4824. "in": "path",
 4825. "required": true
 4826. },
 4827. {
 4828. "type": "string",
 4829. "description": "name of the repo",
 4830. "name": "repo",
 4831. "in": "path",
 4832. "required": true
 4833. },
 4834. {
 4835. "type": "integer",
 4836. "format": "int64",
 4837. "description": "id of the release",
 4838. "name": "id",
 4839. "in": "path",
 4840. "required": true
 4841. },
 4842. {
 4843. "type": "integer",
 4844. "format": "int64",
 4845. "description": "id of the attachment to edit",
 4846. "name": "attachment_id",
 4847. "in": "path",
 4848. "required": true
 4849. },
 4850. {
 4851. "name": "body",
 4852. "in": "body",
 4853. "schema": {
 4854. "$ref": "#/definitions/EditAttachmentOptions"
 4855. }
 4856. }
 4857. ],
 4858. "responses": {
 4859. "201": {
 4860. "$ref": "#/responses/Attachment"
 4861. }
 4862. }
 4863. }
 4864. },
 4865. "/repos/{owner}/{repo}/stargazers": {
 4866. "get": {
 4867. "produces": [
 4868. "application/json"
 4869. ],
 4870. "tags": [
 4871. "repository"
 4872. ],
 4873. "summary": "List a repo's stargazers",
 4874. "operationId": "repoListStargazers",
 4875. "parameters": [
 4876. {
 4877. "type": "string",
 4878. "description": "owner of the repo",
 4879. "name": "owner",
 4880. "in": "path",
 4881. "required": true
 4882. },
 4883. {
 4884. "type": "string",
 4885. "description": "name of the repo",
 4886. "name": "repo",
 4887. "in": "path",
 4888. "required": true
 4889. }
 4890. ],
 4891. "responses": {
 4892. "200": {
 4893. "$ref": "#/responses/UserList"
 4894. }
 4895. }
 4896. }
 4897. },
 4898. "/repos/{owner}/{repo}/statuses/{sha}": {
 4899. "get": {
 4900. "produces": [
 4901. "application/json"
 4902. ],
 4903. "tags": [
 4904. "repository"
 4905. ],
 4906. "summary": "Get a commit's statuses",
 4907. "operationId": "repoListStatuses",
 4908. "parameters": [
 4909. {
 4910. "type": "string",
 4911. "description": "owner of the repo",
 4912. "name": "owner",
 4913. "in": "path",
 4914. "required": true
 4915. },
 4916. {
 4917. "type": "string",
 4918. "description": "name of the repo",
 4919. "name": "repo",
 4920. "in": "path",
 4921. "required": true
 4922. },
 4923. {
 4924. "type": "string",
 4925. "description": "sha of the commit",
 4926. "name": "sha",
 4927. "in": "path",
 4928. "required": true
 4929. }
 4930. ],
 4931. "responses": {
 4932. "200": {
 4933. "$ref": "#/responses/StatusList"
 4934. }
 4935. }
 4936. },
 4937. "post": {
 4938. "produces": [
 4939. "application/json"
 4940. ],
 4941. "tags": [
 4942. "repository"
 4943. ],
 4944. "summary": "Create a commit status",
 4945. "operationId": "repoCreateStatus",
 4946. "parameters": [
 4947. {
 4948. "type": "string",
 4949. "description": "owner of the repo",
 4950. "name": "owner",
 4951. "in": "path",
 4952. "required": true
 4953. },
 4954. {
 4955. "type": "string",
 4956. "description": "name of the repo",
 4957. "name": "repo",
 4958. "in": "path",
 4959. "required": true
 4960. },
 4961. {
 4962. "type": "string",
 4963. "description": "sha of the commit",
 4964. "name": "sha",
 4965. "in": "path",
 4966. "required": true
 4967. },
 4968. {
 4969. "name": "body",
 4970. "in": "body",
 4971. "schema": {
 4972. "$ref": "#/definitions/CreateStatusOption"
 4973. }
 4974. }
 4975. ],
 4976. "responses": {
 4977. "200": {
 4978. "$ref": "#/responses/StatusList"
 4979. }
 4980. }
 4981. }
 4982. },
 4983. "/repos/{owner}/{repo}/subscribers": {
 4984. "get": {
 4985. "produces": [
 4986. "application/json"
 4987. ],
 4988. "tags": [
 4989. "repository"
 4990. ],
 4991. "summary": "List a repo's watchers",
 4992. "operationId": "repoListSubscribers",
 4993. "parameters": [
 4994. {
 4995. "type": "string",
 4996. "description": "owner of the repo",
 4997. "name": "owner",
 4998. "in": "path",
 4999. "required": true
 5000. },
 5001. {
 5002. "type": "string",
 5003. "description": "name of the repo",
 5004. "name": "repo",
 5005. "in": "path",
 5006. "required": true
 5007. }
 5008. ],
 5009. "responses": {
 5010. "200": {
 5011. "$ref": "#/responses/UserList"
 5012. }
 5013. }
 5014. }
 5015. },
 5016. "/repos/{owner}/{repo}/subscription": {
 5017. "get": {
 5018. "tags": [
 5019. "repository"
 5020. ],
 5021. "summary": "Check if the current user is watching a repo",
 5022. "operationId": "userCurrentCheckSubscription",
 5023. "parameters": [
 5024. {
 5025. "type": "string",
 5026. "description": "owner of the repo",
 5027. "name": "owner",
 5028. "in": "path",
 5029. "required": true
 5030. },
 5031. {
 5032. "type": "string",
 5033. "description": "name of the repo",
 5034. "name": "repo",
 5035. "in": "path",
 5036. "required": true
 5037. }
 5038. ],
 5039. "responses": {
 5040. "200": {
 5041. "$ref": "#/responses/WatchInfo"
 5042. }
 5043. }
 5044. },
 5045. "put": {
 5046. "tags": [
 5047. "repository"
 5048. ],
 5049. "summary": "Watch a repo",
 5050. "operationId": "userCurrentPutSubscription",
 5051. "parameters": [
 5052. {
 5053. "type": "string",
 5054. "description": "owner of the repo",
 5055. "name": "owner",
 5056. "in": "path",
 5057. "required": true
 5058. },
 5059. {
 5060. "type": "string",
 5061. "description": "name of the repo",
 5062. "name": "repo",
 5063. "in": "path",
 5064. "required": true
 5065. }
 5066. ],
 5067. "responses": {
 5068. "200": {
 5069. "$ref": "#/responses/WatchInfo"
 5070. }
 5071. }
 5072. },
 5073. "delete": {
 5074. "tags": [
 5075. "repository"
 5076. ],
 5077. "summary": "Unwatch a repo",
 5078. "operationId": "userCurrentDeleteSubscription",
 5079. "parameters": [
 5080. {
 5081. "type": "string",
 5082. "description": "owner of the repo",
 5083. "name": "owner",
 5084. "in": "path",
 5085. "required": true
 5086. },
 5087. {
 5088. "type": "string",
 5089. "description": "name of the repo",
 5090. "name": "repo",
 5091. "in": "path",
 5092. "required": true
 5093. }
 5094. ],
 5095. "responses": {
 5096. "204": {
 5097. "$ref": "#/responses/empty"
 5098. }
 5099. }
 5100. }
 5101. },
 5102. "/repos/{owner}/{repo}/tags": {
 5103. "get": {
 5104. "produces": [
 5105. "application/json"
 5106. ],
 5107. "tags": [
 5108. "repository"
 5109. ],
 5110. "summary": "List a repository's tags",
 5111. "operationId": "repoListTags",
 5112. "parameters": [
 5113. {
 5114. "type": "string",
 5115. "description": "owner of the repo",
 5116. "name": "owner",
 5117. "in": "path",
 5118. "required": true
 5119. },
 5120. {
 5121. "type": "string",
 5122. "description": "name of the repo",
 5123. "name": "repo",
 5124. "in": "path",
 5125. "required": true
 5126. }
 5127. ],
 5128. "responses": {
 5129. "200": {
 5130. "$ref": "#/responses/TagList"
 5131. }
 5132. }
 5133. }
 5134. },
 5135. "/repos/{owner}/{repo}/times": {
 5136. "get": {
 5137. "produces": [
 5138. "application/json"
 5139. ],
 5140. "tags": [
 5141. "repository"
 5142. ],
 5143. "summary": "List a repo's tracked times",
 5144. "operationId": "repoTrackedTimes",
 5145. "parameters": [
 5146. {
 5147. "type": "string",
 5148. "description": "owner of the repo",
 5149. "name": "owner",
 5150. "in": "path",
 5151. "required": true
 5152. },
 5153. {
 5154. "type": "string",
 5155. "description": "name of the repo",
 5156. "name": "repo",
 5157. "in": "path",
 5158. "required": true
 5159. }
 5160. ],
 5161. "responses": {
 5162. "200": {
 5163. "$ref": "#/responses/TrackedTimeList"
 5164. }
 5165. }
 5166. }
 5167. },
 5168. "/repos/{owner}/{repo}/times/{user}": {
 5169. "get": {
 5170. "produces": [
 5171. "application/json"
 5172. ],
 5173. "tags": [
 5174. "user"
 5175. ],
 5176. "summary": "List a user's tracked times in a repo",
 5177. "operationId": "userTrackedTimes",
 5178. "parameters": [
 5179. {
 5180. "type": "string",
 5181. "description": "owner of the repo",
 5182. "name": "owner",
 5183. "in": "path",
 5184. "required": true
 5185. },
 5186. {
 5187. "type": "string",
 5188. "description": "name of the repo",
 5189. "name": "repo",
 5190. "in": "path",
 5191. "required": true
 5192. },
 5193. {
 5194. "type": "string",
 5195. "description": "username of user",
 5196. "name": "user",
 5197. "in": "path",
 5198. "required": true
 5199. }
 5200. ],
 5201. "responses": {
 5202. "200": {
 5203. "$ref": "#/responses/TrackedTimeList"
 5204. }
 5205. }
 5206. }
 5207. },
 5208. "/repositories/{id}": {
 5209. "get": {
 5210. "produces": [
 5211. "application/json"
 5212. ],
 5213. "tags": [
 5214. "repository"
 5215. ],
 5216. "summary": "Get a repository by id",
 5217. "operationId": "repoGetByID",
 5218. "parameters": [
 5219. {
 5220. "type": "integer",
 5221. "format": "int64",
 5222. "description": "id of the repo to get",
 5223. "name": "id",
 5224. "in": "path",
 5225. "required": true
 5226. }
 5227. ],
 5228. "responses": {
 5229. "200": {
 5230. "$ref": "#/responses/Repository"
 5231. }
 5232. }
 5233. }
 5234. },
 5235. "/teams/{id}": {
 5236. "get": {
 5237. "produces": [
 5238. "application/json"
 5239. ],
 5240. "tags": [
 5241. "organization"
 5242. ],
 5243. "summary": "Get a team",
 5244. "operationId": "orgGetTeam",
 5245. "parameters": [
 5246. {
 5247. "type": "integer",
 5248. "format": "int64",
 5249. "description": "id of the team to get",
 5250. "name": "id",
 5251. "in": "path",
 5252. "required": true
 5253. }
 5254. ],
 5255. "responses": {
 5256. "200": {
 5257. "$ref": "#/responses/Team"
 5258. }
 5259. }
 5260. },
 5261. "delete": {
 5262. "tags": [
 5263. "organization"
 5264. ],
 5265. "summary": "Delete a team",
 5266. "operationId": "orgDeleteTeam",
 5267. "parameters": [
 5268. {
 5269. "type": "integer",
 5270. "format": "int64",
 5271. "description": "id of the team to delete",
 5272. "name": "id",
 5273. "in": "path",
 5274. "required": true
 5275. }
 5276. ],
 5277. "responses": {
 5278. "204": {
 5279. "description": "team deleted"
 5280. }
 5281. }
 5282. },
 5283. "patch": {
 5284. "consumes": [
 5285. "application/json"
 5286. ],
 5287. "produces": [
 5288. "application/json"
 5289. ],
 5290. "tags": [
 5291. "organization"
 5292. ],
 5293. "summary": "Edit a team",
 5294. "operationId": "orgEditTeam",
 5295. "parameters": [
 5296. {
 5297. "type": "integer",
 5298. "description": "id of the team to edit",
 5299. "name": "id",
 5300. "in": "path",
 5301. "required": true
 5302. },
 5303. {
 5304. "name": "body",
 5305. "in": "body",
 5306. "schema": {
 5307. "$ref": "#/definitions/EditTeamOption"
 5308. }
 5309. }
 5310. ],
 5311. "responses": {
 5312. "200": {
 5313. "$ref": "#/responses/Team"
 5314. }
 5315. }
 5316. }
 5317. },
 5318. "/teams/{id}/members": {
 5319. "get": {
 5320. "produces": [
 5321. "application/json"
 5322. ],
 5323. "tags": [
 5324. "organization"
 5325. ],
 5326. "summary": "List a team's members",
 5327. "operationId": "orgListTeamMembers",
 5328. "parameters": [
 5329. {
 5330. "type": "integer",
 5331. "format": "int64",
 5332. "description": "id of the team",
 5333. "name": "id",
 5334. "in": "path",
 5335. "required": true
 5336. }
 5337. ],
 5338. "responses": {
 5339. "200": {
 5340. "$ref": "#/responses/UserList"
 5341. }
 5342. }
 5343. }
 5344. },
 5345. "/teams/{id}/members/{username}": {
 5346. "get": {
 5347. "produces": [
 5348. "application/json"
 5349. ],
 5350. "tags": [
 5351. "organization"
 5352. ],
 5353. "summary": "List a particular member of team",
 5354. "operationId": "orgListTeamMember",
 5355. "parameters": [
 5356. {
 5357. "type": "integer",
 5358. "format": "int64",
 5359. "description": "id of the team",
 5360. "name": "id",
 5361. "in": "path",
 5362. "required": true
 5363. },
 5364. {
 5365. "type": "string",
 5366. "description": "username of the member to list",
 5367. "name": "username",
 5368. "in": "path",
 5369. "required": true
 5370. }
 5371. ],
 5372. "responses": {
 5373. "200": {
 5374. "$ref": "#/responses/User"
 5375. }
 5376. }
 5377. },
 5378. "put": {
 5379. "produces": [
 5380. "application/json"
 5381. ],
 5382. "tags": [
 5383. "organization"
 5384. ],
 5385. "summary": "Add a team member",
 5386. "operationId": "orgAddTeamMember",
 5387. "parameters": [
 5388. {
 5389. "type": "integer",
 5390. "format": "int64",
 5391. "description": "id of the team",
 5392. "name": "id",
 5393. "in": "path",
 5394. "required": true
 5395. },
 5396. {
 5397. "type": "string",
 5398. "description": "username of the user to add",
 5399. "name": "username",
 5400. "in": "path",
 5401. "required": true
 5402. }
 5403. ],
 5404. "responses": {
 5405. "204": {
 5406. "$ref": "#/responses/empty"
 5407. }
 5408. }
 5409. },
 5410. "delete": {
 5411. "produces": [
 5412. "application/json"
 5413. ],
 5414. "tags": [
 5415. "organization"
 5416. ],
 5417. "summary": "Remove a team member",
 5418. "operationId": "orgRemoveTeamMember",
 5419. "parameters": [
 5420. {
 5421. "type": "integer",
 5422. "format": "int64",
 5423. "description": "id of the team",
 5424. "name": "id",
 5425. "in": "path",
 5426. "required": true
 5427. },
 5428. {
 5429. "type": "string",
 5430. "description": "username of the user to remove",
 5431. "name": "username",
 5432. "in": "path",
 5433. "required": true
 5434. }
 5435. ],
 5436. "responses": {
 5437. "204": {
 5438. "$ref": "#/responses/empty"
 5439. }
 5440. }
 5441. }
 5442. },
 5443. "/teams/{id}/repos": {
 5444. "get": {
 5445. "produces": [
 5446. "application/json"
 5447. ],
 5448. "tags": [
 5449. "organization"
 5450. ],
 5451. "summary": "List a team's repos",
 5452. "operationId": "orgListTeamRepos",
 5453. "parameters": [
 5454. {
 5455. "type": "integer",
 5456. "format": "int64",
 5457. "description": "id of the team",
 5458. "name": "id",
 5459. "in": "path",
 5460. "required": true
 5461. }
 5462. ],
 5463. "responses": {
 5464. "200": {
 5465. "$ref": "#/responses/RepositoryList"
 5466. }
 5467. }
 5468. }
 5469. },
 5470. "/teams/{id}/repos/{org}/{repo}": {
 5471. "put": {
 5472. "produces": [
 5473. "application/json"
 5474. ],
 5475. "tags": [
 5476. "organization"
 5477. ],
 5478. "summary": "Add a repository to a team",
 5479. "operationId": "orgAddTeamRepository",
 5480. "parameters": [
 5481. {
 5482. "type": "integer",
 5483. "format": "int64",
 5484. "description": "id of the team",
 5485. "name": "id",
 5486. "in": "path",
 5487. "required": true
 5488. },
 5489. {
 5490. "type": "string",
 5491. "description": "organization that owns the repo to add",
 5492. "name": "org",
 5493. "in": "path",
 5494. "required": true
 5495. },
 5496. {
 5497. "type": "string",
 5498. "description": "name of the repo to add",
 5499. "name": "repo",
 5500. "in": "path",
 5501. "required": true
 5502. }
 5503. ],
 5504. "responses": {
 5505. "204": {
 5506. "$ref": "#/responses/empty"
 5507. }
 5508. }
 5509. },
 5510. "delete": {
 5511. "description": "This does not delete the repository, it only removes the repository from the team.",
 5512. "produces": [
 5513. "application/json"
 5514. ],
 5515. "tags": [
 5516. "organization"
 5517. ],
 5518. "summary": "Remove a repository from a team",
 5519. "operationId": "orgRemoveTeamRepository",
 5520. "parameters": [
 5521. {
 5522. "type": "integer",
 5523. "format": "int64",
 5524. "description": "id of the team",
 5525. "name": "id",
 5526. "in": "path",
 5527. "required": true
 5528. },
 5529. {
 5530. "type": "string",
 5531. "description": "organization that owns the repo to remove",
 5532. "name": "org",
 5533. "in": "path",
 5534. "required": true
 5535. },
 5536. {
 5537. "type": "string",
 5538. "description": "name of the repo to remove",
 5539. "name": "repo",
 5540. "in": "path",
 5541. "required": true
 5542. }
