Browse Source

locale: sync from Crowdin

Unknwon 4 months ago
parent
commit
4f9c5b60c5
4 changed files with 55 additions and 55 deletions
 1. 1 1
    conf/locale/locale_hu-HU.ini
 2. 21 21
    conf/locale/locale_lv-LV.ini
 3. 1 1
    conf/locale/locale_sk-SK.ini
 4. 32 32
    pkg/bindata/bindata.go

+ 1 - 1
conf/locale/locale_hu-HU.ini

@@ -1141,7 +1141,7 @@ auths.pam_service_name=PAM szolgáltatás neve
 auths.enable_auto_register=Automatikus regisztráció engedélyezése
 auths.edit=Hitelesítési beállítások szerkesztése
 auths.activated=Ez a hitelesítés mód aktiválva van
-auths.default_auth=This authentication is default login source
+auths.default_auth=Ez az alapértelmezett hitelesítési mód a bejelentkezéshez
 auths.new_success=Az új hitelesítési mód '%s' sikeresen hozzáadva.
 auths.update_success=A hitelesítési beállítások sikeresen firssítve lettek.
 auths.update=Hitelesítési forrás frissítése

+ 21 - 21
conf/locale/locale_lv-LV.ini

@@ -119,7 +119,7 @@ sqlite3_not_available=Jūsu versija neatbalsta SQLite3, lūdzu lejupielādējiet
 invalid_db_setting=Datu bāzes iestatījums nav pareizs: %v
 invalid_repo_path=Repozitorija atrašanās vieta ir nekorekta: %v
 run_user_not_match=Izpildes lietotājs nav pašreizējais lietotājs: %s -> %s
-smtp_host_missing_port=SMTP Host is missing port in address.
+smtp_host_missing_port=SMTP adresē nav norādīts ports.
 invalid_smtp_from=SMTP sūtītāja lauks ir nekorekts: %v
 save_config_failed=Neizdevās saglabāt konfigurāciju: %v
 invalid_admin_setting=Nekorekts admin konta iestatījums: %v
@@ -151,7 +151,7 @@ register_hepler_msg=Jau ir konts? Pieraksties tagad!
 social_register_hepler_msg=Jau ir konts? Sasaisti tagad!
 disable_register_prompt=Atvainojiet, reģistrācija ir atspējota. Lūdzu, sazinieties ar vietnes administratoru.
 disable_register_mail=Atvainojiet, reģistrācijas e-pasta apstiprināšana ir atspējota.
-auth_source=Authentication Source
+auth_source=Autentificēšanas avots
 local=Local
 remember_me=Atcerēties mani
 forgot_password=Aizmirsu paroli
@@ -214,7 +214,7 @@ Content=Saturs
 require_error=` nedrīkst būt tukšs.`
 alpha_dash_error=` drīkst saturēt tikai latīņu alfabēta burtus, ciparus vai domuzīmes (-_).`
 alpha_dash_dot_error=` drīkst saturēt tikai latīņu alfabēta burtus, ciparus, domuzīmes (-_) vai punktu.`
-alpha_dash_dot_slash_error=` must be valid alpha or numeric or dash(-_) or dot characters or slashes.`
+alpha_dash_dot_slash_error=` drīkst saturēt tikai latīņu alfabēta burtus, ciparus, domuzīmes (-_), slīpsvītru vai punktu.`
 size_error=` jābūt %s simbolus garam.`
 min_size_error=` jabūt vismaz %s simbolu garumā.`
 max_size_error=` jabūt ne mazāk kā %s simbolu garumā.`
@@ -231,7 +231,7 @@ org_name_been_taken=Organizācijas nosaukums ir jau aizņemts.
 team_name_been_taken=Komandas nosaukums ir jau aizņemts.
 email_been_used=E-pasta adrese jau tiek izmantota.
 username_password_incorrect=Lietotājvārds vai parole nav pareiza.
-auth_source_mismatch=The authentication source selected is not associated with the user.
+auth_source_mismatch=Izvēlētais autentificēšanas avots nav saistīts ar lietotāju.
 enterred_invalid_repo_name=Lūdzu, pārliecinieties, vai ievadītā repozitorija nosaukums ir pareizs.
 enterred_invalid_owner_name=Lūdzu, pārliecinieties, vai ievadītā īpašnieka vārds ir pareizs.
 enterred_invalid_password=Lūdzu pārliecinieties, vai Jūsu ievadītā parole ir pareiza.
@@ -350,9 +350,9 @@ two_factor_scan_qr=Please use your authentication application to scan the image:
 two_factor_or_enter_secret=Vai ievadiet noslēpumu:
 two_factor_then_enter_passcode=Pēc tam ievadiet kodu:
 two_factor_verify=Pārbaudīt
-two_factor_invalid_passcode=The passcode you entered is not valid, please try again!
-two_factor_reused_passcode=The passcode you entered has already been used, please try another one!
-two_factor_enable_error=Enable Two-factor authentication failed: %v
+two_factor_invalid_passcode=Ievadītais piekļuves kods nav derīgs. Lūdzu mēģiniet vēlreiz!
+two_factor_reused_passcode=Ievadītais piekļuves kods jau ir izmantots. Lūdzu mēģiniet citu!
+two_factor_enable_error=Divu faktoru autentifikācijas iespējošana neizdevās: %v
 two_factor_enable_success=Two-factor authentication has enabled for your account successfully!
 two_factor_recovery_codes_title=Two-factor Authentication Recovery Codes
 two_factor_recovery_codes_desc=Recovery codes are used when you temporarily lose access to your authentication application. Each recovery code can only be used once, <b>please keep these codes in a safe place</b>.
@@ -361,7 +361,7 @@ two_factor_regenerate_recovery_codes_error=Regenerate recovery codes failed: %v
 two_factor_regenerate_recovery_codes_success=New recovery codes has been generated successfully!
 two_factor_disable_title=Atspējot divu faktoru autentifikāciju
 two_factor_disable_desc=Your account security level will decrease after disabled two-factor authentication. Do you want to continue?
-two_factor_disable_success=Two-factor authentication has disabled successfully!
+two_factor_disable_success=Divu faktoru autentificēšana ir atspējota!
 