 5543. ],
 5544. "responses": {
 5545. "204": {
 5546. "$ref": "#/responses/empty"
 5547. }
 5548. }
 5549. }
 5550. },
 5551. "/topics/search": {
 5552. "get": {
 5553. "produces": [
 5554. "application/json"
 5555. ],
 5556. "tags": [
 5557. "repository"
 5558. ],
 5559. "summary": "search topics via keyword",
 5560. "operationId": "topicSearch",
 5561. "parameters": [
 5562. {
 5563. "type": "string",
 5564. "description": "keywords to search",
 5565. "name": "q",
 5566. "in": "query",
 5567. "required": true
 5568. }
 5569. ],
 5570. "responses": {
 5571. "200": {
 5572. "$ref": "#/responses/Repository"
 5573. }
 5574. }
 5575. }
 5576. },
 5577. "/user": {
 5578. "get": {
 5579. "produces": [
 5580. "application/json"
 5581. ],
 5582. "tags": [
 5583. "user"
 5584. ],
 5585. "summary": "Get the authenticated user",
 5586. "operationId": "userGetCurrent",
 5587. "responses": {
 5588. "200": {
 5589. "$ref": "#/responses/User"
 5590. }
 5591. }
 5592. }
 5593. },
 5594. "/user/emails": {
 5595. "get": {
 5596. "produces": [
 5597. "application/json"
 5598. ],
 5599. "tags": [
 5600. "user"
 5601. ],
 5602. "summary": "List the authenticated user's email addresses",
 5603. "operationId": "userListEmails",
 5604. "responses": {
 5605. "200": {
 5606. "$ref": "#/responses/EmailList"
 5607. }
 5608. }
 5609. },
 5610. "post": {
 5611. "produces": [
 5612. "application/json"
 5613. ],
 5614. "tags": [
 5615. "user"
 5616. ],
 5617. "summary": "Add email addresses",
 5618. "operationId": "userAddEmail",
 5619. "parameters": [
 5620. {
 5621. "name": "body",
 5622. "in": "body",
 5623. "schema": {
 5624. "$ref": "#/definitions/CreateEmailOption"
 5625. }
 5626. }
 5627. ],
 5628. "responses": {
 5629. "201": {
 5630. "$ref": "#/responses/EmailList"
 5631. }
 5632. }
 5633. },
 5634. "delete": {
 5635. "produces": [
 5636. "application/json"
 5637. ],
 5638. "tags": [
 5639. "user"
 5640. ],
 5641. "summary": "Delete email addresses",
 5642. "operationId": "userDeleteEmail",
 5643. "parameters": [
 5644. {
 5645. "name": "body",
 5646. "in": "body",
 5647. "schema": {
 5648. "$ref": "#/definitions/DeleteEmailOption"
 5649. }
 5650. }
 5651. ],
 5652. "responses": {
 5653. "204": {
 5654. "$ref": "#/responses/empty"
 5655. }
 5656. }
 5657. }
 5658. },
 5659. "/user/followers": {
 5660. "get": {
 5661. "produces": [
 5662. "application/json"
 5663. ],
 5664. "tags": [
 5665. "user"
 5666. ],
 5667. "summary": "List the authenticated user's followers",
 5668. "operationId": "userCurrentListFollowers",
 5669. "responses": {
 5670. "200": {
 5671. "$ref": "#/responses/UserList"
 5672. }
 5673. }
 5674. }
 5675. },
 5676. "/user/following": {
 5677. "get": {
 5678. "produces": [
 5679. "application/json"
 5680. ],
 5681. "tags": [
 5682. "user"
 5683. ],
 5684. "summary": "List the users that the authenticated user is following",
 5685. "operationId": "userCurrentListFollowing",
 5686. "responses": {
 5687. "200": {
 5688. "$ref": "#/responses/UserList"
 5689. }
 5690. }
 5691. }
 5692. },
 5693. "/user/following/{username}": {
 5694. "get": {
 5695. "tags": [
 5696. "user"
 5697. ],
 5698. "summary": "Check whether a user is followed by the authenticated user",
 5699. "operationId": "userCurrentCheckFollowing",
 5700. "parameters": [
 5701. {
 5702. "type": "string",
 5703. "description": "username of followed user",
 5704. "name": "username",
 5705. "in": "path",
 5706. "required": true
 5707. }
 5708. ],
 5709. "responses": {
 5710. "204": {
 5711. "$ref": "#/responses/empty"
 5712. },
 5713. "404": {
 5714. "$ref": "#/responses/notFound"
 5715. }
 5716. }
 5717. },
 5718. "put": {
 5719. "tags": [
 5720. "user"
 5721. ],
 5722. "summary": "Follow a user",
 5723. "operationId": "userCurrentPutFollow",
 5724. "parameters": [
 5725. {
 5726. "type": "string",
 5727. "description": "username of user to follow",
 5728. "name": "username",
 5729. "in": "path",
 5730. "required": true
 5731. }
 5732. ],
 5733. "responses": {
 5734. "204": {
 5735. "$ref": "#/responses/empty"
 5736. }
 5737. }
 5738. },
 5739. "delete": {
 5740. "tags": [
 5741. "user"
 5742. ],
 5743. "summary": "Unfollow a user",
 5744. "operationId": "userCurrentDeleteFollow",
 5745. "parameters": [
 5746. {
 5747. "type": "string",
 5748. "description": "username of user to unfollow",
 5749. "name": "username",
 5750. "in": "path",
 5751. "required": true
 5752. }
 5753. ],
 5754. "responses": {
 5755. "204": {
 5756. "$ref": "#/responses/empty"
 5757. }
 5758. }
 5759. }
 5760. },
 5761. "/user/gpg_keys": {
 5762. "get": {
 5763. "produces": [
 5764. "application/json"
 5765. ],
 5766. "tags": [
 5767. "user"
 5768. ],
 5769. "summary": "List the authenticated user's GPG keys",
 5770. "operationId": "userCurrentListGPGKeys",
 5771. "responses": {
 5772. "200": {
 5773. "$ref": "#/responses/GPGKeyList"
 5774. }
 5775. }
 5776. },
 5777. "post": {
 5778. "consumes": [
 5779. "application/json"
 5780. ],
 5781. "produces": [
 5782. "application/json"
 5783. ],
 5784. "tags": [
 5785. "user"
 5786. ],
 5787. "summary": "Create a GPG key",
 5788. "operationId": "userCurrentPostGPGKey",
 5789. "parameters": [
 5790. {
 5791. "name": "Form",
 5792. "in": "body",
 5793. "schema": {
 5794. "$ref": "#/definitions/CreateGPGKeyOption"
 5795. }
 5796. }
 5797. ],
 5798. "responses": {
 5799. "201": {
 5800. "$ref": "#/responses/GPGKey"
 5801. },
 5802. "422": {
 5803. "$ref": "#/responses/validationError"
 5804. }
 5805. }
 5806. }
 5807. },
 5808. "/user/gpg_keys/{id}": {
 5809. "get": {
 5810. "produces": [
 5811. "application/json"
 5812. ],
 5813. "tags": [
 5814. "user"
 5815. ],
 5816. "summary": "Get a GPG key",
 5817. "operationId": "userCurrentGetGPGKey",
 5818. "parameters": [
 5819. {
 5820. "type": "integer",
 5821. "format": "int64",
 5822. "description": "id of key to get",
 5823. "name": "id",
 5824. "in": "path",
 5825. "required": true
 5826. }
 5827. ],
 5828. "responses": {
 5829. "200": {
 5830. "$ref": "#/responses/GPGKey"
 5831. },
 5832. "404": {
 5833. "$ref": "#/responses/notFound"
 5834. }
 5835. }
 5836. },
 5837. "delete": {
 5838. "produces": [
 5839. "application/json"
 5840. ],
 5841. "tags": [
 5842. "user"
 5843. ],
 5844. "summary": "Remove a GPG key",
 5845. "operationId": "userCurrentDeleteGPGKey",
 5846. "parameters": [
 5847. {
 5848. "type": "integer",
 5849. "format": "int64",
 5850. "description": "id of key to delete",
 5851. "name": "id",
 5852. "in": "path",
 5853. "required": true
 5854. }
 5855. ],
 5856. "responses": {
 5857. "204": {
 5858. "$ref": "#/responses/empty"
 5859. },
 5860. "403": {
 5861. "$ref": "#/responses/forbidden"
 5862. }
 5863. }
 5864. }
 5865. },
 5866. "/user/keys": {
 5867. "get": {
 5868. "produces": [
 5869. "application/json"
 5870. ],
 5871. "tags": [
 5872. "user"
 5873. ],
 5874. "summary": "List the authenticated user's public keys",
 5875. "operationId": "userCurrentListKeys",
 5876. "parameters": [
 5877. {
 5878. "type": "string",
 5879. "description": "fingerprint of the key",
 5880. "name": "fingerprint",
 5881. "in": "query"
 5882. }
 5883. ],
 5884. "responses": {
 5885. "200": {
 5886. "$ref": "#/responses/PublicKeyList"
 5887. }
 5888. }
 5889. },
 5890. "post": {
 5891. "consumes": [
 5892. "application/json"
 5893. ],
 5894. "produces": [
 5895. "application/json"
 5896. ],
 5897. "tags": [
 5898. "user"
 5899. ],
 5900. "summary": "Create a public key",
 5901. "operationId": "userCurrentPostKey",
 5902. "parameters": [
 5903. {
 5904. "name": "body",
 5905. "in": "body",
 5906. "schema": {
 5907. "$ref": "#/definitions/CreateKeyOption"
 5908. }
 5909. }
 5910. ],
 5911. "responses": {
 5912. "201": {
 5913. "$ref": "#/responses/PublicKey"
 5914. },
 5915. "422": {
 5916. "$ref": "#/responses/validationError"
 5917. }
 5918. }
 5919. }
 5920. },
 5921. "/user/keys/{id}": {
 5922. "get": {
 5923. "produces": [
 5924. "application/json"
 5925. ],
 5926. "tags": [
 5927. "user"
 5928. ],
 5929. "summary": "Get a public key",
 5930. "operationId": "userCurrentGetKey",
 5931. "parameters": [
 5932. {
 5933. "type": "integer",
 5934. "format": "int64",
 5935. "description": "id of key to get",
 5936. "name": "id",
 5937. "in": "path",
 5938. "required": true
 5939. }
 5940. ],
 5941. "responses": {
 5942. "200": {
 5943. "$ref": "#/responses/PublicKey"
 5944. },
 5945. "404": {
 5946. "$ref": "#/responses/notFound"
 5947. }
 5948. }
 5949. },
 5950. "delete": {
 5951. "produces": [
 5952. "application/json"
 5953. ],
 5954. "tags": [
 5955. "user"
 5956. ],
 5957. "summary": "Delete a public key",
 5958. "operationId": "userCurrentDeleteKey",
 5959. "parameters": [
 5960. {
 5961. "type": "integer",
 5962. "format": "int64",
 5963. "description": "id of key to delete",
 5964. "name": "id",
 5965. "in": "path",
 5966. "required": true
 5967. }
 5968. ],
 5969. "responses": {
 5970. "204": {
 5971. "$ref": "#/responses/empty"
 5972. },
 5973. "403": {
 5974. "$ref": "#/responses/forbidden"
 5975. },
 5976. "404": {
 5977. "$ref": "#/responses/notFound"
 5978. }
 5979. }
 5980. }
 5981. },
 5982. "/user/orgs": {
 5983. "get": {
 5984. "produces": [
 5985. "application/json"
 5986. ],
 5987. "tags": [
 5988. "organization"
 5989. ],
 5990. "summary": "List the current user's organizations",
 5991. "operationId": "orgListCurrentUserOrgs",
 5992. "responses": {
 5993. "200": {
 5994. "$ref": "#/responses/OrganizationList"
 5995. }
 5996. }
 5997. }
 5998. },
 5999. "/user/repos": {
 6000. "get": {
 6001. "produces": [
 6002. "application/json"
 6003. ],
 6004. "tags": [
 6005. "user"
 6006. ],
 6007. "summary": "List the repos that the authenticated user owns or has access to",
 6008. "operationId": "userCurrentListRepos",
 6009. "responses": {
 6010. "200": {
 6011. "$ref": "#/responses/RepositoryList"
 6012. }
 6013. }
 6014. },
 6015. "post": {
 6016. "consumes": [
 6017. "application/json"
 6018. ],
 6019. "produces": [
 6020. "application/json"
 6021. ],
 6022. "tags": [
 6023. "repository",
 6024. "user"
 6025. ],
 6026. "summary": "Create a repository",
 6027. "operationId": "createCurrentUserRepo",
 6028. "parameters": [
 6029. {
 6030. "name": "body",
 6031. "in": "body",
 6032. "schema": {
 6033. "$ref": "#/definitions/CreateRepoOption"
 6034. }
 6035. }
 6036. ],
 6037. "responses": {
 6038. "201": {
 6039. "$ref": "#/responses/Repository"
 6040. }
 6041. }
 6042. }
 6043. },
 6044. "/user/starred": {
 6045. "get": {
 6046. "produces": [
 6047. "application/json"
 6048. ],
 6049. "tags": [
 6050. "user"
 6051. ],
 6052. "summary": "The repos that the authenticated user has starred",
 6053. "operationId": "userCurrentListStarred",
 6054. "responses": {
 6055. "200": {
 6056. "$ref": "#/responses/RepositoryList"
 6057. }
 6058. }
 6059. }
 6060. },
 6061. "/user/starred/{owner}/{repo}": {
 6062. "get": {
 6063. "tags": [
 6064. "user"
 6065. ],
 6066. "summary": "Whether the authenticated is starring the repo",
 6067. "operationId": "userCurrentCheckStarring",
 6068. "parameters": [
 6069. {
 6070. "type": "string",
 6071. "description": "owner of the repo",
 6072. "name": "owner",
 6073. "in": "path",
 6074. "required": true
 6075. },
 6076. {
 6077. "type": "string",
 6078. "description": "name of the repo",
 6079. "name": "repo",
 6080. "in": "path",
 6081. "required": true
 6082. }
 6083. ],
 6084. "responses": {
 6085. "204": {
 6086. "$ref": "#/responses/empty"
 6087. },
 6088. "404": {
 6089. "$ref": "#/responses/notFound"
 6090. }
 6091. }
 6092. },
 6093. "put": {
 6094. "tags": [
 6095. "user"
 6096. ],
 6097. "summary": "Star the given repo",
 6098. "operationId": "userCurrentPutStar",
 6099. "parameters": [
 6100. {
 6101. "type": "string",
 6102. "description": "owner of the repo to star",
 6103. "name": "owner",
 6104. "in": "path",
 6105. "required": true
 6106. },
 6107. {
 6108. "type": "string",
 6109. "description": "name of the repo to star",
 6110. "name": "repo",
 6111. "in": "path",
 6112. "required": true
 6113. }
 6114. ],
 6115. "responses": {
 6116. "204": {
 6117. "$ref": "#/responses/empty"
 6118. }
 6119. }
 6120. },
 6121. "delete": {
 6122. "tags": [
 6123. "user"
 6124. ],
 6125. "summary": "Unstar the given repo",
 6126. "operationId": "userCurrentDeleteStar",
 6127. "parameters": [
 6128. {
 6129. "type": "string",
 6130. "description": "owner of the repo to unstar",
 6131. "name": "owner",
 6132. "in": "path",
 6133. "required": true
 6134. },
 6135. {
 6136. "type": "string",
 6137. "description": "name of the repo to unstar",
 6138. "name": "repo",
 6139. "in": "path",
 6140. "required": true
 6141. }
 6142. ],
 6143. "responses": {
 6144. "204": {
 6145. "$ref": "#/responses/empty"
 6146. }
 6147. }
 6148. }
 6149. },
 6150. "/user/subscriptions": {
 6151. "get": {
 6152. "produces": [
 6153. "application/json"
 6154. ],
 6155. "tags": [
 6156. "user"
 6157. ],
 6158. "summary": "List repositories watched by the authenticated user",
 6159. "operationId": "userCurrentListSubscriptions",
 6160. "responses": {
 6161. "200": {
 6162. "$ref": "#/responses/RepositoryList"
 6163. }
 6164. }
 6165. }
 6166. },
 6167. "/user/teams": {
 6168. "get": {
 6169. "produces": [
 6170. "application/json"
 6171. ],
 6172. "tags": [
 6173. "user"
 6174. ],
 6175. "summary": "List all the teams a user belongs to",
 6176. "operationId": "userListTeams",
 6177. "responses": {
 6178. "200": {
 6179. "$ref": "#/responses/TeamList"
 6180. }
 6181. }
 6182. }
 6183. },
 6184. "/user/times": {
 6185. "get": {
 6186. "produces": [
 6187. "application/json"
 6188. ],
 6189. "tags": [
 6190. "user"
 6191. ],
 6192. "summary": "List the current user's tracked times",
 6193. "operationId": "userCurrentTrackedTimes",
 6194. "responses": {
 6195. "200": {
 6196. "$ref": "#/responses/TrackedTimeList"
 6197. }
 6198. }
 6199. }
 6200. },
 6201. "/users/search": {
 6202. "get": {
 6203. "produces": [
 6204. "application/json"
 6205. ],
 6206. "tags": [
 6207. "user"
 6208. ],
 6209. "summary": "Search for users",
 6210. "operationId": "userSearch",
 6211. "parameters": [
 6212. {
 6213. "type": "string",
 6214. "description": "keyword",
 6215. "name": "q",
 6216. "in": "query"
 6217. },
 6218. {
 6219. "type": "integer",
 6220. "format": "int64",
 6221. "description": "ID of the user to search for",
 6222. "name": "uid",
 6223. "in": "query"
 6224. },
 6225. {
 6226. "type": "integer",
 6227. "description": "maximum number of users to return",
 6228. "name": "limit",
 6229. "in": "query"
 6230. }
 6231. ],
 6232. "responses": {
 6233. "200": {
 6234. "description": "SearchResults of a successful search",
 6235. "schema": {
 6236. "type": "object",
 6237. "properties": {
 6238. "data": {
 6239. "type": "array",
 6240. "items": {
 6241. "$ref": "#/definitions/User"
 6242. }
 6243. },
 6244. "ok": {
 6245. "type": "boolean"
 6246. }
 6247. }
 6248. }
 6249. }
 6250. }
 6251. }
 6252. },
 6253. "/users/{follower}/following/{followee}": {
 6254. "get": {
 6255. "tags": [
 6256. "user"
 6257. ],
 6258. "summary": "Check if one user is following another user",
 6259. "operationId": "userCheckFollowing",
 6260. "parameters": [
 6261. {
 6262. "type": "string",
 6263. "description": "username of following user",
 6264. "name": "follower",
 6265. "in": "path",
 6266. "required": true
 6267. },
 6268. {
 6269. "type": "string",
 6270. "description": "username of followed user",
 6271. "name": "followee",
 6272. "in": "path",
 6273. "required": true
 6274. }
 6275. ],
 6276. "responses": {
 6277. "204": {
 6278. "$ref": "#/responses/empty"
 6279. },
 6280. "404": {
 6281. "$ref": "#/responses/notFound"
 6282. }
 6283. }
 6284. }
 6285. },
 6286. "/users/{username}": {
 6287. "get": {
 6288. "produces": [
 6289. "application/json"
 6290. ],
 6291. "tags": [
 6292. "user"
 6293. ],
 6294. "summary": "Get a user",
 6295. "operationId": "userGet",
 6296. "parameters": [
 6297. {
 6298. "type": "string",
 6299. "description": "username of user to get",
 6300. "name": "username",
 6301. "in": "path",
 6302. "required": true
 6303. }
 6304. ],
 6305. "responses": {
 6306. "200": {
 6307. "$ref": "#/responses/User"
 6308. },
 6309. "404": {
 6310. "$ref": "#/responses/notFound"
 6311. }
 6312. }
 6313. }
 6314. },
 6315. "/users/{username}/followers": {
 6316. "get": {
 6317. "produces": [
 6318. "application/json"
 6319. ],
 6320. "tags": [
 6321. "user"
 6322. ],
 6323. "summary": "List the given user's followers",
 6324. "operationId": "userListFollowers",
 6325. "parameters": [
 6326. {
 6327. "type": "string",
 6328. "description": "username of user",
 6329. "name": "username",
 6330. "in": "path",
 6331. "required": true
 6332. }
 6333. ],
 6334. "responses": {
 6335. "200": {
 6336. "$ref": "#/responses/UserList"
 6337. }
 6338. }
 6339. }
 6340. },
 6341. "/users/{username}/following": {
 6342. "get": {
 6343. "produces": [
 6344. "application/json"
 6345. ],
 6346. "tags": [
 6347. "user"
 6348. ],
 6349. "summary": "List the users that the given user is following",
 6350. "operationId": "userListFollowing",
 6351. "parameters": [
 6352. {
 6353. "type": "string",
 6354. "description": "username of user",
 6355. "name": "username",
 6356. "in": "path",
 6357. "required": true
 6358. }
 6359. ],
 6360. "responses": {
 6361. "200": {
 6362. "$ref": "#/responses/UserList"
 6363. }
 6364. }
 6365. }
 6366. },
 6367. "/users/{username}/gpg_keys": {
 6368. "get": {
 6369. "produces": [
 6370. "application/json"
 6371. ],
 6372. "tags": [
 6373. "user"
 6374. ],
 6375. "summary": "List the given user's GPG keys",
 6376. "operationId": "userListGPGKeys",
 6377. "parameters": [
 6378. {
 6379. "type": "string",
 6380. "description": "username of user",
 6381. "name": "username",
 6382. "in": "path",
 6383. "required": true
 6384. }
 6385. ],
 6386. "responses": {
 6387. "200": {
 6388. "$ref": "#/responses/GPGKeyList"
 6389. }
 6390. }
 6391. }
 6392. },
 6393. "/users/{username}/heatmap": {
 6394. "get": {
 6395. "produces": [
 6396. "application/json"
 6397. ],
 6398. "tags": [
 6399. "user"
 6400. ],
 6401. "summary": "Get a user's heatmap",
 6402. "operationId": "userGetHeatmapData",
 6403. "parameters": [
 6404. {
 6405. "type": "string",
 6406. "description": "username of user to get",
 6407. "name": "username",
 6408. "in": "path",
 6409. "required": true
 6410. }
 6411. ],
 6412. "responses": {
 6413. "200": {
 6414. "$ref": "#/responses/UserHeatmapData"
 6415. },
 6416. "404": {
 6417. "$ref": "#/responses/notFound"
 6418. }
 6419. }
 6420. }
 6421. },
 6422. "/users/{username}/keys": {
 6423. "get": {
 6424. "produces": [
 6425. "application/json"
 6426. ],
 6427. "tags": [
 6428. "user"
 6429. ],
 6430. "summary": "List the given user's public keys",
 6431. "operationId": "userListKeys",
 6432. "parameters": [
 6433. {
 6434. "type": "string",
 6435. "description": "username of user",
 6436. "name": "username",
 6437. "in": "path",
 6438. "required": true
 6439. },
 6440. {
 6441. "type": "string",
 6442. "description": "fingerprint of the key",
 6443. "name": "fingerprint",
 6444. "in": "query"
 6445. }
 6446. ],
 6447. "responses": {
 6448. "200": {
 6449. "$ref": "#/responses/PublicKeyList"
 6450. }
 6451. }
 6452. }
 6453. },
 6454. "/users/{username}/orgs": {
 6455. "get": {
 6456. "produces": [
 6457. "application/json"
 6458. ],
 6459. "tags": [
 6460. "organization"
 6461. ],
 6462. "summary": "List a user's organizations",
 6463. "operationId": "orgListUserOrgs",
 6464. "parameters": [
 6465. {
 6466. "type": "string",
 6467. "description": "username of user",
 6468. "name": "username",
 6469. "in": "path",
 6470. "required": true
 6471. }
 6472. ],
 6473. "responses": {
 6474. "200": {
 6475. "$ref": "#/responses/OrganizationList"
 6476. }
 6477. }
 6478. }
 6479. },
 6480. "/users/{username}/repos": {
 6481. "get": {
 6482. "produces": [
 6483. "application/json"
 6484. ],
 6485. "tags": [
 6486. "user"
 6487. ],
 6488. "summary": "List the repos owned by the given user",
 6489. "operationId": "userListRepos",
 6490. "parameters": [
 6491. {
 6492. "type": "string",
 6493. "description": "username of user",
 6494. "name": "username",
 6495. "in": "path",
 6496. "required": true
 6497. }
 6498. ],
 6499. "responses": {
 6500. "200": {
 6501. "$ref": "#/responses/RepositoryList"
 6502. }
 6503. }
 6504. }
 6505. },
 6506. "/users/{username}/starred": {
 6507. "get": {
 6508. "produces": [
 6509. "application/json"
 6510. ],
 6511. "tags": [
 6512. "user"
 6513. ],
 6514. "summary": "The repos that the given user has starred",
 6515. "operationId": "userListStarred",
 6516. "parameters": [
 6517. {
 6518. "type": "string",
 6519. "description": "username of user",
 6520. "name": "username",
 6521. "in": "path",
 6522. "required": true
 6523. }
 6524. ],
 6525. "responses": {
 6526. "200": {
 6527. "$ref": "#/responses/RepositoryList"
 6528. }
 6529. }
 6530. }
 6531. },
 6532. "/users/{username}/subscriptions": {
 6533. "get": {
 6534. "produces": [
 6535. "application/json"
 6536. ],
 6537. "tags": [
 6538. "user"
 6539. ],
 6540. "summary": "List the repositories watched by a user",
 6541. "operationId": "userListSubscriptions",
 6542. "parameters": [
 6543. {
 6544. "type": "string",
 6545. "description": "username of the user",
 6546. "name": "username",
 6547. "in": "path",
 6548. "required": true
 6549. }
 6550. ],
 6551. "responses": {
 6552. "200": {
 6553. "$ref": "#/responses/RepositoryList"
 6554. }
 6555. }
 6556. }
 6557. },
 6558. "/users/{username}/tokens": {
 6559. "get": {
 6560. "produces": [
 6561. "application/json"
 6562. ],
 6563. "tags": [
 6564. "user"
 6565. ],
 6566. "summary": "List the authenticated user's access tokens",
 6567. "operationId": "userGetTokens",
 6568. "parameters": [
 6569. {
 6570. "type": "string",
 6571. "description": "username of user",
 6572. "name": "username",
 6573. "in": "path",
 6574. "required": true
 6575. }
 6576. ],
 6577. "responses": {
 6578. "200": {
 6579. "$ref": "#/responses/AccessTokenList"
 6580. }
 6581. }
 6582. },
 6583. "post": {
 6584. "consumes": [
 6585. "application/json"
 6586. ],
 6587. "produces": [
 6588. "application/json"
 6589. ],
 6590. "tags": [
 6591. "user"
 6592. ],
 6593. "summary": "Create an access token",
 6594. "operationId": "userCreateToken",
 6595. "parameters": [
 6596. {
 6597. "type": "string",
 6598. "x-go-name": "Name",
 6599. "description": "username of user",
 6600. "name": "username",
 6601. "in": "path",
 6602. "required": true
 6603. },
 6604. {
 6605. "name": "accessToken",
 6606. "in": "body",
 6607. "schema": {
 6608. "type": "object",
 6609. "required": [
 6610. "name"
 6611. ],
 6612. "properties": {
 6613. "name": {
 6614. "type": "string"
 6615. }
 6616. }
 6617. }
 6618. }
 6619. ],
 6620. "responses": {
 6621. "200": {
 6622. "$ref": "#/responses/AccessToken"
 6623. }
 6624. }
 6625. }
 6626. },
 6627. "/users/{username}/tokens/{token}": {
 6628. "delete": {
 6629. "produces": [
 6630. "application/json"
 6631. ],
 6632. "tags": [
 6633. "user"
 6634. ],
 6635. "summary": "delete an access token",
 6636. "operationId": "userDeleteAccessToken",
 6637. "parameters": [
 6638. {
 6639. "type": "string",
 6640. "description": "username of user",
 6641. "name": "username",
 6642. "in": "path",
 6643. "required": true
 6644. },
 6645. {
 6646. "type": "integer",
 6647. "format": "int64",
 6648. "description": "token to be deleted",
 6649. "name": "token",
 6650. "in": "path",
 6651. "required": true
 6652. }
 6653. ],
 6654. "responses": {
 6655. "204": {
 6656. "$ref": "#/responses/empty"
 6657. }
 6658. }
 6659. }
 6660. },
 6661. "/version": {
 6662. "get": {
 6663. "produces": [
 6664. "application/json"
 6665. ],
 6666. "tags": [
 6667. "miscellaneous"
 6668. ],
 6669. "summary": "Returns the version of the Gitea application",
 6670. "operationId": "getVersion",
 6671. "responses": {
 6672. "200": {
 6673. "$ref": "#/responses/ServerVersion"
 6674. }
 6675. }
 6676. }
 6677. }
 6678. },
 6679. "definitions": {
 6680. "AddCollaboratorOption": {
 6681. "description": "AddCollaboratorOption options when adding a user as a collaborator of a repository",
 6682. "type": "object",
 6683. "properties": {
 6684. "permission": {
 6685. "type": "string",
 6686. "x-go-name": "Permission"
 6687. }
 6688. },
 6689. "x-go-package": "code.gitea.io/gitea/modules/structs"
 6690. },
 6691. "AddTimeOption": {
 6692. "description": "AddTimeOption options for adding time to an issue",
 6693. "type": "object",
 6694. "required": [
 6695. "time"
 6696. ],
 6697. "properties": {
 6698. "time": {
 6699. "description": "time in seconds",
 6700. "type": "integer",
 6701. "format": "int64",
 6702. "x-go-name": "Time"
 6703. }
 6704. },
 6705. "x-go-package": "code.gitea.io/gitea/modules/structs"
 6706. },
 6707. "Attachment": {
 6708. "description": "Attachment a generic attachment",
 6709. "type": "object",
 6710. "properties": {
 6711. "browser_download_url": {
 6712. "type": "string",
 6713. "x-go-name": "DownloadURL"
 6714. },
 6715. "created_at": {
 6716. "type": "string",
 6717. "format": "date-time",
 6718. "x-go-name": "Created"
 6719. },
 6720. "download_count": {
 6721. "type": "integer",
 6722. "format": "int64",
 6723. "x-go-name": "DownloadCount"
 6724. },
 6725. "id": {
 6726. "type": "integer",
 6727. "format": "int64",
 6728. "x-go-name": "ID"
 6729. },
 6730. "name": {
 6731. "type": "string",
 6732. "x-go-name": "Name"
 6733. },
 6734. "size": {
 6735. "type": "integer",
 6736. "format": "int64",
 6737. "x-go-name": "Size"
 6738. },
 6739. "uuid": {
 6740. "type": "string",
 6741. "x-go-name": "UUID"
 6742. }
 6743. },
 6744. "x-go-package": "code.gitea.io/gitea/modules/structs"
 6745. },
 6746. "Branch": {
 6747. "description": "Branch represents a repository branch",
 6748. "type": "object",
 6749. "properties": {
 6750. "commit": {
 6751. "$ref": "#/definitions/PayloadCommit"
 6752. },
 6753. "name": {
 6754. "type": "string",
 6755. "x-go-name": "Name"
 6756. }
 6757. },
 6758. "x-go-package": "code.gitea.io/gitea/modules/structs"
 6759. },
 6760. "Comment": {
 6761. "description": "Comment represents a comment on a commit or issue",
 6762. "type": "object",
 6763. "properties": {
 6764. "body": {
 6765. "type": "string",
 6766. "x-go-name": "Body"
 6767. },
 6768. "created_at": {
 6769. "type": "string",
 6770. "format": "date-time",
 6771. "x-go-name": "Created"
 6772. },
 6773. "html_url": {
 6774. "type": "string",
 6775. "x-go-name": "HTMLURL"
 6776. },
 6777. "id": {
 6778. "type": "integer",
 6779. "format": "int64",
 6780. "x-go-name": "ID"
 6781. },
 6782. "issue_url": {
 6783. "type": "string",
 6784. "x-go-name": "IssueURL"
 6785. },
 6786. "pull_request_url": {
 6787. "type": "string",
 6788. "x-go-name": "PRURL"
 6789. },
 6790. "updated_at": {
 6791. "type": "string",
 6792. "format": "date-time",
 6793. "x-go-name": "Updated"
 6794. },
 6795. "user": {
 6796. "$ref": "#/definitions/User"
 6797. }
 6798. },
 6799. "x-go-package": "code.gitea.io/gitea/modules/structs"
 6800. },
 6801. "Commit": {
 6802. "type": "object",
 6803. "title": "Commit contains information generated from a Git commit.",
 6804. "properties": {
 6805. "author": {
 6806. "$ref": "#/definitions/User"
 6807. },
 6808. "commit": {
 6809. "$ref": "#/definitions/RepoCommit"
 6810. },
 6811. "committer": {
 6812. "$ref": "#/definitions/User"
 6813. },
 6814. "html_url": {
 6815. "type": "string",
 6816. "x-go-name": "HTMLURL"
 6817. },
 6818. "parents": {
 6819. "type": "array",
 6820. "items": {
 6821. "$ref": "#/definitions/CommitMeta"
 6822. },
 6823. "x-go-name": "Parents"
 6824. },
 6825. "sha": {
 6826. "type": "string",
 6827. "x-go-name": "SHA"
 6828. },
 6829. "url": {
 6830. "type": "string",
 6831. "x-go-name": "URL"
 6832. }
 6833. },
 6834. "x-go-package": "code.gitea.io/gitea/modules/structs"
 6835. },
 6836. "CommitMeta": {
 6837. "type": "object",
 6838. "title": "CommitMeta contains meta information of a commit in terms of API.",
 6839. "properties": {
 6840. "sha": {
 6841. "type": "string",
 6842. "x-go-name": "SHA"
 6843. },
 6844. "url": {
 6845. "type": "string",
 6846. "x-go-name": "URL"
 6847. }
 6848. },
 6849. "x-go-package": "code.gitea.io/gitea/modules/structs"
 6850. },
 6851. "CommitUser": {
 6852. "type": "object",
 6853. "title": "CommitUser contains information of a user in the context of a commit.",
 6854. "properties": {
 6855. "date": {
 6856. "type": "string",
 6857. "x-go-name": "Date"
 6858. },
 6859. "email": {
 6860. "type": "string",
 6861. "format": "email",
 6862. "x-go-name": "Email"
 6863. },
 6864. "name": {
 6865. "type": "string",
 6866. "x-go-name": "Name"
 6867. }
 6868. },
 6869. "x-go-package": "code.gitea.io/gitea/modules/structs"
 6870. },
 6871. "CreateEmailOption": {
 6872. "description": "CreateEmailOption options when creating email addresses",
 6873. "type": "object",
 6874. "properties": {
 6875. "emails": {
 6876. "description": "email addresses to add",
 6877. "type": "array",
 6878. "items": {
 6879. "type": "string"
 6880. },
 6881. "x-go-name": "Emails"
 6882. }
 6883. },
 6884. "x-go-package": "code.gitea.io/gitea/modules/structs"
 6885. },
 6886. "CreateFileOptions": {
 6887. "description": "CreateFileOptions options for creating files",
 6888. "type": "object",
 6889. "properties": {
 6890. "author": {
 6891. "$ref": "#/definitions/Identity"
 6892. },
 6893. "branch": {
 6894. "type": "string",
 6895. "x-go-name": "BranchName"
 6896. },
 6897. "committer": {
 6898. "$ref": "#/definitions/Identity"
 6899. },
 6900. "content": {
 6901. "type": "string",
 6902. "x-go-name": "Content"
 6903. },
 6904. "message": {
 6905. "type": "string",
 6906. "x-go-name": "Message"
 6907. },
 6908. "new_branch": {
 6909. "type": "string",
 6910. "x-go-name": "NewBranchName"
 6911. }
 6912. },
 6913. "x-go-package": "code.gitea.io/gitea/modules/structs"
 6914. },
 6915. "CreateForkOption": {
 6916. "description": "CreateForkOption options for creating a fork",
 6917. "type": "object",
 6918. "properties": {
 6919. "organization": {
 6920. "description": "organization name, if forking into an organization",
 6921. "type": "string",
 6922. "x-go-name": "Organization"
 6923. }
 6924. },
 6925. "x-go-package": "code.gitea.io/gitea/modules/structs"
 6926. },
 6927. "CreateGPGKeyOption": {
 6928. "description": "CreateGPGKeyOption options create user GPG key",
 6929. "type": "object",
 6930. "required": [
 6931. "armored_public_key"
 6932. ],
 6933. "properties": {
 6934. "armored_public_key": {
 6935. "description": "An armored GPG key to add",
 6936. "type": "string",
 6937. "uniqueItems": true,
 6938. "x-go-name": "ArmoredKey"
 6939. }
 6940. },
 6941. "x-go-package": "code.gitea.io/gitea/modules/structs"
 6942. },
 6943. "CreateHookOption": {
 6944. "description": "CreateHookOption options when create a hook",
 6945. "type": "object",
 6946. "required": [
 6947. "type",
 6948. "config"
 6949. ],
 6950. "properties": {
 6951. "active": {
 6952. "type": "boolean",
 6953. "default": false,
 6954. "x-go-name": "Active"
 6955. },
 6956. "config": {