 manage_access_token=Pārvaldīt personīgos piekļuves talonus
 generate_new_token=Ģenerēt jaunu talonu
@@ -375,7 +375,7 @@ access_token_deletion=Personīgā piekļuves talona dzēšana
 access_token_deletion_desc=Dzēšot personīgo piekļuves talonu, tiks liegta piekļuve aplikācijām, kas to izmanto. Vai vēlaties turpināt?
 delete_token_success=Personīgās piekļuves talons veiksmīgi izdzēsts! Neaizmirstiet nomainīt uz citu aplikācijās, kas to izmantoja.
 
-orgs.none=You are not a member of any organizations.
+orgs.none=Jūs neesat nevienas organizācijas dalībnieks.
 orgs.leave_title=Pamest organizāciju
 orgs.leave_desc=You will lose access to all repositories and teams after you left the organization. Do you want to continue?
 
@@ -421,8 +421,8 @@ mirror_last_synced=Pēdējo reizi sinhronizēts
 watchers=Novērotāji
 stargazers=Zvaigžņdevēji
 forks=Atdalītie repozitoriji
-repo_description_helper=Description of repository. Maximum 512 characters length.
-repo_description_length=Available characters
+repo_description_helper=Repozitorija apraksts. Maksimālais garums 512 rakstzīmes.
+repo_description_length=Pieejamās rakstzīmes
 
 form.reach_limit_of_creation=Īpašnieks sasniedza maksimālu pieļaujamo (%d) izveidoto repozitoriju skaitu.
 form.name_reserved=Repozitorija nosaukums '%s' ir rezervēts.
@@ -476,13 +476,13 @@ file_history=Vēsture
 file_view_raw=Rādīt neapstrādātu
 file_permalink=Patstāvīgā saite
 file_too_large=Šis fails ir par lielu, lai to parādītu
-video_not_supported_in_browser=Your browser doesn't support HTML5 video tag.
+video_not_supported_in_browser=Jūsu pārlūks neatbalsta HTML5 video.
 
 branches.overview=Pārskats
 branches.active_branches=Aktīvie atzari
 branches.stale_branches=Pamests atzars
 branches.all=Visi atzari
-branches.updated_by=Updated %[1]s by %[2]s
+branches.updated_by=%[2]s atjaunoja %[1]s
 branches.change_default_branch=Mainīt noklusēto atzaru
 