 6957. "type": "object",
 6958. "additionalProperties": {
 6959. "type": "string"
 6960. },
 6961. "x-go-name": "Config"
 6962. },
 6963. "events": {
 6964. "type": "array",
 6965. "items": {
 6966. "type": "string"
 6967. },
 6968. "x-go-name": "Events"
 6969. },
 6970. "type": {
 6971. "type": "string",
 6972. "enum": [
 6973. "gitea",
 6974. "gogs",
 6975. "slack",
 6976. "discord"
 6977. ],
 6978. "x-go-name": "Type"
 6979. }
 6980. },
 6981. "x-go-package": "code.gitea.io/gitea/modules/structs"
 6982. },
 6983. "CreateIssueCommentOption": {
 6984. "description": "CreateIssueCommentOption options for creating a comment on an issue",
 6985. "type": "object",
 6986. "required": [
 6987. "body"
 6988. ],
 6989. "properties": {
 6990. "body": {
 6991. "type": "string",
 6992. "x-go-name": "Body"
 6993. }
 6994. },
 6995. "x-go-package": "code.gitea.io/gitea/modules/structs"
 6996. },
 6997. "CreateIssueOption": {
 6998. "description": "CreateIssueOption options to create one issue",
 6999. "type": "object",
 7000. "required": [
 7001. "title"
 7002. ],
 7003. "properties": {
 7004. "assignee": {
 7005. "description": "username of assignee",
 7006. "type": "string",
 7007. "x-go-name": "Assignee"
 7008. },
 7009. "assignees": {
 7010. "type": "array",
 7011. "items": {
 7012. "type": "string"
 7013. },
 7014. "x-go-name": "Assignees"
 7015. },
 7016. "body": {
 7017. "type": "string",
 7018. "x-go-name": "Body"
 7019. },
 7020. "closed": {
 7021. "type": "boolean",
 7022. "x-go-name": "Closed"
 7023. },
 7024. "due_date": {
 7025. "type": "string",
 7026. "format": "date-time",
 7027. "x-go-name": "Deadline"
 7028. },
 7029. "labels": {
 7030. "description": "list of label ids",
 7031. "type": "array",
 7032. "items": {
 7033. "type": "integer",
 7034. "format": "int64"
 7035. },
 7036. "x-go-name": "Labels"
 7037. },
 7038. "milestone": {
 7039. "description": "milestone id",
 7040. "type": "integer",
 7041. "format": "int64",
 7042. "x-go-name": "Milestone"
 7043. },
 7044. "title": {
 7045. "type": "string",
 7046. "x-go-name": "Title"
 7047. }
 7048. },
 7049. "x-go-package": "code.gitea.io/gitea/modules/structs"
 7050. },
 7051. "CreateKeyOption": {
 7052. "description": "CreateKeyOption options when creating a key",
 7053. "type": "object",
 7054. "required": [
 7055. "title",
 7056. "key"
 7057. ],
 7058. "properties": {
 7059. "key": {
 7060. "description": "An armored SSH key to add",
 7061. "type": "string",
 7062. "uniqueItems": true,
 7063. "x-go-name": "Key"
 7064. },
 7065. "read_only": {
 7066. "description": "Describe if the key has only read access or read/write",
 7067. "type": "boolean",
 7068. "x-go-name": "ReadOnly"
 7069. },
 7070. "title": {
 7071. "description": "Title of the key to add",
 7072. "type": "string",
 7073. "uniqueItems": true,
 7074. "x-go-name": "Title"
 7075. }
 7076. },
 7077. "x-go-package": "code.gitea.io/gitea/modules/structs"
 7078. },
 7079. "CreateLabelOption": {
 7080. "description": "CreateLabelOption options for creating a label",
 7081. "type": "object",
 7082. "required": [
 7083. "name",
 7084. "color"
 7085. ],
 7086. "properties": {
 7087. "color": {
 7088. "type": "string",
 7089. "x-go-name": "Color",
 7090. "example": "#00aabb"
 7091. },
 7092. "name": {
 7093. "type": "string",
 7094. "x-go-name": "Name"
 7095. }
 7096. },
 7097. "x-go-package": "code.gitea.io/gitea/modules/structs"
 7098. },
 7099. "CreateMilestoneOption": {
 7100. "description": "CreateMilestoneOption options for creating a milestone",
 7101. "type": "object",
 7102. "properties": {
 7103. "description": {
 7104. "type": "string",
 7105. "x-go-name": "Description"
 7106. },
 7107. "due_on": {
 7108. "type": "string",
 7109. "format": "date-time",
 7110. "x-go-name": "Deadline"
 7111. },
 7112. "title": {
 7113. "type": "string",
 7114. "x-go-name": "Title"
 7115. }
 7116. },
 7117. "x-go-package": "code.gitea.io/gitea/modules/structs"
 7118. },
 7119. "CreateOrgOption": {
 7120. "description": "CreateOrgOption options for creating an organization",
 7121. "type": "object",
 7122. "required": [
 7123. "username"
 7124. ],
 7125. "properties": {
 7126. "description": {
 7127. "type": "string",
 7128. "x-go-name": "Description"
 7129. },
 7130. "full_name": {
 7131. "type": "string",
 7132. "x-go-name": "FullName"
 7133. },
 7134. "location": {
 7135. "type": "string",
 7136. "x-go-name": "Location"
 7137. },
 7138. "username": {
 7139. "type": "string",
 7140. "x-go-name": "UserName"
 7141. },
 7142. "visibility": {
 7143. "$ref": "#/definitions/VisibleType"
 7144. },
 7145. "website": {
 7146. "type": "string",
 7147. "x-go-name": "Website"
 7148. }
 7149. },
 7150. "x-go-package": "code.gitea.io/gitea/modules/structs"
 7151. },
 7152. "CreatePullRequestOption": {
 7153. "description": "CreatePullRequestOption options when creating a pull request",
 7154. "type": "object",
 7155. "properties": {
 7156. "assignee": {
 7157. "type": "string",
 7158. "x-go-name": "Assignee"
 7159. },
 7160. "assignees": {
 7161. "type": "array",
 7162. "items": {
 7163. "type": "string"
 7164. },
 7165. "x-go-name": "Assignees"
 7166. },
 7167. "base": {
 7168. "type": "string",
 7169. "x-go-name": "Base"
 7170. },
 7171. "body": {
 7172. "type": "string",
 7173. "x-go-name": "Body"
 7174. },
 7175. "due_date": {
 7176. "type": "string",
 7177. "format": "date-time",
 7178. "x-go-name": "Deadline"
 7179. },
 7180. "head": {
 7181. "type": "string",
 7182. "x-go-name": "Head"
 7183. },
 7184. "labels": {
 7185. "type": "array",
 7186. "items": {
 7187. "type": "integer",
 7188. "format": "int64"
 7189. },
 7190. "x-go-name": "Labels"
 7191. },
 7192. "milestone": {
 7193. "type": "integer",
 7194. "format": "int64",
 7195. "x-go-name": "Milestone"
 7196. },
 7197. "title": {
 7198. "type": "string",
 7199. "x-go-name": "Title"
 7200. }
 7201. },
 7202. "x-go-package": "code.gitea.io/gitea/modules/structs"
 7203. },
 7204. "CreateReleaseOption": {
 7205. "description": "CreateReleaseOption options when creating a release",
 7206. "type": "object",
 7207. "required": [
 7208. "tag_name"
 7209. ],
 7210. "properties": {
 7211. "body": {
 7212. "type": "string",
 7213. "x-go-name": "Note"
 7214. },
 7215. "draft": {
 7216. "type": "boolean",
 7217. "x-go-name": "IsDraft"
 7218. },
 7219. "name": {
 7220. "type": "string",
 7221. "x-go-name": "Title"
 7222. },
 7223. "prerelease": {
 7224. "type": "boolean",
 7225. "x-go-name": "IsPrerelease"
 7226. },
 7227. "tag_name": {
 7228. "type": "string",
 7229. "x-go-name": "TagName"
 7230. },
 7231. "target_commitish": {
 7232. "type": "string",
 7233. "x-go-name": "Target"
 7234. }
 7235. },
 7236. "x-go-package": "code.gitea.io/gitea/modules/structs"
 7237. },
 7238. "CreateRepoOption": {
 7239. "description": "CreateRepoOption options when creating repository",
 7240. "type": "object",
 7241. "required": [
 7242. "name"
 7243. ],
 7244. "properties": {
 7245. "auto_init": {
 7246. "description": "Whether the repository should be auto-intialized?",
 7247. "type": "boolean",
 7248. "x-go-name": "AutoInit"
 7249. },
 7250. "description": {
 7251. "description": "Description of the repository to create",
 7252. "type": "string",
 7253. "x-go-name": "Description"
 7254. },
 7255. "gitignores": {
 7256. "description": "Gitignores to use",
 7257. "type": "string",
 7258. "x-go-name": "Gitignores"
 7259. },
 7260. "license": {
 7261. "description": "License to use",
 7262. "type": "string",
 7263. "x-go-name": "License"
 7264. },
 7265. "name": {
 7266. "description": "Name of the repository to create",
 7267. "type": "string",
 7268. "uniqueItems": true,
 7269. "x-go-name": "Name"
 7270. },
 7271. "private": {
 7272. "description": "Whether the repository is private",
 7273. "type": "boolean",
 7274. "x-go-name": "Private"
 7275. },
 7276. "readme": {
 7277. "description": "Readme of the repository to create",
 7278. "type": "string",
 7279. "x-go-name": "Readme"
 7280. }
 7281. },
 7282. "x-go-package": "code.gitea.io/gitea/modules/structs"
 7283. },
 7284. "CreateStatusOption": {
 7285. "description": "CreateStatusOption holds the information needed to create a new Status for a Commit",
 7286. "type": "object",
 7287. "properties": {
 7288. "context": {
 7289. "type": "string",
 7290. "x-go-name": "Context"
 7291. },
 7292. "description": {
 7293. "type": "string",
 7294. "x-go-name": "Description"
 7295. },
 7296. "state": {
 7297. "$ref": "#/definitions/StatusState"
 7298. },
 7299. "target_url": {
 7300. "type": "string",
 7301. "x-go-name": "TargetURL"
 7302. }
 7303. },
 7304. "x-go-package": "code.gitea.io/gitea/modules/structs"
 7305. },
 7306. "CreateTeamOption": {
 7307. "description": "CreateTeamOption options for creating a team",
 7308. "type": "object",
 7309. "required": [
 7310. "name"
 7311. ],
 7312. "properties": {
 7313. "description": {
 7314. "type": "string",
 7315. "x-go-name": "Description"
 7316. },
 7317. "name": {
 7318. "type": "string",
 7319. "x-go-name": "Name"
 7320. },
 7321. "permission": {
 7322. "type": "string",
 7323. "enum": [
 7324. "read",
 7325. "write",
 7326. "admin"
 7327. ],
 7328. "x-go-name": "Permission"
 7329. },
 7330. "units": {
 7331. "type": "array",
 7332. "enum": [
 7333. "repo.code",
 7334. "repo.issues",
 7335. "repo.ext_issues",
 7336. "repo.wiki",
 7337. "repo.pulls",
 7338. "repo.releases",
 7339. "repo.ext_wiki"
 7340. ],
 7341. "items": {
 7342. "type": "string"
 7343. },
 7344. "x-go-name": "Units"
 7345. }
 7346. },
 7347. "x-go-package": "code.gitea.io/gitea/modules/structs"
 7348. },
 7349. "CreateUserOption": {
 7350. "description": "CreateUserOption create user options",
 7351. "type": "object",
 7352. "required": [
 7353. "username",
 7354. "email",
 7355. "password"
 7356. ],
 7357. "properties": {
 7358. "email": {
 7359. "type": "string",
 7360. "format": "email",
 7361. "x-go-name": "Email"
 7362. },
 7363. "full_name": {
 7364. "type": "string",
 7365. "x-go-name": "FullName"
 7366. },
 7367. "login_name": {
 7368. "type": "string",
 7369. "x-go-name": "LoginName"
 7370. },
 7371. "must_change_password": {
 7372. "type": "boolean",
 7373. "x-go-name": "MustChangePassword"
 7374. },
 7375. "password": {
 7376. "type": "string",
 7377. "x-go-name": "Password"
 7378. },
 7379. "send_notify": {
 7380. "type": "boolean",
 7381. "x-go-name": "SendNotify"
 7382. },
 7383. "source_id": {
 7384. "type": "integer",
 7385. "format": "int64",
 7386. "x-go-name": "SourceID"
 7387. },
 7388. "username": {
 7389. "type": "string",
 7390. "x-go-name": "Username"
 7391. }
 7392. },
 7393. "x-go-package": "code.gitea.io/gitea/modules/structs"
 7394. },
 7395. "DeleteEmailOption": {
 7396. "description": "DeleteEmailOption options when deleting email addresses",
 7397. "type": "object",
 7398. "properties": {
 7399. "emails": {
 7400. "description": "email addresses to delete",
 7401. "type": "array",
 7402. "items": {
 7403. "type": "string"
 7404. },
 7405. "x-go-name": "Emails"
 7406. }
 7407. },
 7408. "x-go-package": "code.gitea.io/gitea/modules/structs"
 7409. },
 7410. "DeleteFileOptions": {
 7411. "description": "DeleteFileOptions options for deleting files (used for other File structs below)",
 7412. "type": "object",
 7413. "properties": {
 7414. "author": {
 7415. "$ref": "#/definitions/Identity"
 7416. },
 7417. "branch": {
 7418. "type": "string",
 7419. "x-go-name": "BranchName"
 7420. },
 7421. "committer": {
 7422. "$ref": "#/definitions/Identity"
 7423. },
 7424. "message": {
 7425. "type": "string",
 7426. "x-go-name": "Message"
 7427. },
 7428. "new_branch": {
 7429. "type": "string",
 7430. "x-go-name": "NewBranchName"
 7431. },
 7432. "sha": {
 7433. "type": "string",
 7434. "x-go-name": "SHA"
 7435. }
 7436. },
 7437. "x-go-package": "code.gitea.io/gitea/modules/structs"
 7438. },
 7439. "DeployKey": {
 7440. "description": "DeployKey a deploy key",
 7441. "type": "object",
 7442. "properties": {
 7443. "created_at": {
 7444. "type": "string",
 7445. "format": "date-time",
 7446. "x-go-name": "Created"
 7447. },
 7448. "fingerprint": {
 7449. "type": "string",
 7450. "x-go-name": "Fingerprint"
 7451. },
 7452. "id": {
 7453. "type": "integer",
 7454. "format": "int64",
 7455. "x-go-name": "ID"
 7456. },
 7457. "key": {
 7458. "type": "string",
 7459. "x-go-name": "Key"
 7460. },
 7461. "key_id": {
 7462. "type": "integer",
 7463. "format": "int64",
 7464. "x-go-name": "KeyID"
 7465. },
 7466. "read_only": {
 7467. "type": "boolean",
 7468. "x-go-name": "ReadOnly"
 7469. },
 7470. "repository": {
 7471. "$ref": "#/definitions/Repository"
 7472. },
 7473. "title": {
 7474. "type": "string",
 7475. "x-go-name": "Title"
 7476. },
 7477. "url": {
 7478. "type": "string",
 7479. "x-go-name": "URL"
 7480. }
 7481. },
 7482. "x-go-package": "code.gitea.io/gitea/modules/structs"
 7483. },
 7484. "EditAttachmentOptions": {
 7485. "description": "EditAttachmentOptions options for editing attachments",
 7486. "type": "object",
 7487. "properties": {
 7488. "name": {
 7489. "type": "string",
 7490. "x-go-name": "Name"
 7491. }
 7492. },
 7493. "x-go-package": "code.gitea.io/gitea/modules/structs"
 7494. },
 7495. "EditDeadlineOption": {
 7496. "description": "EditDeadlineOption options for creating a deadline",
 7497. "type": "object",
 7498. "required": [
 7499. "due_date"
 7500. ],
 7501. "properties": {
 7502. "due_date": {
 7503. "type": "string",
 7504. "format": "date-time",
 7505. "x-go-name": "Deadline"
 7506. }
 7507. },
 7508. "x-go-package": "code.gitea.io/gitea/modules/structs"
 7509. },
 7510. "EditGitHookOption": {
 7511. "description": "EditGitHookOption options when modifying one Git hook",
 7512. "type": "object",
 7513. "properties": {
 7514. "content": {
 7515. "type": "string",
 7516. "x-go-name": "Content"
 7517. }
 7518. },
 7519. "x-go-package": "code.gitea.io/gitea/modules/structs"
 7520. },
 7521. "EditHookOption": {
 7522. "description": "EditHookOption options when modify one hook",
 7523. "type": "object",
 7524. "properties": {
 7525. "active": {
 7526. "type": "boolean",
 7527. "x-go-name": "Active"
 7528. },
 7529. "config": {
 7530. "type": "object",
 7531. "additionalProperties": {
 7532. "type": "string"
 7533. },
 7534. "x-go-name": "Config"
 7535. },
 7536. "events": {
 7537. "type": "array",
 7538. "items": {
 7539. "type": "string"
 7540. },
 7541. "x-go-name": "Events"
 7542. }
 7543. },
 7544. "x-go-package": "code.gitea.io/gitea/modules/structs"
 7545. },
 7546. "EditIssueCommentOption": {
 7547. "description": "EditIssueCommentOption options for editing a comment",
 7548. "type": "object",
 7549. "required": [
 7550. "body"
 7551. ],
 7552. "properties": {
 7553. "body": {
 7554. "type": "string",
 7555. "x-go-name": "Body"
 7556. }
 7557. },
 7558. "x-go-package": "code.gitea.io/gitea/modules/structs"
 7559. },
 7560. "EditIssueOption": {
 7561. "description": "EditIssueOption options for editing an issue",
 7562. "type": "object",
 7563. "properties": {
 7564. "assignee": {
 7565. "type": "string",
 7566. "x-go-name": "Assignee"
 7567. },
 7568. "assignees": {
 7569. "type": "array",
 7570. "items": {
 7571. "type": "string"
 7572. },
 7573. "x-go-name": "Assignees"
 7574. },
 7575. "body": {
 7576. "type": "string",
 7577. "x-go-name": "Body"
 7578. },
 7579. "due_date": {
 7580. "type": "string",
 7581. "format": "date-time",
 7582. "x-go-name": "Deadline"
 7583. },
 7584. "milestone": {
 7585. "type": "integer",
 7586. "format": "int64",
 7587. "x-go-name": "Milestone"
 7588. },
 7589. "state": {
 7590. "type": "string",
 7591. "x-go-name": "State"
 7592. },
 7593. "title": {
 7594. "type": "string",
 7595. "x-go-name": "Title"
 7596. }
 7597. },
 7598. "x-go-package": "code.gitea.io/gitea/modules/structs"
 7599. },
 7600. "EditLabelOption": {
 7601. "description": "EditLabelOption options for editing a label",
 7602. "type": "object",
 7603. "properties": {
 7604. "color": {
 7605. "type": "string",
 7606. "x-go-name": "Color"
 7607. },
 7608. "name": {
 7609. "type": "string",
 7610. "x-go-name": "Name"
 7611. }
 7612. },
 7613. "x-go-package": "code.gitea.io/gitea/modules/structs"
 7614. },
 7615. "EditMilestoneOption": {
 7616. "description": "EditMilestoneOption options for editing a milestone",
 7617. "type": "object",
 7618. "properties": {
 7619. "description": {
 7620. "type": "string",
 7621. "x-go-name": "Description"
 7622. },
 7623. "due_on": {
 7624. "type": "string",
 7625. "format": "date-time",
 7626. "x-go-name": "Deadline"
 7627. },
 7628. "state": {
 7629. "type": "string",
 7630. "x-go-name": "State"
 7631. },
 7632. "title": {
 7633. "type": "string",
 7634. "x-go-name": "Title"
 7635. }
 7636. },
 7637. "x-go-package": "code.gitea.io/gitea/modules/structs"
 7638. },
 7639. "EditOrgOption": {
 7640. "description": "EditOrgOption options for editing an organization",
 7641. "type": "object",
 7642. "properties": {
 7643. "description": {
 7644. "type": "string",
 7645. "x-go-name": "Description"
 7646. },
 7647. "full_name": {
 7648. "type": "string",
 7649. "x-go-name": "FullName"
 7650. },
 7651. "location": {
 7652. "type": "string",
 7653. "x-go-name": "Location"
 7654. },
 7655. "website": {
 7656. "type": "string",
 7657. "x-go-name": "Website"
 7658. }
 7659. },
 7660. "x-go-package": "code.gitea.io/gitea/modules/structs"
 7661. },
 7662. "EditPullRequestOption": {
 7663. "description": "EditPullRequestOption options when modify pull request",
 7664. "type": "object",
 7665. "properties": {
 7666. "assignee": {
 7667. "type": "string",
 7668. "x-go-name": "Assignee"
 7669. },
 7670. "assignees": {
 7671. "type": "array",
 7672. "items": {
 7673. "type": "string"
 7674. },
 7675. "x-go-name": "Assignees"
 7676. },
 7677. "body": {
 7678. "type": "string",
 7679. "x-go-name": "Body"
 7680. },
 7681. "due_date": {
 7682. "type": "string",
 7683. "format": "date-time",
 7684. "x-go-name": "Deadline"
 7685. },
 7686. "labels": {
 7687. "type": "array",
 7688. "items": {
 7689. "type": "integer",
 7690. "format": "int64"
 7691. },
 7692. "x-go-name": "Labels"
 7693. },
 7694. "milestone": {
 7695. "type": "integer",
 7696. "format": "int64",
 7697. "x-go-name": "Milestone"
 7698. },
 7699. "state": {
 7700. "type": "string",
 7701. "x-go-name": "State"
 7702. },
 7703. "title": {
 7704. "type": "string",
 7705. "x-go-name": "Title"
 7706. }
 7707. },
 7708. "x-go-package": "code.gitea.io/gitea/modules/structs"
 7709. },
 7710. "EditReleaseOption": {
 7711. "description": "EditReleaseOption options when editing a release",
 7712. "type": "object",
 7713. "properties": {
 7714. "body": {
 7715. "type": "string",
 7716. "x-go-name": "Note"
 7717. },
 7718. "draft": {
 7719. "type": "boolean",
 7720. "x-go-name": "IsDraft"
 7721. },
 7722. "name": {
 7723. "type": "string",
 7724. "x-go-name": "Title"
 7725. },
 7726. "prerelease": {
 7727. "type": "boolean",
 7728. "x-go-name": "IsPrerelease"
 7729. },
 7730. "tag_name": {
 7731. "type": "string",
 7732. "x-go-name": "TagName"
 7733. },
 7734. "target_commitish": {
 7735. "type": "string",
 7736. "x-go-name": "Target"
 7737. }
 7738. },
 7739. "x-go-package": "code.gitea.io/gitea/modules/structs"
 7740. },
 7741. "EditTeamOption": {
 7742. "description": "EditTeamOption options for editing a team",
 7743. "type": "object",
 7744. "required": [
 7745. "name"
 7746. ],
 7747. "properties": {
 7748. "description": {
 7749. "type": "string",
 7750. "x-go-name": "Description"
 7751. },
 7752. "name": {
 7753. "type": "string",
 7754. "x-go-name": "Name"
 7755. },
 7756. "permission": {
 7757. "type": "string",
 7758. "enum": [
 7759. "read",
 7760. "write",
 7761. "admin"
 7762. ],
 7763. "x-go-name": "Permission"
 7764. },
 7765. "units": {
 7766. "type": "array",
 7767. "enum": [
 7768. "repo.code",
 7769. "repo.issues",
 7770. "repo.ext_issues",
 7771. "repo.wiki",
 7772. "repo.pulls",
 7773. "repo.releases",
 7774. "repo.ext_wiki"
 7775. ],
 7776. "items": {
 7777. "type": "string"
 7778. },
 7779. "x-go-name": "Units"
 7780. }
 7781. },
 7782. "x-go-package": "code.gitea.io/gitea/modules/structs"
 7783. },
 7784. "EditUserOption": {
 7785. "description": "EditUserOption edit user options",
 7786. "type": "object",
 7787. "required": [
 7788. "email"
 7789. ],
 7790. "properties": {
 7791. "active": {
 7792. "type": "boolean",
 7793. "x-go-name": "Active"
 7794. },
 7795. "admin": {
 7796. "type": "boolean",
 7797. "x-go-name": "Admin"
 7798. },
 7799. "allow_create_organization": {
 7800. "type": "boolean",
 7801. "x-go-name": "AllowCreateOrganization"
 7802. },
 7803. "allow_git_hook": {
 7804. "type": "boolean",
 7805. "x-go-name": "AllowGitHook"
 7806. },
 7807. "allow_import_local": {
 7808. "type": "boolean",
 7809. "x-go-name": "AllowImportLocal"
 7810. },
 7811. "email": {
 7812. "type": "string",
 7813. "format": "email",
 7814. "x-go-name": "Email"
 7815. },
 7816. "full_name": {
 7817. "type": "string",
 7818. "x-go-name": "FullName"
 7819. },
 7820. "location": {
 7821. "type": "string",
 7822. "x-go-name": "Location"
 7823. },
 7824. "login_name": {
 7825. "type": "string",
 7826. "x-go-name": "LoginName"
 7827. },
 7828. "max_repo_creation": {
 7829. "type": "integer",
 7830. "format": "int64",
 7831. "x-go-name": "MaxRepoCreation"
 7832. },
 7833. "must_change_password": {
 7834. "type": "boolean",
 7835. "x-go-name": "MustChangePassword"
 7836. },
 7837. "password": {
 7838. "type": "string",
 7839. "x-go-name": "Password"
 7840. },
 7841. "prohibit_login": {
 7842. "type": "boolean",
 7843. "x-go-name": "ProhibitLogin"
 7844. },
 7845. "source_id": {
 7846. "type": "integer",
 7847. "format": "int64",
 7848. "x-go-name": "SourceID"
 7849. },
 7850. "website": {
 7851. "type": "string",
 7852. "x-go-name": "Website"
 7853. }
 7854. },
 7855. "x-go-package": "code.gitea.io/gitea/modules/structs"
 7856. },
 7857. "Email": {
 7858. "description": "Email an email address belonging to a user",
 7859. "type": "object",
 7860. "properties": {
 7861. "email": {
 7862. "type": "string",
 7863. "format": "email",
 7864. "x-go-name": "Email"
 7865. },
 7866. "primary": {
 7867. "type": "boolean",
 7868. "x-go-name": "Primary"
 7869. },
 7870. "verified": {
 7871. "type": "boolean",
 7872. "x-go-name": "Verified"
 7873. }
 7874. },
 7875. "x-go-package": "code.gitea.io/gitea/modules/structs"
 7876. },
 7877. "FileCommitResponse": {
 7878. "type": "object",
 7879. "title": "FileCommitResponse contains information generated from a Git commit for a repo's file.",
 7880. "properties": {
 7881. "author": {
 7882. "$ref": "#/definitions/CommitUser"
 7883. },
 7884. "committer": {
 7885. "$ref": "#/definitions/CommitUser"
 7886. },
 7887. "html_url": {
 7888. "type": "string",
 7889. "x-go-name": "HTMLURL"
 7890. },
 7891. "message": {
 7892. "type": "string",
 7893. "x-go-name": "Message"
 7894. },
 7895. "parents": {
 7896. "type": "array",
 7897. "items": {
 7898. "$ref": "#/definitions/CommitMeta"
 7899. },
 7900. "x-go-name": "Parents"
 7901. },
 7902. "sha": {
 7903. "type": "string",
 7904. "x-go-name": "SHA"
 7905. },
 7906. "tree": {
 7907. "$ref": "#/definitions/CommitMeta"
 7908. },
 7909. "url": {
 7910. "type": "string",
 7911. "x-go-name": "URL"
 7912. }
 7913. },
 7914. "x-go-package": "code.gitea.io/gitea/modules/structs"
 7915. },
 7916. "FileContentResponse": {
 7917. "description": "FileContentResponse contains information about a repo's file stats and content",
 7918. "type": "object",
 7919. "properties": {
 7920. "_links": {
 7921. "$ref": "#/definitions/FileLinksResponse"
 7922. },
 7923. "download_url": {
 7924. "type": "string",
 7925. "x-go-name": "DownloadURL"
 7926. },
 7927. "git_url": {
 7928. "type": "string",
 7929. "x-go-name": "GitURL"
 7930. },
 7931. "html_url": {
 7932. "type": "string",
 7933. "x-go-name": "HTMLURL"
 7934. },
 7935. "name": {
 7936. "type": "string",
 7937. "x-go-name": "Name"
 7938. },
 7939. "path": {
 7940. "type": "string",
 7941. "x-go-name": "Path"
 7942. },
 7943. "sha": {
 7944. "type": "string",
 7945. "x-go-name": "SHA"
 7946. },
 7947. "size": {
 7948. "type": "integer",
 7949. "format": "int64",
 7950. "x-go-name": "Size"
 7951. },
 7952. "type": {
 7953. "type": "string",
 7954. "x-go-name": "Type"
 7955. },
 7956. "url": {
 7957. "type": "string",
 7958. "x-go-name": "URL"
 7959. }
 7960. },
 7961. "x-go-package": "code.gitea.io/gitea/modules/structs"
 7962. },
 7963. "FileDeleteResponse": {
 7964. "description": "FileDeleteResponse contains information about a repo's file that was deleted",
 7965. "type": "object",
 7966. "properties": {
 7967. "commit": {
 7968. "$ref": "#/definitions/FileCommitResponse"
 7969. },
 7970. "content": {
 7971. "type": "object",
 7972. "x-go-name": "Content"
 7973. },
 7974. "verification": {
 7975. "$ref": "#/definitions/PayloadCommitVerification"
 7976. }
 7977. },
 7978. "x-go-package": "code.gitea.io/gitea/modules/structs"
 7979. },
 7980. "FileLinksResponse": {
 7981. "description": "FileLinksResponse contains the links for a repo's file",
 7982. "type": "object",
 7983. "properties": {
 7984. "git_url": {
 7985. "type": "string",
 7986. "x-go-name": "GitURL"
 7987. },
 7988. "html_url": {
 7989. "type": "string",
 7990. "x-go-name": "HTMLURL"
 7991. },
 7992. "url": {
 7993. "type": "string",
 7994. "x-go-name": "Self"
 7995. }
 7996. },
 7997. "x-go-package": "code.gitea.io/gitea/modules/structs"
 7998. },
 7999. "FileResponse": {
 8000. "description": "FileResponse contains information about a repo's file",
 8001. "type": "object",
 8002. "properties": {
 8003. "commit": {
 8004. "$ref": "#/definitions/FileCommitResponse"
 8005. },
 8006. "content": {
 8007. "$ref": "#/definitions/FileContentResponse"
 8008. },
 8009. "verification": {
 8010. "$ref": "#/definitions/PayloadCommitVerification"
 8011. }
 8012. },
 8013. "x-go-package": "code.gitea.io/gitea/modules/structs"
 8014. },
 8015. "GPGKey": {
 8016. "description": "GPGKey a user GPG key to sign commit and tag in repository",
 8017. "type": "object",
 8018. "properties": {
 8019. "can_certify": {
 8020. "type": "boolean",
 8021. "x-go-name": "CanCertify"
 8022. },
 8023. "can_encrypt_comms": {
 8024. "type": "boolean",
 8025. "x-go-name": "CanEncryptComms"
 8026. },
 8027. "can_encrypt_storage": {
 8028. "type": "boolean",
 8029. "x-go-name": "CanEncryptStorage"
 8030. },
 8031. "can_sign": {
 8032. "type": "boolean",
 8033. "x-go-name": "CanSign"
 8034. },
 8035. "created_at": {
 8036. "type": "string",
 8037. "format": "date-time",
 8038. "x-go-name": "Created"
 8039. },
 8040. "emails": {
 8041. "type": "array",
 8042. "items": {
 8043. "$ref": "#/definitions/GPGKeyEmail"
 8044. },
 8045. "x-go-name": "Emails"
 8046. },
 8047. "expires_at": {
 8048. "type": "string",
 8049. "format": "date-time",
 8050. "x-go-name": "Expires"
 8051. },
 8052. "id": {
 8053. "type": "integer",
 8054. "format": "int64",
 8055. "x-go-name": "ID"
 8056. },
 8057. "key_id": {
 8058. "type": "string",
 8059. "x-go-name": "KeyID"
 8060. },
 8061. "primary_key_id": {
 8062. "type": "string",
 8063. "x-go-name": "PrimaryKeyID"
 8064. },
 8065. "public_key": {
 8066. "type": "string",
 8067. "x-go-name": "PublicKey"
 8068. },
 8069. "subkeys": {
 8070. "type": "array",
 8071. "items": {
 8072. "$ref": "#/definitions/GPGKey"
 8073. },
 8074. "x-go-name": "SubsKey"
 8075. }
 8076. },
 8077. "x-go-package": "code.gitea.io/gitea/modules/structs"
 8078. },
 8079. "GPGKeyEmail": {
 8080. "description": "GPGKeyEmail an email attached to a GPGKey",
 8081. "type": "object",
 8082. "properties": {
 8083. "email": {
 8084. "type": "string",
 8085. "x-go-name": "Email"
 8086. },
 8087. "verified": {
 8088. "type": "boolean",
 8089. "x-go-name": "Verified"
 8090. }
 8091. },
 8092. "x-go-package": "code.gitea.io/gitea/modules/structs"
 8093. },
 8094. "GitBlobResponse": {
 8095. "description": "GitBlobResponse represents a git blob",
 8096. "type": "object",
 8097. "properties": {
 8098. "content": {
 8099. "type": "string",
 8100. "x-go-name": "Content"
 8101. },
 8102. "encoding": {
 8103. "type": "string",
 8104. "x-go-name": "Encoding"
 8105. },
 8106. "sha": {
 8107. "type": "string",
 8108. "x-go-name": "SHA"
 8109. },
 8110. "size": {
 8111. "type": "integer",
 8112. "format": "int64",
 8113. "x-go-name": "Size"
 8114. },
 8115. "url": {
 8116. "type": "string",
 8117. "x-go-name": "URL"
 8118. }
 8119. },
 8120. "x-go-package": "code.gitea.io/gitea/modules/structs"
 8121. },
 8122. "GitEntry": {
 8123. "description": "GitEntry represents a git tree",
 8124. "type": "object",
 8125. "properties": {
 8126. "mode": {
 8127. "type": "string",
 8128. "x-go-name": "Mode"
 8129. },
 8130. "path": {
 8131. "type": "string",
 8132. "x-go-name": "Path"
 8133. },
 8134. "sha": {
 8135. "type": "string",
 8136. "x-go-name": "SHA"
 8137. },
 8138. "size": {
 8139. "type": "integer",
 8140. "format": "int64",
 8141. "x-go-name": "Size"
 8142. },
 8143. "type": {
 8144. "type": "string",
 8145. "x-go-name": "Type"
 8146. },
 8147. "url": {
 8148. "type": "string",
 8149. "x-go-name": "URL"
 8150. }
 8151. },
 8152. "x-go-package": "code.gitea.io/gitea/modules/structs"
 8153. },
 8154. "GitHook": {
 8155. "description": "GitHook represents a Git repository hook",
 8156. "type": "object",
 8157. "properties": {
 8158. "content": {
 8159. "type": "string",
 8160. "x-go-name": "Content"
 8161. },
 8162. "is_active": {
 8163. "type": "boolean",
 8164. "x-go-name": "IsActive"
 8165. },
 8166. "name": {
 8167. "type": "string",
 8168. "x-go-name": "Name"
 8169. }
 8170. },
 8171. "x-go-package": "code.gitea.io/gitea/modules/structs"
 8172. },
 8173. "GitObject": {
 8174. "type": "object",
 8175. "title": "GitObject represents a Git object.",
 8176. "properties": {
 8177. "sha": {
 8178. "type": "string",
 8179. "x-go-name": "SHA"
 8180. },
 8181. "type": {
 8182. "type": "string",
 8183. "x-go-name": "Type"
 8184. },
 8185. "url": {
 8186. "type": "string",
 8187. "x-go-name": "URL"
 8188. }
 8189. },
 8190. "x-go-package": "code.gitea.io/gitea/modules/structs"
 8191. },
 8192. "GitTreeResponse": {
 8193. "description": "GitTreeResponse returns a git tree",
 8194. "type": "object",
 8195. "properties": {
 8196. "page": {
 8197. "type": "integer",
 8198. "format": "int64",
 8199. "x-go-name": "Page"
 8200. },
 8201. "sha": {
 8202. "type": "string",
 8203. "x-go-name": "SHA"
 8204. },
 8205. "total_count": {
 8206. "type": "integer",
 8207. "format": "int64",
 8208. "x-go-name": "TotalCount"
 8209. },
 8210. "tree": {
 8211. "type": "array",
 8212. "items": {
 8213. "$ref": "#/definitions/GitEntry"
 8214. },
 8215. "x-go-name": "Entries"
 8216. },
 8217. "truncated": {
 8218. "type": "boolean",
 8219. "x-go-name": "Truncated"
 8220. },
 8221. "url": {
 8222. "type": "string",
 8223. "x-go-name": "URL"
 8224. }
 8225. },
 8226. "x-go-package": "code.gitea.io/gitea/modules/structs"
 8227. },
 8228. "Hook": {
 8229. "description": "Hook a hook is a web hook when one repository changed",
 8230. "type": "object",
 8231. "properties": {
 8232. "active": {