 editor.new_file=Jauns fails
@@ -520,7 +520,7 @@ editor.file_changed_while_editing=Faila saturs ir mainījies kopš brīža, kad
 editor.file_already_exists=Fails ar nosaukumu '%s' repozitorijā jau eksistē.
 editor.no_changes_to_show=Nav izmaiņu, ko rādīt.
 editor.fail_to_update_file=Neizdevās izmainīt/izveidot failu '%s', kļūda: %v
-editor.fail_to_delete_file=Failed to delete file '%s' with error: %v
+editor.fail_to_delete_file=Neizdevās dzēst failu '%s', kļūda: %v
 editor.add_subdir=Pievienot apakšdirektoriju...
 editor.unable_to_upload_files=Neizdevās augšupielādēt failus uz direktoriju '%s', kļūda: %v
 editor.upload_files_to_dir=Augšupielādēt failus uz direktoriju '%s'
@@ -747,7 +747,7 @@ settings.tracker_issue_style.numeric=Cipari
 settings.tracker_issue_style.alphanumeric=Burti un cipari
 settings.tracker_url_format_desc=Jūs varat izmantot <code>{user}{repo}{index}</code> lietotājvārdam, repozitorija nosaukumam un problēmas identifikātoram.
 settings.pulls_desc=Enable pull requests to accept contributions between repositories and branches
-settings.pulls.ignore_whitespace=Ignore changes in whitespace
+settings.pulls.ignore_whitespace=Ignorēt atstarpju izmaiņas
 settings.pulls.allow_rebase_merge=Allow use rebase to merge commits
 settings.danger_zone=Bīstamā zona
 settings.cannot_fork_to_same_owner=You cannot fork a repository to its original owner.
@@ -769,7 +769,7 @@ settings.wiki_deletion_success=Repozitorija Vikivietnes dati tika veiksmīgi izd
 settings.delete=Dzēst šo repozitoriju
 settings.delete_desc=Dzēšot repozitoriju, tā datus vairs nebūs iespējams atgūt. Pirms dzēšanas pārliecinieites vai patiešām vēlaties to darīt.
 settings.delete_notices_1=- Šī darbība ir <strong>NEATGRIEZENISKA</strong>.
-settings.delete_notices_2=- This operation will permanently delete everything in this repository, including Git data, issues, comments and collaborator access.
+settings.delete_notices_2=- Šī darbība neatgriezeniski izdzēsīs visus šī repozitorija datus, tai skaitā Git datus, problēmu ziņojumus, komentārus un definētās piekļuves tiesības.
 settings.delete_notices_fork_1=- Visi atdalītie repozitoriji kļūs neatkarīgi pēc dzēšanas.
 settings.deletion_success=Repozitorijs tika veiksmīgi dzēsts!
 settings.update_settings_success=Repozitorija opcijas ir veiksmīgi saglabātas.
@@ -1118,11 +1118,11 @@ auths.user_base=Lietotāja pamatnosacījumi
 auths.user_dn=Lietotāja DN
 auths.attribute_username=Lietotājvārda atribūts
 auths.attribute_username_placeholder=Atstājiet tukšu, lai izmantotu lietotājvārdu ar kuru autorizējaties.
-auths.attribute_name=First Name Attribute
+auths.attribute_name=Vārda atribūts
 auths.attribute_surname=Uzvārda atribūts
 auths.attribute_mail=E-pasta atribūts
-auths.verify_group_membership=Verify group membership
-auths.group_search_base_dn=Group Search Base DN
+auths.verify_group_membership=Pārbaudīt grupas piederību
+auths.group_search_base_dn=Grupas meklēšanas pamata DN
 auths.group_filter=Group Filter
 auths.group_attribute_contain_user_list=Group Attribute Containing List of Users
 auths.user_attribute_listed_in_group=User Attribute Listed in Group
@@ -1152,7 +1152,7 @@ auths.still_in_used=Daži lietotāji joprojām izmanto šo autentifikācijas vei
 auths.deletion_success=Autentifikācija tika veiksmīgi izdzēsta!
 auths.login_source_exist=Pieteikšanās avots '%s' jau eksistē.
 
-config.not_set=(not set)
+config.not_set=(nav noteikts)
 config.server_config=Servera konfigurācija
 config.app_name=Lietotnes nosaukums
 config.app_ver=Lietotnes versija
@@ -1190,7 +1190,7 @@ config.disable_http_git=Atspējot HTTP Git
 config.enable_local_path_migration=Atļaut migrāciju no lokāla ceļa
 config.commits_fetch_concurrency=Commits Fetch Concurrency
 
-config.http_config=HTTP Configuration
+config.http_config=HTTP konfigurācija
 config.http_access_control_allow_origin=Access Control Allow Origin
 
 config.db_config=Datu bāzes konfigurācija

+ 1 - 1
conf/locale/locale_sk-SK.ini

@@ -1222,7 +1222,7 @@ config.skip_tls_verify=Preskočiť overenie TLS
 config.mailer_config=Nastavenie mailera
 config.mailer_enabled=Povolený
 config.mailer_disable_helo=Zakázať HELO
-config.mailer_subject_prefix=Subject Prefix
+config.mailer_subject_prefix=Predpona predmetu
 config.mailer_host=Host
 config.mailer_user=Používateľ
 config.send_test_mail=Odoslať testovací E-mail

File diff suppressed because it is too large
+ 32 - 32
pkg/bindata/bindata.go