 8233. "type": "boolean",
 8234. "x-go-name": "Active"
 8235. },
 8236. "config": {
 8237. "type": "object",
 8238. "additionalProperties": {
 8239. "type": "string"
 8240. },
 8241. "x-go-name": "Config"
 8242. },
 8243. "created_at": {
 8244. "type": "string",
 8245. "format": "date-time",
 8246. "x-go-name": "Created"
 8247. },
 8248. "events": {
 8249. "type": "array",
 8250. "items": {
 8251. "type": "string"
 8252. },
 8253. "x-go-name": "Events"
 8254. },
 8255. "id": {
 8256. "type": "integer",
 8257. "format": "int64",
 8258. "x-go-name": "ID"
 8259. },
 8260. "type": {
 8261. "type": "string",
 8262. "x-go-name": "Type"
 8263. },
 8264. "updated_at": {
 8265. "type": "string",
 8266. "format": "date-time",
 8267. "x-go-name": "Updated"
 8268. }
 8269. },
 8270. "x-go-package": "code.gitea.io/gitea/modules/structs"
 8271. },
 8272. "Identity": {
 8273. "description": "Identity for a person's identity like an author or committer",
 8274. "type": "object",
 8275. "properties": {
 8276. "email": {
 8277. "type": "string",
 8278. "format": "email",
 8279. "x-go-name": "Email"
 8280. },
 8281. "name": {
 8282. "type": "string",
 8283. "x-go-name": "Name"
 8284. }
 8285. },
 8286. "x-go-package": "code.gitea.io/gitea/modules/structs"
 8287. },
 8288. "Issue": {
 8289. "description": "Issue represents an issue in a repository",
 8290. "type": "object",
 8291. "properties": {
 8292. "assignee": {
 8293. "$ref": "#/definitions/User"
 8294. },
 8295. "assignees": {
 8296. "type": "array",
 8297. "items": {
 8298. "$ref": "#/definitions/User"
 8299. },
 8300. "x-go-name": "Assignees"
 8301. },
 8302. "body": {
 8303. "type": "string",
 8304. "x-go-name": "Body"
 8305. },
 8306. "closed_at": {
 8307. "type": "string",
 8308. "format": "date-time",
 8309. "x-go-name": "Closed"
 8310. },
 8311. "comments": {
 8312. "type": "integer",
 8313. "format": "int64",
 8314. "x-go-name": "Comments"
 8315. },
 8316. "created_at": {
 8317. "type": "string",
 8318. "format": "date-time",
 8319. "x-go-name": "Created"
 8320. },
 8321. "due_date": {
 8322. "type": "string",
 8323. "format": "date-time",
 8324. "x-go-name": "Deadline"
 8325. },
 8326. "id": {
 8327. "type": "integer",
 8328. "format": "int64",
 8329. "x-go-name": "ID"
 8330. },
 8331. "labels": {
 8332. "type": "array",
 8333. "items": {
 8334. "$ref": "#/definitions/Label"
 8335. },
 8336. "x-go-name": "Labels"
 8337. },
 8338. "milestone": {
 8339. "$ref": "#/definitions/Milestone"
 8340. },
 8341. "number": {
 8342. "type": "integer",
 8343. "format": "int64",
 8344. "x-go-name": "Index"
 8345. },
 8346. "pull_request": {
 8347. "$ref": "#/definitions/PullRequestMeta"
 8348. },
 8349. "state": {
 8350. "$ref": "#/definitions/StateType"
 8351. },
 8352. "title": {
 8353. "type": "string",
 8354. "x-go-name": "Title"
 8355. },
 8356. "updated_at": {
 8357. "type": "string",
 8358. "format": "date-time",
 8359. "x-go-name": "Updated"
 8360. },
 8361. "url": {
 8362. "type": "string",
 8363. "x-go-name": "URL"
 8364. },
 8365. "user": {
 8366. "$ref": "#/definitions/User"
 8367. }
 8368. },
 8369. "x-go-package": "code.gitea.io/gitea/modules/structs"
 8370. },
 8371. "IssueDeadline": {
 8372. "description": "IssueDeadline represents an issue deadline",
 8373. "type": "object",
 8374. "properties": {
 8375. "due_date": {
 8376. "type": "string",
 8377. "format": "date-time",
 8378. "x-go-name": "Deadline"
 8379. }
 8380. },
 8381. "x-go-package": "code.gitea.io/gitea/modules/structs"
 8382. },
 8383. "IssueLabelsOption": {
 8384. "description": "IssueLabelsOption a collection of labels",
 8385. "type": "object",
 8386. "properties": {
 8387. "labels": {
 8388. "description": "list of label IDs",
 8389. "type": "array",
 8390. "items": {
 8391. "type": "integer",
 8392. "format": "int64"
 8393. },
 8394. "x-go-name": "Labels"
 8395. }
 8396. },
 8397. "x-go-package": "code.gitea.io/gitea/modules/structs"
 8398. },
 8399. "Label": {
 8400. "description": "Label a label to an issue or a pr",
 8401. "type": "object",
 8402. "properties": {
 8403. "color": {
 8404. "type": "string",
 8405. "x-go-name": "Color",
 8406. "example": "00aabb"
 8407. },
 8408. "id": {
 8409. "type": "integer",
 8410. "format": "int64",
 8411. "x-go-name": "ID"
 8412. },
 8413. "name": {
 8414. "type": "string",
 8415. "x-go-name": "Name"
 8416. },
 8417. "url": {
 8418. "type": "string",
 8419. "x-go-name": "URL"
 8420. }
 8421. },
 8422. "x-go-package": "code.gitea.io/gitea/modules/structs"
 8423. },
 8424. "MarkdownOption": {
 8425. "description": "MarkdownOption markdown options",
 8426. "type": "object",
 8427. "properties": {
 8428. "Context": {
 8429. "description": "Context to render\n\nin: body",
 8430. "type": "string"
 8431. },
 8432. "Mode": {
 8433. "description": "Mode to render\n\nin: body",
 8434. "type": "string"
 8435. },
 8436. "Text": {
 8437. "description": "Text markdown to render\n\nin: body",
 8438. "type": "string"
 8439. },
 8440. "Wiki": {
 8441. "description": "Is it a wiki page ?\n\nin: body",
 8442. "type": "boolean"
 8443. }
 8444. },
 8445. "x-go-package": "code.gitea.io/gitea/modules/structs"
 8446. },
 8447. "MergePullRequestOption": {
 8448. "description": "MergePullRequestForm form for merging Pull Request",
 8449. "type": "object",
 8450. "required": [
 8451. "Do"
 8452. ],
 8453. "properties": {
 8454. "Do": {
 8455. "type": "string",
 8456. "enum": [
 8457. "merge",
 8458. "rebase",
 8459. "rebase-merge",
 8460. "squash"
 8461. ]
 8462. },
 8463. "MergeMessageField": {
 8464. "type": "string"
 8465. },
 8466. "MergeTitleField": {
 8467. "type": "string"
 8468. }
 8469. },
 8470. "x-go-name": "MergePullRequestForm",
 8471. "x-go-package": "code.gitea.io/gitea/modules/auth"
 8472. },
 8473. "MigrateRepoForm": {
 8474. "description": "MigrateRepoForm form for migrating repository",
 8475. "type": "object",
 8476. "required": [
 8477. "clone_addr",
 8478. "uid",
 8479. "repo_name"
 8480. ],
 8481. "properties": {
 8482. "auth_password": {
 8483. "type": "string",
 8484. "x-go-name": "AuthPassword"
 8485. },
 8486. "auth_username": {
 8487. "type": "string",
 8488. "x-go-name": "AuthUsername"
 8489. },
 8490. "clone_addr": {
 8491. "type": "string",
 8492. "x-go-name": "CloneAddr"
 8493. },
 8494. "description": {
 8495. "type": "string",
 8496. "x-go-name": "Description"
 8497. },
 8498. "issues": {
 8499. "type": "boolean",
 8500. "x-go-name": "Issues"
 8501. },
 8502. "labels": {
 8503. "type": "boolean",
 8504. "x-go-name": "Labels"
 8505. },
 8506. "milestones": {
 8507. "type": "boolean",
 8508. "x-go-name": "Milestones"
 8509. },
 8510. "mirror": {
 8511. "type": "boolean",
 8512. "x-go-name": "Mirror"
 8513. },
 8514. "private": {
 8515. "type": "boolean",
 8516. "x-go-name": "Private"
 8517. },
 8518. "pull_requests": {
 8519. "type": "boolean",
 8520. "x-go-name": "PullRequests"
 8521. },
 8522. "releases": {
 8523. "type": "boolean",
 8524. "x-go-name": "Releases"
 8525. },
 8526. "repo_name": {
 8527. "type": "string",
 8528. "x-go-name": "RepoName"
 8529. },
 8530. "uid": {
 8531. "type": "integer",
 8532. "format": "int64",
 8533. "x-go-name": "UID"
 8534. },
 8535. "wiki": {
 8536. "type": "boolean",
 8537. "x-go-name": "Wiki"
 8538. }
 8539. },
 8540. "x-go-package": "code.gitea.io/gitea/modules/auth"
 8541. },
 8542. "Milestone": {
 8543. "description": "Milestone milestone is a collection of issues on one repository",
 8544. "type": "object",
 8545. "properties": {
 8546. "closed_at": {
 8547. "type": "string",
 8548. "format": "date-time",
 8549. "x-go-name": "Closed"
 8550. },
 8551. "closed_issues": {
 8552. "type": "integer",
 8553. "format": "int64",
 8554. "x-go-name": "ClosedIssues"
 8555. },
 8556. "description": {
 8557. "type": "string",
 8558. "x-go-name": "Description"
 8559. },
 8560. "due_on": {
 8561. "type": "string",
 8562. "format": "date-time",
 8563. "x-go-name": "Deadline"
 8564. },
 8565. "id": {
 8566. "type": "integer",
 8567. "format": "int64",
 8568. "x-go-name": "ID"
 8569. },
 8570. "open_issues": {
 8571. "type": "integer",
 8572. "format": "int64",
 8573. "x-go-name": "OpenIssues"
 8574. },
 8575. "state": {
 8576. "$ref": "#/definitions/StateType"
 8577. },
 8578. "title": {
 8579. "type": "string",
 8580. "x-go-name": "Title"
 8581. }
 8582. },
 8583. "x-go-package": "code.gitea.io/gitea/modules/structs"
 8584. },
 8585. "Organization": {
 8586. "description": "Organization represents an organization",
 8587. "type": "object",
 8588. "properties": {
 8589. "avatar_url": {
 8590. "type": "string",
 8591. "x-go-name": "AvatarURL"
 8592. },
 8593. "description": {
 8594. "type": "string",
 8595. "x-go-name": "Description"
 8596. },
 8597. "full_name": {
 8598. "type": "string",
 8599. "x-go-name": "FullName"
 8600. },
 8601. "id": {
 8602. "type": "integer",
 8603. "format": "int64",
 8604. "x-go-name": "ID"
 8605. },
 8606. "location": {
 8607. "type": "string",
 8608. "x-go-name": "Location"
 8609. },
 8610. "username": {
 8611. "type": "string",
 8612. "x-go-name": "UserName"
 8613. },
 8614. "visibility": {
 8615. "$ref": "#/definitions/VisibleType"
 8616. },
 8617. "website": {
 8618. "type": "string",
 8619. "x-go-name": "Website"
 8620. }
 8621. },
 8622. "x-go-package": "code.gitea.io/gitea/modules/structs"
 8623. },
 8624. "PRBranchInfo": {
 8625. "description": "PRBranchInfo information about a branch",
 8626. "type": "object",
 8627. "properties": {
 8628. "label": {
 8629. "type": "string",
 8630. "x-go-name": "Name"
 8631. },
 8632. "ref": {
 8633. "type": "string",
 8634. "x-go-name": "Ref"
 8635. },
 8636. "repo": {
 8637. "$ref": "#/definitions/Repository"
 8638. },
 8639. "repo_id": {
 8640. "type": "integer",
 8641. "format": "int64",
 8642. "x-go-name": "RepoID"
 8643. },
 8644. "sha": {
 8645. "type": "string",
 8646. "x-go-name": "Sha"
 8647. }
 8648. },
 8649. "x-go-package": "code.gitea.io/gitea/modules/structs"
 8650. },
 8651. "PayloadCommit": {
 8652. "description": "PayloadCommit represents a commit",
 8653. "type": "object",
 8654. "properties": {
 8655. "added": {
 8656. "type": "array",
 8657. "items": {
 8658. "type": "string"
 8659. },
 8660. "x-go-name": "Added"
 8661. },
 8662. "author": {
 8663. "$ref": "#/definitions/PayloadUser"
 8664. },
 8665. "committer": {
 8666. "$ref": "#/definitions/PayloadUser"
 8667. },
 8668. "id": {
 8669. "description": "sha1 hash of the commit",
 8670. "type": "string",
 8671. "x-go-name": "ID"
 8672. },
 8673. "message": {
 8674. "type": "string",
 8675. "x-go-name": "Message"
 8676. },
 8677. "modified": {
 8678. "type": "array",
 8679. "items": {
 8680. "type": "string"
 8681. },
 8682. "x-go-name": "Modified"
 8683. },
 8684. "removed": {
 8685. "type": "array",
 8686. "items": {
 8687. "type": "string"
 8688. },
 8689. "x-go-name": "Removed"
 8690. },
 8691. "timestamp": {
 8692. "type": "string",
 8693. "format": "date-time",
 8694. "x-go-name": "Timestamp"
 8695. },
 8696. "url": {
 8697. "type": "string",
 8698. "x-go-name": "URL"
 8699. },
 8700. "verification": {
 8701. "$ref": "#/definitions/PayloadCommitVerification"
 8702. }
 8703. },
 8704. "x-go-package": "code.gitea.io/gitea/modules/structs"
 8705. },
 8706. "PayloadCommitVerification": {
 8707. "description": "PayloadCommitVerification represents the GPG verification of a commit",
 8708. "type": "object",
 8709. "properties": {
 8710. "payload": {
 8711. "type": "string",
 8712. "x-go-name": "Payload"
 8713. },
 8714. "reason": {
 8715. "type": "string",
 8716. "x-go-name": "Reason"
 8717. },
 8718. "signature": {
 8719. "type": "string",
 8720. "x-go-name": "Signature"
 8721. },
 8722. "verified": {
 8723. "type": "boolean",
 8724. "x-go-name": "Verified"
 8725. }
 8726. },
 8727. "x-go-package": "code.gitea.io/gitea/modules/structs"
 8728. },
 8729. "PayloadUser": {
 8730. "description": "PayloadUser represents the author or committer of a commit",
 8731. "type": "object",
 8732. "properties": {
 8733. "email": {
 8734. "type": "string",
 8735. "format": "email",
 8736. "x-go-name": "Email"
 8737. },
 8738. "name": {
 8739. "description": "Full name of the commit author",
 8740. "type": "string",
 8741. "x-go-name": "Name"
 8742. },
 8743. "username": {
 8744. "type": "string",
 8745. "x-go-name": "UserName"
 8746. }
 8747. },
 8748. "x-go-package": "code.gitea.io/gitea/modules/structs"
 8749. },
 8750. "Permission": {
 8751. "description": "Permission represents a set of permissions",
 8752. "type": "object",
 8753. "properties": {
 8754. "admin": {
 8755. "type": "boolean",
 8756. "x-go-name": "Admin"
 8757. },
 8758. "pull": {
 8759. "type": "boolean",
 8760. "x-go-name": "Pull"
 8761. },
 8762. "push": {
 8763. "type": "boolean",
 8764. "x-go-name": "Push"
 8765. }
 8766. },
 8767. "x-go-package": "code.gitea.io/gitea/modules/structs"
 8768. },
 8769. "PublicKey": {
 8770. "description": "PublicKey publickey is a user key to push code to repository",
 8771. "type": "object",
 8772. "properties": {
 8773. "created_at": {
 8774. "type": "string",
 8775. "format": "date-time",
 8776. "x-go-name": "Created"
 8777. },
 8778. "fingerprint": {
 8779. "type": "string",
 8780. "x-go-name": "Fingerprint"
 8781. },
 8782. "id": {
 8783. "type": "integer",
 8784. "format": "int64",
 8785. "x-go-name": "ID"
 8786. },
 8787. "key": {
 8788. "type": "string",
 8789. "x-go-name": "Key"
 8790. },
 8791. "key_type": {
 8792. "type": "string",
 8793. "x-go-name": "KeyType"
 8794. },
 8795. "read_only": {
 8796. "type": "boolean",
 8797. "x-go-name": "ReadOnly"
 8798. },
 8799. "title": {
 8800. "type": "string",
 8801. "x-go-name": "Title"
 8802. },
 8803. "url": {
 8804. "type": "string",
 8805. "x-go-name": "URL"
 8806. },
 8807. "user": {
 8808. "$ref": "#/definitions/User"
 8809. }
 8810. },
 8811. "x-go-package": "code.gitea.io/gitea/modules/structs"
 8812. },
 8813. "PullRequest": {
 8814. "description": "PullRequest represents a pull request",
 8815. "type": "object",
 8816. "properties": {
 8817. "assignee": {
 8818. "$ref": "#/definitions/User"
 8819. },
 8820. "assignees": {
 8821. "type": "array",
 8822. "items": {
 8823. "$ref": "#/definitions/User"
 8824. },
 8825. "x-go-name": "Assignees"
 8826. },
 8827. "base": {
 8828. "$ref": "#/definitions/PRBranchInfo"
 8829. },
 8830. "body": {
 8831. "type": "string",
 8832. "x-go-name": "Body"
 8833. },
 8834. "closed_at": {
 8835. "type": "string",
 8836. "format": "date-time",
 8837. "x-go-name": "Closed"
 8838. },
 8839. "comments": {
 8840. "type": "integer",
 8841. "format": "int64",
 8842. "x-go-name": "Comments"
 8843. },
 8844. "created_at": {
 8845. "type": "string",
 8846. "format": "date-time",
 8847. "x-go-name": "Created"
 8848. },
 8849. "diff_url": {
 8850. "type": "string",
 8851. "x-go-name": "DiffURL"
 8852. },
 8853. "due_date": {
 8854. "type": "string",
 8855. "format": "date-time",
 8856. "x-go-name": "Deadline"
 8857. },
 8858. "head": {
 8859. "$ref": "#/definitions/PRBranchInfo"
 8860. },
 8861. "html_url": {
 8862. "type": "string",
 8863. "x-go-name": "HTMLURL"
 8864. },
 8865. "id": {
 8866. "type": "integer",
 8867. "format": "int64",
 8868. "x-go-name": "ID"
 8869. },
 8870. "labels": {
 8871. "type": "array",
 8872. "items": {
 8873. "$ref": "#/definitions/Label"
 8874. },
 8875. "x-go-name": "Labels"
 8876. },
 8877. "merge_base": {
 8878. "type": "string",
 8879. "x-go-name": "MergeBase"
 8880. },
 8881. "merge_commit_sha": {
 8882. "type": "string",
 8883. "x-go-name": "MergedCommitID"
 8884. },
 8885. "mergeable": {
 8886. "type": "boolean",
 8887. "x-go-name": "Mergeable"
 8888. },
 8889. "merged": {
 8890. "type": "boolean",
 8891. "x-go-name": "HasMerged"
 8892. },
 8893. "merged_at": {
 8894. "type": "string",
 8895. "format": "date-time",
 8896. "x-go-name": "Merged"
 8897. },
 8898. "merged_by": {
 8899. "$ref": "#/definitions/User"
 8900. },
 8901. "milestone": {
 8902. "$ref": "#/definitions/Milestone"
 8903. },
 8904. "number": {
 8905. "type": "integer",
 8906. "format": "int64",
 8907. "x-go-name": "Index"
 8908. },
 8909. "patch_url": {
 8910. "type": "string",
 8911. "x-go-name": "PatchURL"
 8912. },
 8913. "state": {
 8914. "$ref": "#/definitions/StateType"
 8915. },
 8916. "title": {
 8917. "type": "string",
 8918. "x-go-name": "Title"
 8919. },
 8920. "updated_at": {
 8921. "type": "string",
 8922. "format": "date-time",
 8923. "x-go-name": "Updated"
 8924. },
 8925. "url": {
 8926. "type": "string",
 8927. "x-go-name": "URL"
 8928. },
 8929. "user": {
 8930. "$ref": "#/definitions/User"
 8931. }
 8932. },
 8933. "x-go-package": "code.gitea.io/gitea/modules/structs"
 8934. },
 8935. "PullRequestMeta": {
 8936. "description": "PullRequestMeta PR info if an issue is a PR",
 8937. "type": "object",
 8938. "properties": {
 8939. "merged": {
 8940. "type": "boolean",
 8941. "x-go-name": "HasMerged"
 8942. },
 8943. "merged_at": {
 8944. "type": "string",
 8945. "format": "date-time",
 8946. "x-go-name": "Merged"
 8947. }
 8948. },
 8949. "x-go-package": "code.gitea.io/gitea/modules/structs"
 8950. },
 8951. "Reference": {
 8952. "type": "object",
 8953. "title": "Reference represents a Git reference.",
 8954. "properties": {
 8955. "object": {
 8956. "$ref": "#/definitions/GitObject"
 8957. },
 8958. "ref": {
 8959. "type": "string",
 8960. "x-go-name": "Ref"
 8961. },
 8962. "url": {
 8963. "type": "string",
 8964. "x-go-name": "URL"
 8965. }
 8966. },
 8967. "x-go-package": "code.gitea.io/gitea/modules/structs"
 8968. },
 8969. "Release": {
 8970. "description": "Release represents a repository release",
 8971. "type": "object",
 8972. "properties": {
 8973. "assets": {
 8974. "type": "array",
 8975. "items": {
 8976. "$ref": "#/definitions/Attachment"
 8977. },
 8978. "x-go-name": "Attachments"
 8979. },
 8980. "author": {
 8981. "$ref": "#/definitions/User"
 8982. },
 8983. "body": {
 8984. "type": "string",
 8985. "x-go-name": "Note"
 8986. },
 8987. "created_at": {
 8988. "type": "string",
 8989. "format": "date-time",
 8990. "x-go-name": "CreatedAt"
 8991. },
 8992. "draft": {
 8993. "type": "boolean",
 8994. "x-go-name": "IsDraft"
 8995. },
 8996. "id": {
 8997. "type": "integer",
 8998. "format": "int64",
 8999. "x-go-name": "ID"
 9000. },
 9001. "name": {
 9002. "type": "string",
 9003. "x-go-name": "Title"
 9004. },
 9005. "prerelease": {
 9006. "type": "boolean",
 9007. "x-go-name": "IsPrerelease"
 9008. },
 9009. "published_at": {
 9010. "type": "string",
 9011. "format": "date-time",
 9012. "x-go-name": "PublishedAt"
 9013. },
 9014. "tag_name": {
 9015. "type": "string",
 9016. "x-go-name": "TagName"
 9017. },
 9018. "tarball_url": {
 9019. "type": "string",
 9020. "x-go-name": "TarURL"
 9021. },
 9022. "target_commitish": {
 9023. "type": "string",
 9024. "x-go-name": "Target"
 9025. },
 9026. "url": {
 9027. "type": "string",
 9028. "x-go-name": "URL"
 9029. },
 9030. "zipball_url": {
 9031. "type": "string",
 9032. "x-go-name": "ZipURL"
 9033. }
 9034. },
 9035. "x-go-package": "code.gitea.io/gitea/modules/structs"
 9036. },
 9037. "RepoCommit": {
 9038. "type": "object",
 9039. "title": "RepoCommit contains information of a commit in the context of a repository.",
 9040. "properties": {
 9041. "author": {
 9042. "$ref": "#/definitions/CommitUser"
 9043. },
 9044. "committer": {
 9045. "$ref": "#/definitions/CommitUser"
 9046. },
 9047. "message": {
 9048. "type": "string",
 9049. "x-go-name": "Message"
 9050. },
 9051. "tree": {
 9052. "$ref": "#/definitions/CommitMeta"
 9053. },
 9054. "url": {
 9055. "type": "string",
 9056. "x-go-name": "URL"
 9057. }
 9058. },
 9059. "x-go-package": "code.gitea.io/gitea/modules/structs"
 9060. },
 9061. "Repository": {
 9062. "description": "Repository represents a repository",
 9063. "type": "object",
 9064. "properties": {
 9065. "archived": {
 9066. "type": "boolean",
 9067. "x-go-name": "Archived"
 9068. },
 9069. "clone_url": {
 9070. "type": "string",
 9071. "x-go-name": "CloneURL"
 9072. },
 9073. "created_at": {
 9074. "type": "string",
 9075. "format": "date-time",
 9076. "x-go-name": "Created"
 9077. },
 9078. "default_branch": {
 9079. "type": "string",
 9080. "x-go-name": "DefaultBranch"
 9081. },
 9082. "description": {
 9083. "type": "string",
 9084. "x-go-name": "Description"
 9085. },
 9086. "empty": {
 9087. "type": "boolean",
 9088. "x-go-name": "Empty"
 9089. },
 9090. "fork": {
 9091. "type": "boolean",
 9092. "x-go-name": "Fork"
 9093. },
 9094. "forks_count": {
 9095. "type": "integer",
 9096. "format": "int64",
 9097. "x-go-name": "Forks"
 9098. },
 9099. "full_name": {
 9100. "type": "string",
 9101. "x-go-name": "FullName"
 9102. },
 9103. "html_url": {
 9104. "type": "string",
 9105. "x-go-name": "HTMLURL"
 9106. },
 9107. "id": {
 9108. "type": "integer",
 9109. "format": "int64",
 9110. "x-go-name": "ID"
 9111. },
 9112. "mirror": {
 9113. "type": "boolean",
 9114. "x-go-name": "Mirror"
 9115. },
 9116. "name": {
 9117. "type": "string",
 9118. "x-go-name": "Name"
 9119. },
 9120. "open_issues_count": {
 9121. "type": "integer",
 9122. "format": "int64",
 9123. "x-go-name": "OpenIssues"
 9124. },
 9125. "owner": {
 9126. "$ref": "#/definitions/User"
 9127. },
 9128. "parent": {
 9129. "$ref": "#/definitions/Repository"
 9130. },
 9131. "permissions": {
 9132. "$ref": "#/definitions/Permission"
 9133. },
 9134. "private": {
 9135. "type": "boolean",
 9136. "x-go-name": "Private"
 9137. },
 9138. "size": {
 9139. "type": "integer",
 9140. "format": "int64",
 9141. "x-go-name": "Size"
 9142. },
 9143. "ssh_url": {
 9144. "type": "string",
 9145. "x-go-name": "SSHURL"
 9146. },
 9147. "stars_count": {
 9148. "type": "integer",
 9149. "format": "int64",
 9150. "x-go-name": "Stars"
 9151. },
 9152. "updated_at": {
 9153. "type": "string",
 9154. "format": "date-time",
 9155. "x-go-name": "Updated"
 9156. },
 9157. "watchers_count": {
 9158. "type": "integer",
 9159. "format": "int64",
 9160. "x-go-name": "Watchers"
 9161. },
 9162. "website": {
 9163. "type": "string",
 9164. "x-go-name": "Website"
 9165. }
 9166. },
 9167. "x-go-package": "code.gitea.io/gitea/modules/structs"
 9168. },
 9169. "SearchResults": {
 9170. "description": "SearchResults results of a successful search",
 9171. "type": "object",
 9172. "properties": {
 9173. "data": {
 9174. "type": "array",
 9175. "items": {
 9176. "$ref": "#/definitions/Repository"
 9177. },
 9178. "x-go-name": "Data"
 9179. },
 9180. "ok": {
 9181. "type": "boolean",
 9182. "x-go-name": "OK"
 9183. }
 9184. },
 9185. "x-go-package": "code.gitea.io/gitea/modules/structs"
 9186. },
 9187. "ServerVersion": {
 9188. "description": "ServerVersion wraps the version of the server",
 9189. "type": "object",
 9190. "properties": {
 9191. "version": {
 9192. "type": "string",
 9193. "x-go-name": "Version"
 9194. }
 9195. },
 9196. "x-go-package": "code.gitea.io/gitea/modules/structs"
 9197. },
 9198. "StateType": {
 9199. "description": "StateType issue state type",
 9200. "type": "string",
 9201. "x-go-package": "code.gitea.io/gitea/modules/structs"
 9202. },
 9203. "Status": {
 9204. "description": "Status holds a single Status of a single Commit",
 9205. "type": "object",
 9206. "properties": {
 9207. "context": {
 9208. "type": "string",
 9209. "x-go-name": "Context"
 9210. },
 9211. "created_at": {
 9212. "type": "string",
 9213. "format": "date-time",
 9214. "x-go-name": "Created"
 9215. },
 9216. "creator": {
 9217. "$ref": "#/definitions/User"
 9218. },
 9219. "description": {
 9220. "type": "string",
 9221. "x-go-name": "Description"
 9222. },
 9223. "id": {
 9224. "type": "integer",
 9225. "format": "int64",
 9226. "x-go-name": "ID"
 9227. },
 9228. "status": {
 9229. "$ref": "#/definitions/StatusState"
 9230. },
 9231. "target_url": {
 9232. "type": "string",
 9233. "x-go-name": "TargetURL"
 9234. },
 9235. "updated_at": {
 9236. "type": "string",
 9237. "format": "date-time",
 9238. "x-go-name": "Updated"
 9239. },
 9240. "url": {
 9241. "type": "string",
 9242. "x-go-name": "URL"
 9243. }
 9244. },
 9245. "x-go-package": "code.gitea.io/gitea/modules/structs"
 9246. },
 9247. "StatusState": {
 9248. "description": "StatusState holds the state of a Status\nIt can be \"pending\", \"success\", \"error\", \"failure\", and \"warning\"",
 9249. "type": "string",
 9250. "x-go-package": "code.gitea.io/gitea/modules/structs"
 9251. },
 9252. "Tag": {
 9253. "description": "Tag represents a repository tag",
 9254. "type": "object",
 9255. "properties": {
 9256. "commit": {
 9257. "type": "object",
 9258. "properties": {
 9259. "sha": {
 9260. "type": "string",
 9261. "x-go-name": "SHA"
 9262. },
 9263. "url": {
 9264. "type": "string",
 9265. "x-go-name": "URL"
 9266. }
 9267. },
 9268. "x-go-name": "Commit"
 9269. },
 9270. "name": {
 9271. "type": "string",
 9272. "x-go-name": "Name"
 9273. },
 9274. "tarball_url": {
 9275. "type": "string",
 9276. "x-go-name": "TarballURL"
 9277. },
 9278. "zipball_url": {
 9279. "type": "string",
 9280. "x-go-name": "ZipballURL"
 9281. }
 9282. },
 9283. "x-go-package": "code.gitea.io/gitea/modules/structs"
 9284. },
 9285. "Team": {
 9286. "description": "Team represents a team in an organization",
 9287. "type": "object",
 9288. "properties": {
 9289. "description": {
 9290. "type": "string",
 9291. "x-go-name": "Description"
 9292. },
 9293. "id": {
 9294. "type": "integer",
 9295. "format": "int64",
 9296. "x-go-name": "ID"
 9297. },
 9298. "name": {
 9299. "type": "string",
 9300. "x-go-name": "Name"
 9301. },
 9302. "organization": {
 9303. "$ref": "#/definitions/Organization"
 9304. },
 9305. "permission": {
 9306. "type": "string",
 9307. "enum": [
 9308. "none",
 9309. "read",
 9310. "write",
 9311. "admin",
 9312. "owner"
 9313. ],
 9314. "x-go-name": "Permission"
 9315. },
 9316. "units": {
 9317. "type": "array",
 9318. "enum": [
 9319. "repo.code",
 9320. "repo.issues",
 9321. "repo.ext_issues",
 9322. "repo.wiki",
 9323. "repo.pulls",
 9324. "repo.releases",
 9325. "repo.ext_wiki"
 9326. ],
 9327. "items": {
 9328. "type": "string"
 9329. },
 9330. "x-go-name": "Units"
 9331. }
 9332. },
 9333. "x-go-package": "code.gitea.io/gitea/modules/structs"
 9334. },
 9335. "TimeStamp": {
 9336. "description": "TimeStamp defines a timestamp",
 9337. "type": "integer",
 9338. "format": "int64",
 9339. "x-go-package": "code.gitea.io/gitea/modules/util"
 9340. },
 9341. "TrackedTime": {
 9342. "description": "TrackedTime worked time for an issue / pr",
 9343. "type": "object",
 9344. "properties": {
 9345. "created": {
 9346. "type": "string",
 9347. "format": "date-time",
 9348. "x-go-name": "Created"
 9349. },
 9350. "id": {
 9351. "type": "integer",
 9352. "format": "int64",
 9353. "x-go-name": "ID"
 9354. },
 9355. "issue_id": {
 9356. "type": "integer",
 9357. "format": "int64",
 9358. "x-go-name": "IssueID"
 9359. },
 9360. "time": {
 9361. "description": "Time in seconds",
 9362. "type": "integer",
 9363. "format": "int64",
 9364. "x-go-name": "Time"
 9365. },
 9366. "user_id": {
 9367. "type": "integer",
 9368. "format": "int64",
 9369. "x-go-name": "UserID"
 9370. }
 9371. },
 9372. "x-go-package": "code.gitea.io/gitea/modules/structs"
 9373. },
 9374. "UpdateFileOptions": {
 9375. "description": "UpdateFileOptions options for updating files",
 9376. "type": "object",
 9377. "properties": {
 9378. "author": {
 9379. "$ref": "#/definitions/Identity"
 9380. },
 9381. "branch": {
 9382. "type": "string",
 9383. "x-go-name": "BranchName"
 9384. },
 9385. "committer": {
 9386. "$ref": "#/definitions/Identity"
 9387. },
 9388. "content": {
 9389. "type": "string",
 9390. "x-go-name": "Content"
 9391. },
 9392. "from_path": {
 9393. "type": "string",
 9394. "x-go-name": "FromPath"
 9395. },
 9396. "message": {
 9397. "type": "string",
 9398. "x-go-name": "Message"
 9399. },
 9400. "new_branch": {
 9401. "type": "string",
 9402. "x-go-name": "NewBranchName"
 9403. },
 9404. "sha": {
 9405. "type": "string",
 9406. "x-go-name": "SHA"
 9407. }
 9408. },
 9409. "x-go-package": "code.gitea.io/gitea/modules/structs"
 9410. },
 9411. "User": {
 9412. "description": "User represents a user",
 9413. "type": "object",
 9414. "properties": {
 9415. "avatar_url": {
 9416. "description": "URL to the user's avatar",
 9417. "type": "string",
 9418. "x-go-name": "AvatarURL"
 9419. },
 9420. "email": {
 9421. "type": "string",
 9422. "format": "email",
 9423. "x-go-name": "Email"
 9424. },
 9425. "full_name": {
 9426. "description": "the user's full name",
 9427. "type": "string",
 9428. "x-go-name": "FullName"
 9429. },
 9430. "id": {
 9431. "description": "the user's id",
 9432. "type": "integer",
 9433. "format": "int64",
 9434. "x-go-name": "ID"
 9435. },
 9436. "is_admin": {
 9437. "description": "Is the user an administrator",
 9438. "type": "boolean",
 9439. "x-go-name": "IsAdmin"
 9440. },
 9441. "language": {
 9442. "description": "User locale",
 9443. "type": "string",
 9444. "x-go-name": "Language"
 9445. },
 9446. "login": {
 9447. "description": "the user's username",
 9448. "type": "string",
 9449. "x-go-name": "UserName"
 9450. }
 9451. },
 9452. "x-go-package": "code.gitea.io/gitea/modules/structs"
 9453. },
 9454. "UserHeatmapData": {
 9455. "description": "UserHeatmapData represents the data needed to create a heatmap",
 9456. "type": "object",
 9457. "properties": {
 9458. "contributions": {
 9459. "type": "integer",
 9460. "format": "int64",
 9461. "x-go-name": "Contributions"
 9462. },
 9463. "timestamp": {
 9464. "$ref": "#/definitions/TimeStamp"
 9465. }
 9466. },
 9467. "x-go-package": "code.gitea.io/gitea/models"
 9468. },
 9469. "VisibleType": {
 9470. "description": "VisibleType defines the visibility (Organization only)",
 9471. "type": "integer",
 9472. "format": "int64",
 9473. "x-go-package": "code.gitea.io/gitea/modules/structs"
 9474. },
 9475. "WatchInfo": {
 9476. "description": "WatchInfo represents an API watch status of one repository",
 9477. "type": "object",
 9478. "properties": {
 9479. "created_at": {
 9480. "type": "string",
 9481. "format": "date-time",
 9482. "x-go-name": "CreatedAt"
 9483. },
 9484. "ignored": {
 9485. "type": "boolean",
 9486. "x-go-name": "Ignored"
 9487. },
 9488. "reason": {
 9489. "type": "object",
 9490. "x-go-name": "Reason"
 9491. },
 9492. "repository_url": {
 9493. "type": "string",
 9494. "x-go-name": "RepositoryURL"
 9495. },
 9496. "subscribed": {
 9497. "type": "boolean",
 9498. "x-go-name": "Subscribed"
 9499. },
 9500. "url": {
 9501. "type": "string",
 9502. "x-go-name": "URL"
 9503. }
 9504. },
 9505. "x-go-package": "code.gitea.io/gitea/modules/structs"
 9506. }
 9507. },
 9508. "responses": {
 9509. "AccessToken": {
 9510. "description": "AccessToken represents an API access token.",
 9511. "headers": {
 9512. "id": {
 9513. "type": "integer",
 9514. "format": "int64"
 9515. },
 9516. "name": {
 9517. "type": "string"
 9518. },
 9519. "sha1": {
 9520. "type": "string"
 9521. },
 9522. "token_last_eight": {
 9523. "type": "string"
 9524. }
 9525. }
 9526. },
 9527. "AccessTokenList": {
 9528. "description": "AccessTokenList represents a list of API access token."
 9529. },
 9530. "Attachment": {
 9531. "description": "Attachment",
 9532. "schema": {
 9533. "$ref": "#/definitions/Attachment"
 9534. }
 9535. },
 9536. "AttachmentList": {
 9537. "description": "AttachmentList",
 9538. "schema": {
 9539. "type": "array",
 9540. "items": {
 9541. "$ref": "#/definitions/Attachment"
 9542. }
 9543. }
 9544. },
 9545. "Branch": {
 9546. "description": "Branch",
 9547. "schema": {
 9548. "$ref": "#/definitions/Branch"
 9549. }
 9550. },
 9551. "BranchList": {
 9552. "description": "BranchList",
 9553. "schema": {
 9554. "type": "array",
 9555. "items": {
 9556. "$ref": "#/definitions/Branch"
 9557. }
 9558. }
 9559. },
 9560. "Comment": {
 9561. "description": "Comment",
 9562. "schema": {
 9563. "$ref": "#/definitions/Comment"
 9564. }
 9565. },
 9566. "CommentList": {
 9567. "description": "CommentList",
 9568. "schema": {
 9569. "type": "array",
 9570. "items": {
 9571. "$ref": "#/definitions/Comment"
 9572. }
 9573. }
 9574. },
 9575. "Commit": {
 9576. "description": "Commit",
 9577. "schema": {
 9578. "$ref": "#/definitions/Commit"
 9579. }
 9580. },
 9581. "DeployKey": {
 9582. "description": "DeployKey",
 9583. "schema": {
 9584. "$ref": "#/definitions/DeployKey"
 9585. }
 9586. },
 9587. "DeployKeyList": {
 9588. "description": "DeployKeyList",
 9589. "schema": {
 9590. "type": "array",
 9591. "items": {
 9592. "$ref": "#/definitions/DeployKey"
 9593. }
 9594. }
 9595. },
 9596. "EmailList": {
 9597. "description": "EmailList",
 9598. "schema": {
 9599. "type": "array",
 9600. "items": {
 9601. "$ref": "#/definitions/Email"
 9602. }
 9603. }
 9604. },
 9605. "FileContentResponse": {
 9606. "description": "FileContentResponse",
 9607. "schema": {
 9608. "$ref": "#/definitions/FileContentResponse"
 9609. }
 9610. },
 9611. "FileDeleteResponse": {
 9612. "description": "FileDeleteResponse",
 9613. "schema": {
 9614. "$ref": "#/definitions/FileDeleteResponse"
 9615. }
 9616. },
 9617. "FileResponse": {
 9618. "description": "FileResponse",
 9619. "schema": {
 9620. "$ref": "#/definitions/FileResponse"
 9621. }
 9622. },
 9623. "GPGKey": {
 9624. "description": "GPGKey",
 9625. "schema": {
 9626. "$ref": "#/definitions/GPGKey"
 9627. }
 9628. },
 9629. "GPGKeyList": {
 9630. "description": "GPGKeyList",
 9631. "schema": {
 9632. "type": "array",
 9633. "items": {
 9634. "$ref": "#/definitions/GPGKey"
 9635. }
 9636. }
 9637. },
 9638. "GitBlobResponse": {
 9639. "description": "GitBlobResponse",
 9640. "schema": {
 9641. "$ref": "#/definitions/GitBlobResponse"
 9642. }
 9643. },
 9644. "GitHook": {
 9645. "description": "GitHook",
 9646. "schema": {
 9647. "$ref": "#/definitions/GitHook"
 9648. }
 9649. },
 9650. "GitHookList": {
 9651. "description": "GitHookList",
 9652. "schema": {
 9653. "type": "array",
 9654. "items": {
 9655. "$ref": "#/definitions/GitHook"
 9656. }
 9657. }
 9658. },
 9659. "GitTreeResponse": {
 9660. "description": "GitTreeResponse",
 9661. "schema": {
 9662. "$ref": "#/definitions/GitTreeResponse"
 9663. }
 9664. },
 9665. "Hook": {
 9666. "description": "Hook",
 9667. "schema": {
 9668. "$ref": "#/definitions/Hook"
 9669. }
 9670. },
 9671. "HookList": {
 9672. "description": "HookList",
 9673. "schema": {
 9674. "type": "array",
 9675. "items": {
 9676. "$ref": "#/definitions/Hook"
 9677. }
 9678. }
 9679. },
 9680. "Issue": {
 9681. "description": "Issue",
 9682. "schema": {
 9683. "$ref": "#/definitions/Issue"
 9684. }
 9685. },
 9686. "IssueDeadline": {
 9687. "description": "IssueDeadline",
 9688. "schema": {
 9689. "$ref": "#/definitions/IssueDeadline"
 9690. }
 9691. },
 9692. "IssueList": {
 9693. "description": "IssueList",
 9694. "schema": {
 9695. "type": "array",
 9696. "items": {
 9697. "$ref": "#/definitions/Issue"
 9698. }
 9699. }
 9700. },
 9701. "Label": {
 9702. "description": "Label",
 9703. "schema": {
 9704. "$ref": "#/definitions/Label"
 9705. }
 9706. },
 9707. "LabelList": {
 9708. "description": "LabelList",
 9709. "schema": {
 9710. "type": "array",
 9711. "items": {
 9712. "$ref": "#/definitions/Label"
 9713. }
 9714. }
 9715. },
 9716. "MarkdownRender": {
 9717. "description": "MarkdownRender is a rendered markdown document"
 9718. },
 9719. "Milestone": {
 9720. "description": "Milestone",
 9721. "schema": {
 9722. "$ref": "#/definitions/Milestone"
 9723. }
 9724. },
 9725. "MilestoneList": {
 9726. "description": "MilestoneList",
 9727. "schema": {
 9728. "type": "array",
 9729. "items": {
 9730. "$ref": "#/definitions/Milestone"
 9731. }
 9732. }
 9733. },
 9734. "Organization": {
 9735. "description": "Organization",
 9736. "schema": {
 9737. "$ref": "#/definitions/Organization"
 9738. }
 9739. },
 9740. "OrganizationList": {
 9741. "description": "OrganizationList",
 9742. "schema": {
 9743. "type": "array",
 9744. "items": {
 9745. "$ref": "#/definitions/Organization"
 9746. }
 9747. }
 9748. },
 9749. "PublicKey": {
 9750. "description": "PublicKey",
 9751. "schema": {
 9752. "$ref": "#/definitions/PublicKey"
 9753. }
 9754. },
 9755. "PublicKeyList": {
 9756. "description": "PublicKeyList",
 9757. "schema": {
 9758. "type": "array",
 9759. "items": {
 9760. "$ref": "#/definitions/PublicKey"
 9761. }
 9762. }
 9763. },
 9764. "PullRequest": {
 9765. "description": "PullRequest",
 9766. "schema": {
 9767. "$ref": "#/definitions/PullRequest"
 9768. }
 9769. },
 9770. "PullRequestList": {
 9771. "description": "PullRequestList",
 9772. "schema": {
 9773. "type": "array",
 9774. "items": {
 9775. "$ref": "#/definitions/PullRequest"
 9776. }
 9777. }
 9778. },
 9779. "Reference": {
 9780. "description": "Reference",
 9781. "schema": {
 9782. "$ref": "#/definitions/Reference"
 9783. }
 9784. },
 9785. "ReferenceList": {
 9786. "description": "ReferenceList",
 9787. "schema": {
 9788. "type": "array",
 9789. "items": {
 9790. "$ref": "#/definitions/Reference"
 9791. }
 9792. }
 9793. },
 9794. "Release": {
 9795. "description": "Release",
 9796. "schema": {
 9797. "$ref": "#/definitions/Release"
 9798. }
 9799. },
 9800. "ReleaseList": {
 9801. "description": "ReleaseList",
 9802. "schema": {
 9803. "type": "array",
 9804. "items": {
 9805. "$ref": "#/definitions/Release"
 9806. }
 9807. }
 9808. },
 9809. "Repository": {
 9810. "description": "Repository",
 9811. "schema": {
 9812. "$ref": "#/definitions/Repository"
 9813. }
 9814. },
 9815. "RepositoryList": {
 9816. "description": "RepositoryList",
 9817. "schema": {
 9818. "type": "array",
 9819. "items": {
 9820. "$ref": "#/definitions/Repository"
 9821. }
 9822. }
 9823. },
 9824. "SearchResults": {
 9825. "description": "SearchResults",
 9826. "schema": {
 9827. "$ref": "#/definitions/SearchResults"
 9828. }
 9829. },
 9830. "ServerVersion": {
 9831. "description": "ServerVersion",
 9832. "schema": {
 9833. "$ref": "#/definitions/ServerVersion"
 9834. }
 9835. },
 9836. "Status": {
 9837. "description": "Status",
 9838. "schema": {
 9839. "$ref": "#/definitions/Status"
 9840. }
 9841. },
 9842. "StatusList": {
 9843. "description": "StatusList",
 9844. "schema": {
 9845. "type": "array",
 9846. "items": {
 9847. "$ref": "#/definitions/Status"
 9848. }
 9849. }
 9850. },
 9851. "TagList": {
 9852. "description": "TagList",
 9853. "schema": {
 9854. "type": "array",
 9855. "items": {
 9856. "$ref": "#/definitions/Tag"
 9857. }
 9858. }
 9859. },
 9860. "Team": {
 9861. "description": "Team",
 9862. "schema": {
 9863. "$ref": "#/definitions/Team"
 9864. }
 9865. },
 9866. "TeamList": {
 9867. "description": "TeamList",
 9868. "schema": {
 9869. "type": "array",
 9870. "items": {
 9871. "$ref": "#/definitions/Team"
 9872. }
 9873. }
 9874. },
 9875. "TrackedTime": {
 9876. "description": "TrackedTime",
 9877. "schema": {
 9878. "$ref": "#/definitions/TrackedTime"
 9879. }
 9880. },
 9881. "TrackedTimeList": {
 9882. "description": "TrackedTimeList",
 9883. "schema": {
 9884. "type": "array",
 9885. "items": {
 9886. "$ref": "#/definitions/TrackedTime"
 9887. }
 9888. }
 9889. },
 9890. "User": {
 9891. "description": "User",
 9892. "schema": {
 9893. "$ref": "#/definitions/User"
 9894. }
 9895. },
 9896. "UserHeatmapData": {
 9897. "description": "UserHeatmapData",
 9898. "schema": {
 9899. "type": "array",
 9900. "items": {
 9901. "$ref": "#/definitions/UserHeatmapData"
 9902. }
 9903. }
 9904. },
 9905. "UserList": {
 9906. "description": "UserList",
 9907. "schema": {
 9908. "type": "array",
 9909. "items": {
 9910. "$ref": "#/definitions/User"
 9911. }
 9912. }
 9913. },
 9914. "WatchInfo": {
 9915. "description": "WatchInfo",
 9916. "schema": {
 9917. "$ref": "#/definitions/WatchInfo"
 9918. }
 9919. },
 9920. "empty": {
 9921. "description": "APIEmpty is an empty response"
 9922. },
 9923. "error": {
 9924. "description": "APIError is error format response",
 9925. "headers": {
 9926. "message": {
 9927. "type": "string"
 9928. },
 9929. "url": {
 9930. "type": "string"
 9931. }
 9932. }
 9933. },
 9934. "forbidden": {
 9935. "description": "APIForbiddenError is a forbidden error response",
 9936. "headers": {
 9937. "message": {
 9938. "type": "string"
 9939. },
 9940. "url": {
 9941. "type": "string"
 9942. }
 9943. }
 9944. },
 9945. "notFound": {
 9946. "description": "APINotFound is a not found empty response"
 9947. },
 9948. "parameterBodies": {
 9949. "description": "parameterBodies",
 9950. "schema": {
 9951. "$ref": "#/definitions/DeleteFileOptions"
 9952. }
 9953. },
 9954. "redirect": {
 9955. "description": "APIRedirect is a redirect response"
 9956. },
 9957. "validationError": {
 9958. "description": "APIValidationError is error format response related to input validation",
 9959. "headers": {
 9960. "message": {
 9961. "type": "string"
 9962. },
 9963. "url": {
 9964. "type": "string"
 9965. }
 9966. }
 9967. }
 9968. },
 9969. "securityDefinitions": {
 9970. "AccessToken": {
 9971. "type": "apiKey",
 9972. "name": "access_token",
 9973. "in": "query"
 9974. },
 9975. "AuthorizationHeaderToken": {
 9976. "type": "apiKey",
 9977. "name": "Authorization",
 9978. "in": "header"
 9979. },
 9980. "BasicAuth": {
 9981. "type": "basic"
 9982. },
 9983. "SudoHeader": {
 9984. "description": "Sudo API request as the user provided as the key. Admin privileges are required.",
 9985. "type": "apiKey",
 9986. "name": "Sudo",
 9987. "in": "header"
 9988. },
 9989. "SudoParam": {
 9990. "description": "Sudo API request as the user provided as the key. Admin privileges are required.",
 9991. "type": "apiKey",
 9992. "name": "sudo",
 9993. "in": "query"
 9994. },
 9995. "Token": {
 9996. "type": "apiKey",
 9997. "name": "token",
 9998. "in": "query"
 9999. }
 10000. },
 10001. "security": [
 10002. {
 10003. "BasicAuth": []
 10004. },
 10005. {
 10006. "Token": []
 10007. },
 10008. {
 10009. "AccessToken": []
 10010. },
 10011. {
 10012. "AuthorizationHeaderToken": []
 10013. },
 10014. {
 10015. "SudoParam": []
 10016. },
 10017. {
 10018. "SudoHeader": []
 10019. }
 10020. ]
 10021. }